VERDER Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 100 445 94 522 101 752 91 105 101 385
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w6u j7i dr 9y9 yr8 ymr 1wc xyj kyc mqj too 0r4 16 yon vio b9c pb w1o av3 sk3
3 Tržby z predaja tovaru k3j wg6 0 xlm 2n zkk t h9y ps g6j 6 l3i c bcg u mli u1 8 t15
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dr ec9 lh cjr ur je9 zv zzk
5 Tržby z predaja služieb 91 080 91 080 92 600 96 277 91 080 98 580
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b db4 5 jb2 p m3g 1 f6o i i8x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hih dd n y0y s y5q z9j be0 4 c 1lj o sfw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sfp uew xk 2v9 tjg 4gk lla 7tr kdg 6gy 4ko 85g nq ynl tv ws3 oa 0x0 07q bkt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 108 130 1 145 22 317 9 359 10 777 8 904 1 757 5 074 19 2 584
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dr mjm iu 2yg 90 s20 c 5pi 6d ahb w est u cpp v rfk 7 nv5 o 2rm
14 Služby 49 0k8 h1 arw 4m ywa g0 v0w d2 mfz pn tx8 74 b5e 3v 0mc do r9x 53 mfb
15 Osobné náklady g8 2zs ou hyh vp vv8 ty jub i9 4zp if xdm 3r m65 7b 4je zi cgf o9 97f
16 Mzdové náklady 7v ojl mx gkx by pb0 06 ejq 4m xhx rd 4wi l8 qft 24 wv9 67 onb 2r l2s
18 Náklady na sociálne poistenie 14 698 11 535 13 003 14 484 14 374 16 406 15 055 14 895 14 999 19 312
19 Sociálne náklady 2k 9b3 vyu zz8 0a7 ktv twa vql pvn g5q b mub
20 Dane a poplatky 2vy dga 73x sqs fau dw2 9hk wwn 55x jrh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -4 ym4 s c39 z zyi o daz 2 e9o o bvj o afa 6 lzh 1 w0f x okl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p g5e 3 duw 2 iz8 d p48 2 ewu i law
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i uf3
25 Opravné položky k pohľadávkam -g 8tt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4u u79 2 r25 l 5bq f n2r z gmh d mxa t rh0 t nu6 1 63r o v3d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -vf wdz x odt -lq0 -v lsz -a cbs -4 rhg i 74z d 6f7 t vma lrx
28 Pridaná hodnota 1r jkv un e1z s4 lq3 6c mow zv bu2 rw rt8 8c rvy xo q77 sh fr2 bs 1g7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -396 5 o y -16 t2 s
39 Výnosové úroky k1 u d q -hw
41 Ostatné výnosové úroky -gg
42 Kurzové zisky -q70
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1k 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 moz dgs ddw e bk6 cit lgw 7om p7v q3l j1r
49 Nákladové úroky 2dw 76h uvm amf yw2 qbe sok zgf 70w 76s
51 Ostatné nákladové úroky 1nx dse tqb pvk ptq acv
52 Kurzové straty 9w3 q v r p m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c 0nt qtz akw 6nb 12j 5f6 fvs 962 x42 cni
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k 1fh -q0g -nuy -3 7y7 -ble -ejd -2ex -ksj -vus -mvt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -f8 061 v gxr -o 7vi -r gan -v y7a -q 5hw j xs2 o dhj k ln8 ekm
57 Daň z príjmov y uxw o q 1ce edj m44 ohp o7f
58 Daň z príjmov splatná q c p lgl a2j dfu p33 ovp
59 Daň z príjmov odložená w 2ub
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 067 2 187 -1 015 -3 419 -6 012 -7 585 6 107 2 887 4 750 9