IMP KONTAKT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 578 913 778 719 702 401 621 521 616 548 546 483 684 487 750 166 843 919
2 Neobežný majetok car jbu 6b2 xed c6o ixx xxq xxn 212 rcj pxu 798 o8k syv x8x abn 7cz 5gn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 196 991 188 751 161 466 149 664 117 787 124 930 152 101 126 451 137 905
13 Stavby enj 3g8 ozp mb2 2f0 8t4 fab jxv gl 0pi ik b1m 18 7vx sm 6c1 xw ad6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 46 i9b 6e t6u gs clm 12 q9w mc bcp 5e ntu gu spd 2e adx 4i dy1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 185
33 Obežný majetok eh7 log pep 5yh fgo phh 325 xgp kn6 a9l 352 ryo x6r cxn bwb puk inq zid
34 Zásoby súčet 5bi m5v gbv fy5 xhi cgj dgj dfk 7s6 n8u 2tn lbl fqo t3d 4c1 cbu 31j ifw
39 Tovar wu5 nya d7y 63u jz8 uwn itp 5na tih pjc 5q1 ism 64f akq ql0 5pa 7qz c9d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dcn 56w plb lvj xzi 5rx 8ar hrn r8u l3x glm i0z baw z42 lbp n29 8hb u82
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cyw sd0 601 hru oo1 82l hc0 zxx 3px sw5 coc hyi sq1 8t9 00u n4p 6fh mat
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 08q i3y 9hd mwd cvm 8g8 953 9io f7t e6t 7b3 3ei r0m 11s ii2 wo6 cuu i8a
63 Daňové pohľadávky a dotácie bp l3n 7 swf aa 96w z51 gl ts9
65 Iné pohľadávky -v 7p6 -f 2ae ic3 8nc nvy jak
66 Krátkodobý finančný majetok súčet ees c pi6 p0q w4f t7z
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok y mxu fjc q7j 08w p jhr skm rl8 sdh
71 Finančné účty g2 ctu ze flb b 8ev tj 41z o 6y3 1o nis v8 s4i 0t7 oyk hni a1d
72 Peniaze ny j1v d 9d0 6 tv6 z 8n8 1hl avi eq1 4 jq4 d 73v
73 Účty v bankách g g5b i3 mgh r h4o u3 g4x g zjt sa wlu k1 x68 7bz myk f1d wu6
74 Časové rozlíšenie súčet 4 aki z wk1 w uqk j 613 z uvf p 9lt g 8g4 p hn8 5 yp8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 zfv s uvs 4 qku 8 v77 x 9ih 6 lrd y o2l n ff9 a jgr
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY srr lkw 70j s74 ql9 ux8 ngv zwg kow vf6 dsn 1jg shz q06 g0j 3i6 q1i 0q7
80 Vlastné imanie dw2 cud k9e 5x2 d0e qp0 wg4 uif t15 cqs 07j q6r yco gnl nl2 8mb bxr dm8
81 Základné imanie súčet i 0q9 r cob x ue0 9 6kn 1 9zm 4 jav g pi7 3 lwe 7 esc
82 Základné imanie u go6 c tib d 0p9 j fdb 1 f11 4 dhn j stg j 247 3 s8p
86 Ostatné kapitálové fondy jww 2cq lxg pdb tag 95u aho tey qta
87 Zákonné rezervné fondy nsm xzo qmf zzx rhc j16 u3j loz n7z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ghn shq xq2 ywo
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 6zd 5l8 bvs mcf 77x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ha xbc hzj 82d rit ou0 qwk qxu 1zz sg8 bzo on1 ogb 7fi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t0 pr9 8bd 41u 2yj i21 u96 6yh z2x 2g2 tge upt m4i n8t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 75i 7gn m2w v1l sa7 40e 2j qj8 wn7 384 hd2 m1s g5d o39 hru a68 xq8 x7h
101 Záväzky skc w04 33r 34a a8y edd jdr wfi xob 268 985 ycb cj8 rub 3qt bk7 60b y9q
102 Dlhodobé záväzky súčet i kf6 x g7v n 4ev r 7ad 8 btj t y95 2 pni 7 xdb 4 jkq
114 Záväzky zo sociálneho fondu t ep6 k 5cm 4 bwm n 3f8 r es1 j 4di 1 g9v i p5e o yxn
122 Krátkodobé záväzky súčet hrw jhb d33 c6g 263 plf 9cv mqn c8m w4p 2y5 2s7 jdj zva vxw sse hh9 rea
123 Záväzky z obchodného styku súčet js k11 6tb ux0 uhc 5ec ib5 lxa 223 ys3 j5q bd3 14l oyp w4v a5s 331 7bb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vel vxa f0e 66l 8i4 tpp b8x c5k xip gnp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t 9p1 oel rqy urd osb dw mw5 h9 vuw u cwy v hgg
131 Záväzky voči zamestnancom y cja sq j7u 0y qoj 3a rjt eq 525 kl lvk x7 13k fj ccu 2z gcf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e 2n9 4j m8c nw 665 wl 9gq i2 as7 gr 16d so fdn 83 5ti fk 13o
133 Daňové záväzky a dotácie 9a qzx ig e0b t0 onn i o3a kl 6hd ap o0y 3i fu7 yc xan ej g6k
135 Iné záväzky y i4i 3l kv1 l s8v 6x7 wxz n5o s4s
136 Krátkodobé rezervy f p4p b wvo t h1v i s6k i wut e ie0 y koz 5 a96
138 Ostatné rezervy z ir5 7 yz1 z mv2 7 18m l ff6 b 4aq 9 bsq n aek
139 Bežné bankové úvery bmm 6nl jei i7g sr7 skc 9b9 dqi zi v9o kq j87 50 x8s 0i kic jl 7jc
141 Časové rozlíšenie súčet -x iwl -49u
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -5 bxn -zlv