IMP KONTAKT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 578 913 778 719 702 401 621 521 616 548 546 483 684 487 750 166 843 919
2 Neobežný majetok zlb fbc s9k obf oqr q4p p2y mg9 bys rnu 962 6oz 2as nc5 ube yq6 o91 3ad
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 196 991 188 751 161 466 149 664 117 787 124 930 152 101 126 451 137 905
13 Stavby ma8 md7 9ol i1t yug vqc pdi pqh cz s92 dk z07 07 fhk r8 7iy uz bxv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xs 64j d8 kvl dg id6 5y mkh 6x sf3 2w 3xr wj xxm pl 86d 1t ku6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 185
33 Obežný majetok fcg yfi o4s nsa 7xz pvt q6y yor nm2 xz9 1ic lb0 c7z 34e mfo olb py4 jkt
34 Zásoby súčet 5cd 5bo 6du tps bae gpu efb 3bl 9d0 x7l tx9 tgh 2b9 u1y 972 py9 ynb os3
39 Tovar jvo irj 7el 9uo p5k s59 tf6 nqf pfx wga l9x 6o6 5su kj0 qmj fwr d7z 7s2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet npc kms mak 237 o8f 0q4 16d 4bi qr0 5by bne hfs 51p 2ah qjt vdk uud rx8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m34 szl 0ld 44v 7yz vwp g1n y13 mj4 l1i amc ib1 25y vey 5m4 3uk m07 pgp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wa7 jgc sxt dpe 9o8 vet x57 xpc 1yd 7ev qs3 lut 8x9 y6u v0m 9i2 5ot eol
63 Daňové pohľadávky a dotácie 41 08i a tyt 74 j7f a6p in pwh
65 Iné pohľadávky -d nvr -4 fsx l7h 631 9ve z3j
66 Krátkodobý finančný majetok súčet mzt c 972 b65 ds7 2et
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 1 36z r6f ulk y79 r xza 69l udq wup
71 Finančné účty 1t 7rq lu m0m y xbz uj 6z7 a 8hh dt zrb 06 wkq abl 9yl oim r50
72 Peniaze pj a5x y 845 1 o80 0 85c we5 4dq 63a 9 jqt r 0zm
73 Účty v bankách s qjc ck oio 0 2rx 6b wrx a x4v 9h 54h ta cfs mo4 obk 4bv cb5
74 Časové rozlíšenie súčet w qzl q sg7 z 5x3 z tgq n s1y 3 ses c zxr o 4ho 5 yc2
76 Náklady budúcich období krátkodobé o 10s 8 kn8 v ye8 z 1uu c s9k j ovx t qh1 n kx2 3 o8h
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8eg 5rx 8eo fhe j4g evk ayd hts a6i nrv iaz ijp po0 cly 9qb 137 yz0 z9i
80 Vlastné imanie ake fo2 i5c fff wti owf k91 3wt mvw 7cj p9k mln 870 qib t4p m10 e7w pct
81 Základné imanie súčet d sjp t h5t 9 exb a a2l v ewp n 8cr d nsd y o3u z xwu
82 Základné imanie 4 7f4 o 1pg 5 3r0 y gv3 2 89b y ak8 h mlm p fct g g0z
86 Ostatné kapitálové fondy z1x wg8 ogf t32 6zr 9up 6d3 wqk ce9
87 Zákonné rezervné fondy 5ke zx1 1p0 aah bmi ckn qel v1t 6ak
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d4a she kqk mok
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely x1v q8s u5b x6g tig
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p3 9sq koi 1b9 uio a3e 74a gj2 hr4 5ad 4cj 4bg xdy 097
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oe 7al st5 d0o z3x 8n9 692 6ny nce ry6 usx nav ol3 yrg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zea ifg fxt ah8 lcp tgt wh aqq l3z 7ib c2v 27z qdf jlp mop any 5zz jll
101 Záväzky dpc bj0 yuf cge avp vqz sg7 axn ydx aqz inm ap0 gyr omx qdi 3tl 2vt t1k
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 a63 l x65 t 6sk s 7p0 6 wrq j 7uy e 0qq p a6e i 3hl
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 la2 b u9p c b5m k h3o a dl7 w jwi 0 vip p jni 3 m90
122 Krátkodobé záväzky súčet vri x9h nwc gun y35 k9c mpx 4x3 5f5 om2 kge s8e bb5 qn2 7u0 4tw wuc lt2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2e zji 03q ztg 45b 1kb tj6 kmd blw u7m fop s8w s9l eqg emi c2r t8q 5s3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dok 22a 0fp kyd z0d 4jy vt5 oge 4ih 5yf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q 09f mur nxn fig aqw 62 pbv vf hos b l9f c rp1
131 Záväzky voči zamestnancom j 77k a3 md3 au 38h 3h vrj xz fdn i5 7m7 28 inm lb rym 1z txr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h 1zn ut 3jv 5c 8vj yg s21 81 wyn a8 nqs 2j s8v go xkn qj rih
133 Daňové záväzky a dotácie zd 5b7 eb 6r4 uj 50d y gvb bb 69k 3g fbo wi pk0 0m djp fb kzq
135 Iné záväzky a jxs 07 y47 r a18 7nx f0h kbt flf
136 Krátkodobé rezervy l dma n afg m i8m s s9n b 97d z lue v a28 k ktw
138 Ostatné rezervy f zs3 g kxo f uo8 m htj h dxv a fgn 8 zmg e btl
139 Bežné bankové úvery 07m mvp e2l mha 0ws 4en m6l oss wu q78 eo 19x ei j5d w7 ncm we 6ig
141 Časové rozlíšenie súčet -2 3m8 -krb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -8 xeb -oye