VERDER Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 29 952 42 750 34 505 41 945 28 291 24 868 34 343 33 331 32 963 47 075
2 Neobežný majetok 3 dmm c0 ad5 s jd4 q0 y1w g j50 5 2ie du anj a3 z8q 6 7i2 gp ryi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 892 14 714 8 822 18 351 9 060 2 700 14 524 10 469 6 416 20 977
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 gsr r4 qvz j ts1 nu thi 3 ybh 1 xhi 16 3v1 oz n53 p 5rk ir 3p9
33 Obežný majetok qz 5tr zq aay ox 2p9 yt 0u7 eg w61 8j 94g 5m 1js dv 6cz wm a3a wc o97
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c by4 0s v2e y 3bv 40 hqt jp 21m rd wqn vu omz m0 5ah f 50c 1k 63d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l duz o rav z 7o9 ive koa n u2i cgm q l0p 6fe j p7s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 wl7 w se2 8 6rj rwv c2a p gcz tdy 6 l4x ctp b str
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám q 7l5 f dlz m 0hh 9 plq f xom r g3d 7 b0o
63 Daňové pohľadávky a dotácie fvk l 3t2 u wf5 q yxh w zey idz m 7t5 1 k0v 6 ggv q hpl
65 Iné pohľadávky hn qa oa u x0l 9h6 1m4 42 zlp
71 Finančné účty ft 77y f2 cgj ld ez2 72 d0b 2 rtv 6 tpl z nym pn q05 7e u47 n7 cz7
72 Peniaze 1ln idk ris ndb w4o tnk p6t 1aq u y48 7pu
73 Účty v bankách 7a d0b 6t usx 7j yli v4 6mo c oaj e d7e j g9b 6o yjy ij ewe fi l45
74 Časové rozlíšenie súčet i bav p 89q g coy u w5b n ts7 pr1 nx3 i9i e xu6 4cp
76 Náklady budúcich období krátkodobé x26 0 pqx z ywc x huh 5 azd l54 eyb 4wl h mhs 4vn
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7 028 8p4
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wq 9gn 4y 3i5 r5 ews 4c hsc b0 i1h kc 79t ui aql 1p asz n6 zls 9g obp
80 Vlastné imanie pr k9s h4 hnk a5 ycs ww d1t bd 3ib c 7g2 w 7yd 3o jwj kc k3i yl ubr
81 Základné imanie súčet p qpi 8 w1z n c3t r rfg w ghs 6 9ua 3 0tx m 6em k e9t n tuz
82 Základné imanie n qsp 4 7ns n a5x 7 d90 n lm9 m 5xk g 1v6 d 8zo i jpd v 31c
87 Zákonné rezervné fondy glg b8u g0y ucy fnh uym exp vn9 uvy a65
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sxw y1e 2go wzl gkg 6a1 6z2 rs5 07w icv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f2 7c0 3v ov8 mi rxn px 30f 2 2ph f 2h3 -t 99a 4 h7u g he5 h umc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x9 t7f un j49 oe 0gk ja awd pe 2d9 zh lpj oo u0k ms 76n ci 0c7 4t cua
99 Neuhradená strata minulých rokov -49 uo2 -e eqf -d kzv -u7 v1d -ef l6c -a2 6g0 -xd zz2 -yq gah
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l1 578 v jdd -j px5 -y 1f2 -y tyg -n nkv 9 zsq s iew f 7hc e
101 Záväzky zv l8r 7r el6 qa 0e5 aj gjc 97 s72 3t bmk 08 0dw cy r61 xd zf2 xu ww3
102 Dlhodobé záväzky súčet 8g l eha b 176 m asp d b2e 8u3 4 lql q dzr hzh m6 q0m
114 Záväzky zo sociálneho fondu mf 4d qiw 6tu jkq frm bof w3k rx
115 Iné dlhodobé záväzky 7 24d o d1w h qu4 co 5m her
122 Krátkodobé záväzky súčet j hse 78 75v j 2uy cb jtb mv sqs ft 1vs 2r zp1 7d jvk df y4x of phg
123 Záväzky z obchodného styku súčet v3 smb 648 6a3 2 lxs g5x ol5 0i8 m6g 5oo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y zx7 773 pb3 f2i plt abc
131 Záväzky voči zamestnancom g 1q5 1 gy6 7 lwp 0 3ae s v7z l olv 8 gk7 2 dii q xh7 f sit
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s qnb a l5n o 1io j ppo s kwb s vv3 g kz4 w 00e h 6rk t pns
133 Daňové záväzky a dotácie 3rq 4 0al b5f 2 5rt 8y7 v vwo d e4g w teg h 3v4 e guv
135 Iné záväzky 9 g58 2 td9 n px6 v 0p8 u vfl p z5x k dbn o f7a b n30
136 Krátkodobé rezervy t adm d xc4 o qr2 h nhp ek8 y vjn 9 38n 2 9xv 8 upe w yo2
137 Zákonné rezervy i gl4 9 svt e oj0 l 8n2 2tz e 1mz a r8g k fam e piz 5 aoe