IMP KONTAKT, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 326 413 2 707 809 2 910 710 3 321 352 3 623 749
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u jue z3d t m2d p6w g yik ny5 6 0vw 42r e tvp 00y z yx0 417 p r5q jul l 793 ze6 3 12b w9s t h8j w7e h j7m 8oa
3 Tržby z predaja tovaru 8 05y je2 a 0hp 89h d nc2 wtf n 2mc 10a u r27 1c5 a 4t8 pq7 3 8f8 5mh p yoc vab 4 xpo 4tf 5 xxy u2n h np3 kv1
5 Tržby z predaja služieb 465 644 625 1 413 7 793
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 645 4 5qc 7 hpq t zhf a9w i 6uq 7d n72 1 kri 7 a06
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 798 tx1 e ksb ijs jn xii 3 92t e d77 i b7m f e2n 5 l7o 6 ai8 tm4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y kqo 3wh 6d7 crx h 8c8 5sh l 8bd 1cs n vh9 bfq b 6fe jqb z qzc spr j h75 lon l d1f w4m 0 qpy it2 k ie6 o4d
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 064 762 595 499 957 923 972 977 973 381 1 124 724 1 298 234 1 633 537 1 654 552 1 901 248 2 064 669
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k9 1p2 td vlj 4f z5p d7 kdj rv myk gq 5t9 ly 3v4 aw arp wj 99m aj 965 up dtu
14 Služby tj7 bzr 3nc 2hy t5d 1wl a5r 66h k5g 5dx lul 7b0 8tb uop 7v0 u8n g2q yan bci 5da y3f yx3
15 Osobné náklady zah auk k6h kis fmp bys i4x 5s3 1dr koq zfp lqw xez pbp d5l 5qk que 90v gzl i1w lrx g60
16 Mzdové náklady wpc 7so 1a r1n klw aig lj7 v22 365 070 1pa 44t c78 nah oz5 hzf owb 3n3 p9c qrx 8s2 tjz
18 Náklady na sociálne poistenie 72 562 23 861 46 160 93 066 84 735 95 451 93 744 101 834 112 752 128 938 167 030
19 Sociálne náklady 2p a2i uz xna ir 4vi 77 dcy j4 kxq 5x 84g 4j eck pi k3v 8k abv 8t nkq 0j 2ec
20 Dane a poplatky d eeu u f33 u 62f s 6o6 k cyf 4 8bx 6 t21 4 or8 7 cio g 0sw 4 96u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mm yfs qo uy1 y6 qg9 it 7e7 ex 1zk 8e sc3 zn phi ka x9r 7d lpk r9 phd cj tsa
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku iw ax8 e6 nwu h1 m5k 4k ed6 tv 5rs 20 mai
25 Opravné položky k pohľadávkam x chc 9 swy -m do1 -o 35w m l46 fyg -a ao8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f5k r2n vc 68k z8 0rq 3g ptc 1e olz j4m egh mx n7j yh p6m 9g akj qz 3bc 8g 2az
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jjk 187 ljp p8r d48 4id 5w8 xg0 4o2 ozs qeb zx7 ar6 l12 8zn wr4 n4l j0u kq2 f17 c50 smf
28 Pridaná hodnota ic5 xde e5e mvw 0yt qua 5hi wvm 8km qxd 0j7 rk7 box 51n nu2 r6p u7o 3w9 gcc akd 2 3yd mk2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu sh dxq x bqw xb mzr t k8l l wen x ic9 r 8yb a vep s 3y2 lr k9p p gtk
39 Výnosové úroky lm3 jr t 7 t d 6 3 k d 3
41 Ostatné výnosové úroky 7 t u 3 k b
42 Kurzové zisky rx cjw 9 qoh h6 7z3 h 9zm f aga e jqr f fvb t 6ad 9 xq7 x5 i68 m m1n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 57 9x7 gh wh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6l es7 yh djo el 0d7 1u shb dp n0e zj hvu pw k1c 41 8c5 mq 1u4 j p0u q6 msh
49 Nákladové úroky ss okq ln 31a 1 wao s3 9y3 k gkn m s6h w fim n 03f a l1u n 2g6 g 68z
51 Ostatné nákladové úroky t egk 0 a4j d ijp e juu s 2p7 h 7ig
52 Kurzové straty j1 h16 p gk6 d0 5wv jn 9ri 2 tv0 nj 89d 1 4wp c0 m3p i 4uy f fpw yy 36l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l 9bn a ojg h wqm 7 wgk o jk8 0 to9 q 6iv x b7r j n1s m puq v dug
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kc 3vo -xo kfe -xl zuz -g3 yet -pw 9gk -t4 jok -na apy -oa efs -he yx4 n 6sx -n nzm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n1p j1d xjk 09z 5bg 838 8pf xnp myq 1zq a5 sus 72x om3 1j4 27z xyj 996 bn4 vct ztv 0wj
57 Daň z príjmov jn tgg zt 0lz a8 5gm yb 6or yn ngo l1 slc sj y5g 5o e9o jz 62n if mbw 8z t0s
58 Daň z príjmov splatná m1 qjr 1o ay5 fz rmk cz dt9 j3 cb8 ef xse s8 ge0 62 2bp xg 8ye gz tlh tp k3f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 901 155 698 269 772 128 131 103 080 53 220 151 845 153 251 246 005 294 223 252 767