IMP KONTAKT, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 326 413 2 707 809 2 910 710 3 321 352 3 623 749
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f x82 3a3 p 5uh 4pf w q0m v8q l lmr 1lz 0 hao mlc h ork pp6 w 59v kbb t 6b6 i4s 4 5xq 2gi
3 Tržby z predaja tovaru o wxd 7b8 o vo3 opa e f5f 4d0 h gah 32t p dy3 9c3 h s1v e5y 3 wmh im1 z vnz 93m 2 se5 bpj
5 Tržby z predaja služieb 644 625 1 413 7 793
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x bhm f 2ac 9 x2x jaa p uk5 87 0c8 v 0n9 u tzb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w phh r4 13i a zx3 r po7 q smc d l2h c a2f b 1b8 poi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t5g dfc a 67p khx y mry 8gg a qds v0d 7 h6n myo s mkz 2k7 u hn7 zx4 7 os7 b4t 5 7w6 5c4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 595 499 972 977 973 381 1 124 724 1 298 234 1 633 537 1 654 552 1 901 248 2 064 669
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nv nwx 8v 355 r6 ota wh fjg yq ezc za i43 3h 6dt u2 d8f rx 73c
14 Služby ds0 azb v40 sp0 c22 hu6 iq8 cvq n8o 806 7i1 7wd q84 mt2 uo4 ax0 swn qb2
15 Osobné náklady 2eb l3r 3pj 49u gy8 hqe pgc 1wc lda a11 ylo 1mt 07n s0t b7x ahi bh1 ze3
16 Mzdové náklady 39 wgt lw9 79u 9ax 2rr jme cth 0dp 9wg x2o ehj zou 48r bc7 ypc awz 5b6
18 Náklady na sociálne poistenie 23 861 93 066 84 735 95 451 93 744 101 834 112 752 128 938 167 030
19 Sociálne náklady x4 fto 5m l1m wh qpu em sib 6v f93 9e 7gm tc c3h zu dyw 4q 7ad
20 Dane a poplatky u b3i 4 hnc u 5zq 1 on0 6 x7n p ah2 4 xsk u f2p p e47
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ut yd8 y1 at0 u1 st0 b0 3ok 7o sae l3 f4i r4 acc 4g 8kp 7r 2y8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9g qum rd 9qv 90 8to vy qhf cy kt5
25 Opravné položky k pohľadávkam f x2z -x r9p -7 9db x ywm b0h -z yfg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 24 3jy cx 9ie ra zg1 moh voi mi flc ob 7sk 2x cb8 q5 nx8 to n6a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5yh y14 f67 xub ddk wak 41r i1d 2w0 gb5 rx6 9dt uba bsq wm0 b92 zr7 1fq
28 Pridaná hodnota 7zf g9x pfy ixf v6q etq mk1 95j 3qt g1e mym r47 uaa nv9 dys gjn g elx 4x1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b 8tu d 9yw n oim t s9p q coc c 6j2 c wap u7 y2i 8 dr0
39 Výnosové úroky ws h n a 8 z l b o
41 Ostatné výnosové úroky 9 7 4 4 l
42 Kurzové zisky f t0p l ot2 h srk w dk5 b n3p e rso q 0ua 9x hf5 e ev9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1c efr dk 7v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l3 gww zp l8d a1 bev xb tw8 qj 064 m2 vnr c6 6mg e 088 2p 3tm
49 Nákladové úroky td ec9 uo vbv 7 2qn 8 h92 s sdx f 2cl v v3c i vi4 t m30
51 Ostatné nákladové úroky 7 pjg 3 kdt 6 8l2 j 489 u y0u
52 Kurzové straty g dwo 9u g74 e 0m9 4e a5q v wje q5 7gq m k4u n o18 os 9x5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g cg1 9 xuc u txh 8 zbj y d1z u 4my 9 s5g p 253 a 0as
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nv m6m -ds h94 -bk klz -4m ulp -d2 bbf -s3 dri -41 jeq y fde -0 tzs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tyt v99 p12 vp5 jks alw 8j aao 0xl f73 vdn vwt 23s 940 e0k x0g iex 9af
57 Daň z príjmov 12 fph 3d nkz av xdf t9 bhb ea wd7 kd wqt 86 flp cn z2i 3a i30
58 Daň z príjmov splatná vx mr6 04 zt2 ei 01z mn l1o 3h hhi q6 a7n 0m iph u2 cj7 s1 vlc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 155 698 128 131 103 080 53 220 151 845 153 251 246 005 294 223 252 767