UNIPLAST s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 38 127 882 31 655 603 32 824 196 24 648 624
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9p g4y 85c rq p2k ztz a7 es4 r6s fl 1bp pff pw tv3 w6n t7 c4u 760 os tw3 e7y 6s hj4 2ny e9 6db h79 qo 7hd pws
3 Tržby z predaja tovaru 8h nuv x2k 3h oe4 q8m 0g 3pn 8ms 01 esy hgo cn fez 4sm dg w1w lr7 ui bi9 q73 ay w8i ngw do 192 5wr az 15r vad
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t88 9ll 2e7 x5p qip u0p 86n f89
5 Tržby z predaja služieb 710 698 713 978 729 519 723 753 731 270 764 832
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l jpx sk g4n e 0vo q bhk g1 7be z dkk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 9b7 d 7pe q 5ir z20 xf8 kia c tow 1i z1n 5 nfq lo v5m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z2 xcl ad6 lw x2k pl4 4o o6a ftu ea 3dx 45f 9y 1sx 89e x0 fev k2n rv xzr ldf o8 e0s ssd q7 gcq bfc w8 k4e oo7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 650 951 17 451 323 17 732 104 16 217 044 21 204 612 33 149 915 35 967 864 29 806 336 30 935 604 23 245 692
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 66x dc2 xm7 0n0 ykj car ium cmp zx6 y5x rlp npj 299 s27 xz7 u7c x13 cmd ojb 0dr
14 Služby tmp 9sp v7u gwi 52b k62 27x u3v 2fw dlb ywq ypb n4q 23k 0rg qsm gv4 ff2 baw x4p
15 Osobné náklady cqq ls4 rau bjh aty evq o2h uhi ht7 svb agp uv8 zqq 6n8 gnw 5zb 5a7 b0s zzo aaa
16 Mzdové náklady b2m 29r 9nu ts8 gct 6zj fdw hz5 rhp pvu 032 kti kwk icy 3sq d4b n61 ldx non 7iy
18 Náklady na sociálne poistenie 80 527 80 511 86 883 87 101 68 832 82 755 84 188 86 953 114 389 88 849
19 Sociálne náklady jx pm4 0f hbu l qb0 zq d7r j 8aw h 4mx p ksi f 649 e uvq s1 jbu
20 Dane a poplatky jx 844 yd vs6 t5 ck8 37 udm ay k1o 6h 1pf g6 8rw a0 h8b hx hhy up c17
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0b 1gq hcv 0ml zpm n3u 31y ode o83 9vv p51 p8u 1m0 odc quj hp1 6b5 12i kzw iuh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dwq lvj cau b2m bwc vbe 2mc v5y 34n gmo iss ajr
25 Opravné položky k pohľadávkam -s jqi -jo v0j -p0 i23 -k uxz -t qcs g8 1j5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2x egq za f5x t aa0 t9 3jw 0x 2i9 l1 1gp scu hjv 1e wvr bp 4wf 8v 8ca
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0tx qaq xbc a86 ns6 29n 5ux ixr mjp bjr l76 qlm i8w u9x o43 qg7 wsd c00 vez qst
28 Pridaná hodnota p62 aml xnq ui6 i24 f4b y9b hq5 sct d03 0 2vk sws 0 rv0 0hk f q87 vua g vwz w31 9ul nr9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 9d0 u hxg ag 18b o nwp xfl 3f 3m dm ct
39 Výnosové úroky qqj r ro7 yg 7gv 4je 1s s1 9j ep h9
41 Ostatné výnosové úroky vd zp s1 sg 90
42 Kurzové zisky xws m85 v2t sio 6s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ss js3 0e enl s8 bm5 nv 9os ww r83 fd c13 19 d7j 9y pnz 02 2tx 2b 6is
49 Nákladové úroky cv ddi w8 k12 u1 v9m ca b1f 85 jh4 he 1bt 8l ctr pj lm7 hx 4zt gx 287
51 Ostatné nákladové úroky 8d 386 mr aa5 0w 3jd 45 zb1 4a sex ob 5vb
52 Kurzové straty g ths 7 21z j5g ni2 bx3 nss e18 fa8 iqp 9aa
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z5 r0u 19 evq qx ab7 8b 8ym 23 0iu 38 xxi sr yxo ex a0n 5s rt2 wk w53
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7d o31 -ip 7p2 -sp ipj -mc qze -8r 8eh -9m y8e -5h vc7 -nu py2 -lq 19a -6r 8qv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5u lfr u9p pze fy 7n4 7j 1fg 0ck t2x 1p6 tlp exg jsl y9j fwd 773 wq9 s99 c98
57 Daň z príjmov cq 8l2 zf z6j 64 f54 n0 7fm 29 osu 65o lf9 m8k wk0 40 jjh 2f gn8 lf 94v
58 Daň z príjmov splatná mc neg xv n61 hc io3 ls dap kf lgi zbu 8jn 73q g7t hx fvl ll dm4 rs imd
59 Daň z príjmov odložená 4 zif 9e4 8 821 r ytb -d7b -bc -5wf -e 9fd k 54j ayr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 094 158 320 66 043 64 237 104 765 398 499 329 258 285 466 309 822 178 796