V OBZOR s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13859/B
Dátum vzniku
10.02.1997
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • vydavateľstvo - vydávanie kníh, knižných publikácií, katalógov, časopisov, novín a ďaľšej periodickej i neperiodickej tlače (od 10.2.1997)
 • polygrafické práce - výroba kníh, publikácií, časopisov, novín, tlačív, plagátov a iných tlačovín (od 10.2.1997)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 10.2.1997)
 • obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, nákup a predaj spotrebného tovaru a náhradných dielov (od 10.2.1997)
 • sprostredkovanie výkonu služieb (od 10.2.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 3 k SZ zo dňa 23.6.1998, v zmysle zák.č. 513/91 Zb. zápisnica z Vz.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.1.1997 a jej dodatkom č. 1 z 31.1.1997 a dodatkom č. 2 z 6.2.1997 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 20854
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2019
Dátum aktualizácie
09.12.2019
Domény