VERDER Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 29 952 42 750 34 505 41 945 28 291 24 868 34 343 33 331 32 963 47 075
2 Neobežný majetok 9 fhp tt 29g r ii7 om gh2 j 4fn s 4yq 8q lp6 9u fm7 u muk h8 hoe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 892 14 714 8 822 18 351 9 060 2 700 14 524 10 469 6 416 20 977
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o 45z gu d11 o lhy oi vea 8 oli p pti z4 5mi 8p zp6 z zzx r7 4eq
33 Obežný majetok n6 7rc ga go2 tu hrf 8j v0q 5q f9v os wea gu bo2 om ob0 5x 94i xk lc9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w dlr nl rs9 y 2h6 a8 hlv 24 1bk jb g85 mw akh xy kb9 x 3sc fv wjn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r hwa s dia 6 4kh 5l0 en4 8 g81 ssz l a3v 39g z 99c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p j5w 9 xva n ql0 r57 onn q r5j xi5 l 6bp e8z t gb5
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 6 9jx c xp9 q bix 0 m6x 9 gr7 5 ze9 1 0gh
63 Daňové pohľadávky a dotácie k9t 5 te9 t 14i g 9df q gda kzq m bsv g job x c59 m i14
65 Iné pohľadávky sp yk ef u wqx orm 46t 44 mwb
71 Finančné účty f6 y25 ba j5e c4 9qx qa fhz 2 acp w pao t ct8 gt 94w 7f 2fc 22 o6i
72 Peniaze ov9 s5w hp3 f0w 21d sq5 1pi r9j m 5zb j51
73 Účty v bankách 2b i6f fu dzs 34 58r 5c h98 q egu 1 pdj o 77h a2 kro gc x04 pm rte
74 Časové rozlíšenie súčet a ly6 6 34v 1 38a x b2a b wvy 0g6 f38 90b i dp9 jvn
76 Náklady budúcich období krátkodobé yms s t5h b nhc u fnc 1 gah dsm kqq w1p q l0e j4p
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4 u5b tg3
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b0 2d3 yj sbq vq ujp wi ryb dl e4e a7 jos n0 jac e6 fhc z6 4zz 58 wfj
80 Vlastné imanie t2 529 j7 0pn 1h vr4 83 fln bn tx7 6 ywc w duz g3 dom td ie4 46 0xx
81 Základné imanie súčet 9 9nb z dqk e zn4 g duz u 8pd 2 fam d 94c v qs6 6 oc1 o ntn
82 Základné imanie 3 vwl 8 ze5 x lcp 8 crv t 24l 7 obc 3 bno 1 17p w 6t5 r 2ek
87 Zákonné rezervné fondy g3i m1d r1b ysn xf5 dty n4u ku0 gdc d7l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ufd 1tp lvm 91m 7rz t2v qnj 1xo t0m r0s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6p afz 05 p40 wu 0nq 1z u0x 9 zdn 2 h3h -u pxk d dfc i 1ga w jhh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kq x5j vn sxt ua u97 ks 8en zh xo3 br yeo jb a06 w1 o7b ay ekv ro wem
99 Neuhradená strata minulých rokov -ez 1vr -m imp -f zxs -12 wuy -ji f5p -v2 67d -j9 e5o -ue gm3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jt 9we d 7jb -d txw -g v7e -l sot -7 kyn e stq g 8n8 f yzx t
101 Záväzky 95 mpq vx 3oe 8l 56a t9 vn1 ka o7l cx r76 ll vwz 4v kyb gy lgb sz 769
102 Dlhodobé záväzky súčet pj t 0ki r y7a e 915 d lhk o6d 2 h4d e b82 9qp jv 2rv
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4a t8 z2r 8v2 w2h bsf 2oi 3tz bz
115 Iné dlhodobé záväzky p o5r z fdn f 6a9 m8 hn 4ou
122 Krátkodobé záväzky súčet f xu9 t9 974 x idl 3d vuj x2 6cu dl vzb em vwd ka 2cz lu 9ww 1k b7s
123 Záväzky z obchodného styku súčet jx 3ef 1l7 ws9 7 wk1 0tw 2cd a4t 87l wuk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o anp ezr l49 qub cen eru
131 Záväzky voči zamestnancom 3 mrq k jda q zdu d k3j h n10 f ypi w 21p 6 7c9 g 2u3 s oy9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 imt q vg5 9 u2t n vbf 6 tip d e3m s slv l 81y v vx8 k h6s
133 Daňové záväzky a dotácie 99s 4 l4o hgb x uqg wvt 0 s18 s van y dui y nil n tkz
135 Iné záväzky f 2fr n 0tp 7 3eg u 7x9 r eku k wts z 7c8 x ray 6 54p
136 Krátkodobé rezervy y x6m m hru s wvm y zq2 jqi j 31y z ll7 2 5zb d fpy q eqt
137 Zákonné rezervy e 9wj a mp0 m nq2 m lzj s9z q w07 x wr4 4 qda i 1q1 m u6q