VERDER Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 100 445 94 522 101 752 91 105 101 385
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zv7 dv6 7z 4lm wga f2r o2y 0jj i8y x2a tt8 ne7 jx xwv o8s ovp i4 71s mpw 914
3 Tržby z predaja tovaru obh z2l g 5hm sh 8f0 n urr ej ci0 t 98e h xh6 9 3f6 id 7 k7s
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 88 281 a7 noi ai 38k d9 7z6
5 Tržby z predaja služieb 91 080 91 080 92 600 96 277 91 080 98 580
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8 zts l fzr l dzm 6 8md g kjw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6av rp x eg7 d l07 trc u22 p u 0fc c tuj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2vh m6z q1 3t8 d25 q1v kyh zw9 ia6 ncy a3a 9dj wi 0sk sb 32a mo udm vgj 7d7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 108 130 1 145 22 317 9 359 10 777 8 904 1 757 5 074 19 2 584
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok eu i9q gg g1s qg z2t 4 qey 9h e14 l i5x 4 1lg y zgl o sjz i vng
14 Služby jo 93s iw lfq 84 bye jc qh5 wg 9x6 71 gu6 a6 0ew f4 3ne dw 3qh w3 v4i
15 Osobné náklady dm ljs y5 coq c7 ew6 3p 9df rq dmd ei eza ad kdl xp gv2 kl quf tu r9g
16 Mzdové náklady tw 369 vy htp hy 30r 41 wt7 mo b5v s5 5n6 fi 0ej w3 qir o8 gyy l3 sjj
18 Náklady na sociálne poistenie 14 698 11 535 13 003 14 484 14 374 16 406 15 055 14 895 14 999 19 312
19 Sociálne náklady lo a5d e2f xc4 krg 3d6 qkh afu 74m onq l z9i
20 Dane a poplatky qm2 39e oof b5u gbf kki s50 5r8 cjo yzd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -2 8iv 9 71o w 58c p yw6 6 c5t g 3qx 1 e5v z zp9 5 7ik h 3va
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b 46a s mz3 i e3j i s18 2 7pe z mlq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o sij
25 Opravné položky k pohľadávkam -0 eyn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ay 3cy t ovy x r5i n r8q e qfa q tsb e e66 h s2p 6 9qa g kbe
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -tv i3i y syx -31o -w y7x -2 75r -x 6ul y efi s vgr o w9a hh1
28 Pridaná hodnota uz jd0 mn q47 jo ab5 84 s6h xj que ny 4pi gl 7q5 hs k36 gn br0 ui pni
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -0ca 2 3 7 -un 0j u
39 Výnosové úroky b2 u c 0 -h7
41 Ostatné výnosové úroky -87
42 Kurzové zisky -ypj
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti vw w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b 98d eiw hlx w d23 h9y cse avn 73q tgx nu5
49 Nákladové úroky 1bm cn7 1hb m5g q6b my3 csb umr 3e5 yg9
51 Ostatné nákladové úroky 3ar mab 27b 0g5 suc wyy
52 Kurzové straty 29u r 4 z i y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o vbt vzz 2wf qxh tx9 h6p kue o1o 2lq fw5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 d8a -6y4 -8ws -c ynn -3l5 -4pq -irs -q9l -yid -2r5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1q 9oc c o2x -f trs -r l03 -m xbf -g 36r t cv0 t mh7 l xa9 x70
57 Daň z príjmov s dop x o m61 s2j 6kf nef 41w
58 Daň z príjmov splatná d e b 9e4 mm3 94b ssv 701
59 Daň z príjmov odložená v qp9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 067 2 187 -1 015 -3 419 -6 012 -7 585 6 107 2 887 4 750 9