UNIPLAST s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12804/B
Dátum vzniku
01.01.1997
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisujú za ňu každý konateľ samostatne.
Základné imanie
149 372,63 €
Predmety činnosti
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 27.7.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.7.2005)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 10.7.2005)
 • upratovacie práce (od 10.7.2005)
 • výroba a predaj tovarov z plastov, ich chemické spracovanie a ich finalizácia (od 23.12.1996)
 • poradenská činnosť pri výrobe, chemickom spracovaní a oprave plastov (od 23.12.1996)
 • nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 23.12.1996)
 • zahranično obchodná činnosť /import-export/ všetkého druhu, okrem takého, na ktorý sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov (od 23.12.1996)
 • zobraziť ukončené
 • prenájom hnuteľných vecí s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 10.7.2005 do 26.7.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.2.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2007.
 • Zápisnica a uznesenie č. 3/06 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2006.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodných podielov.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.6.2005.
 • Zápisnica a uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2004.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia 02.10.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o rozdelení a prevode obchodného podielu.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7. 6. 2002.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 27.4.2001.
 • Zápisnica a uznesenie č. 3/00 z riadneho valného zhromaždenia z 21.9.2000, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov a zmena spoločenskej zmluvy.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.6.2000 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy, Osvedčenie o rodnom čísle Marty Bartalskej vydané OR - PZ Bratislava z 31.5.2000, Uznesenie č. 2/00 z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2000.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.2.2000,
 • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 12.5.1999 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov.
 • Zápisnica a uznesenie č. 3/98 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.1998, na ktorom bol schválený doplnok č. 1 k spoločenskej zmluve v zmysle Zák.č. 11/1998 Zz.
 • Zápisnica a uznesenie z VZ , na ktorom bolo schválené rozhodnutie a prevody obchodných podielov a zmena spoločenskej zmluvy.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.1996 a na základe rozhodnutia mimoriadnej členskej schôdze družstva UNIPLAST BRATISLAVA, ktoré sa zrušilo bez likvidácie. Dňom 1.1.1997 prechádzajú na spoločnosť UNIPLAST s.r.o. všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušeného družstva UNIPLAST Bratislava. Stary spis: S.r.o. 19779
Uložené listiny
 • Zápisnica z valného zhormaždenia zo dňa 7.6.2002
 • Uznesenie č. 1/02 z valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2002
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z júna 2002
 • Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2001
 • Výročná správa za rok 2001
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2001
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy - marec 2004
 • Výročná správa za ro 2003
 • Návrh na shcválenie výročnej správy
 • Audítorska správa za rok 2003
 • Zápisnica z valného zhomaždenia zo dňa 7.10.2004
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy z júna 2005
 • Výročná správa za rok 2004
 • Audítorská správa o overení účtovnej závierky za rok 2004
 • Audítorská správa za rok 2004
 • Pozvánka na rokovanie VZ + Listina prítomných
 • Zápisnica z VZ
 • Živnostenský list
 • Zmena spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Výročná správa za rok 2005
 • Audítorská správa o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2005
 • účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého auditora zo dňa 18.03.2008
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2009 - 2x
 • Výročná správa za rok 2008 - 2x
 • Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 30.3.2009 - 2x
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 01.04.2010
 • účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2010 zápisnica. Výročná správa za rok 2010.
 • Účtovná závierka k 31.12.2011 - zápisnica. Výročná správa za rok 2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.4.2013, listinak prítomných
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva z 4/2013
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
14.08.2020
Domény