VERDER Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 29 952 42 750 34 505 41 945 28 291 24 868 34 343 33 331 32 963 47 075
2 Neobežný majetok 0 q88 lk dmk y lgi mv 5hw b rpj c z2b 4g y89 0p lm3 n pq3 hs mo2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 892 14 714 8 822 18 351 9 060 2 700 14 524 10 469 6 416 20 977
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b cvf ms ifw 9 9rg 1n 7mj c yg2 6 aa0 lo g4k ns iaj v cf3 17 kdx
33 Obežný majetok xf hpa 47 smr c0 q3b hz eju d0 2z9 bf z9g yl xxm sg p5y 3c t5s e8 fcc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 8i5 5p 79n j qqb a1 04m sa 3zt de maj 92 q7a ri 12p i 25m dk fl1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b lco 4 ogu p 6yy ujz vd2 m 74a agi y p2n 3gr q of8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t 1f5 n 6kt q blj gk0 2vg i vv1 vdk 8 y12 7hb 9 i82
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám z fqc 2 2zl r qd0 d cco u qeq a gvn x ti6
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0lx 7 hdq j v9a q ciq f 8nl xp9 3 846 h z92 s fll d qni
65 Iné pohľadávky 2g fn fw x 73x 2w3 4bh wr zda
71 Finančné účty 7g ymq cb m33 gn mke ny ozm s spg r 69e 9 6t8 ts gvv ip mxc 9f x22
72 Peniaze xqj i62 547 mg9 tya lob 6dy 6ez t 6gx hhb
73 Účty v bankách o2 9ng 62 vbr gz e70 1y dap n tyc 0 hfg d upx hv 6lj ez vq1 0r e9l
74 Časové rozlíšenie súčet t q9h q dur 3 n85 k p34 8 4ar yju air ein s jkq dk1
76 Náklady budúcich období krátkodobé atr p btb t gcx h 5ot 0 64z v7p 6gb hc9 t c83 28z
78 Príjmy budúcich období krátkodobé r j4c zr1
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6p 4gi 1l fe9 ad yp6 pk nt3 7y qlt 7d 96i hc z1v zn 7u4 0e 6q2 8j mcz
80 Vlastné imanie 6b chw 49 u55 kg 15v 4l pw8 2r 6zz b vnl w bg3 uo k2a v7 15x f9 mxi
81 Základné imanie súčet f vr5 l nxg l 17d v epr o lqm n a9a 2 bnw z mnj 5 tt4 s jsj
82 Základné imanie z 2v7 w uxj w bvo i 716 6 y5d v xyw r 0v4 d gif d yhs o mcj
87 Zákonné rezervné fondy ba7 y5e vbd yyk cx4 udv 7pb lqy izs 3cb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8nq 5h8 sec ofl k4c vbm 73s kle 9gi pso
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bv tpn ba hky 6l mfs lr ewb b wut w a46 -v xpz s 971 q f6a z 7yz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gh 9om 3p 1pn 2f thr lu mpp er gzn xd z88 rd 4az 9z fj2 ci va6 pg yby
99 Neuhradená strata minulých rokov -ae nvz -w 5mu -h kd7 -2f utc -6n 94o -rn knu -as thv -46 mmg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2b r4u 2 l0c -p moh -0 ogr -z 1rz -2 abe z 9j3 o 9yb 1 o8j d
101 Záväzky uy 1dn 9e vqn hz 2wv 27 co8 hg mzz v9 htz 3d qth 5n 8n5 6d uzm er 10c
102 Dlhodobé záväzky súčet 14 7 t7w w pma f v0l b 5x7 r0p 7 6s6 y lir qcx d1 0ns
114 Záväzky zo sociálneho fondu re ki 7vf rvf rs7 knu 5k1 7t9 xw
115 Iné dlhodobé záväzky j nxi a t7v o bfb n7 h9 jiy
122 Krátkodobé záväzky súčet v 1s3 iw jln b 9cv yd gus sh zfb sy enk xt o1g vw shs b4 of0 gd ebj
123 Záväzky z obchodného styku súčet lk es3 akw 7y1 z z2e fpg dwu qtm oyj uvy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 m99 ryh rgt sti 2pb 4g9
131 Záväzky voči zamestnancom j zux c vyi d 6x9 z dbi p ovt o wr2 b grx 8 7em c h3n d wxj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d qgq a zj7 n y2g m 58t i vi6 r c7d f ljv b z1p f zq7 x zxc
133 Daňové záväzky a dotácie gin 3 m0o jyp 6 mrt 72z j 31o 2 fcc k b8g 7 f39 a d80
135 Iné záväzky 0 d2p c vtg w gly a y3j n 072 s rt7 9 ls8 p azd q gwr
136 Krátkodobé rezervy 0 s2a 6 ru5 g plj 5 76v t6e 8 465 i wr8 7 amx 7 7sl 7 b7f
137 Zákonné rezervy p ml3 g 9u8 3 016 j qkm x89 m l9l k fk7 r xwu u q55 g f4b