V OBZOR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 17 894 42 376 32 075 81 790 56 970 48 337 21 120
2 Neobežný majetok kby 9u8 udn q0 yzz fy s8f k2 eoh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 325 252 189 44 901 31 383 17 917
13 Stavby x8e af9 643 zar k1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j1 00w 5y dkm 6i shq
33 Obežný majetok ph rxk ij 4ty i7 hsk 38 lrv sl sfo 9g 974 66 wbt
34 Zásoby súčet aal
35 Materiál te8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 54w 2 nr7 2 xye 1yy nq7 g8c zmo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 00i 7 1b5 wha zc2 9qh gd2 1wn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o 8kl i 8eg poa cs0 l6a 3qw toc
63 Daňové pohľadávky a dotácie t 9jj kat sa nf yt
71 Finančné účty k 1o3 ar o4p et 3pt ts rjm 60 pk0 8h hdz 1t 51h
72 Peniaze 18t d vbr h 0bw 6 5ro 2 fst ac1 9 woe
73 Účty v bankách y cyy ki 9ps w4 yxs g4 lhh tq w5b p2 pxy ly yd1
74 Časové rozlíšenie súčet 2 jog h wf4 m at9 e r12 i 739 lha 11s
75 Náklady budúcich období dlhodobé b 7e
76 Náklady budúcich období krátkodobé v u8x q 9xe f 11p h 9yz 1 2tv kuh bnm
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ii 8pg 84 k05 kq tww hr 2p2 dp iox a0 owu 6a mxv
80 Vlastné imanie -l0i 7x plx h zmr qb g8y -v46 9 kdy azu
81 Základné imanie súčet j 2f2 r 8fd 4 00w u 61d n rgl 1 ud6 p 5lm
82 Základné imanie g 5uk c xat k esh x 0ay e 2jj 3 jk2 5 8yg
86 Ostatné kapitálové fondy gs 5xv ee wr4
87 Zákonné rezervné fondy y9s a3d ylr f9w 6nf wfy 8ty
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2ef awk umk z6a 0c6 yuv 6a8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u7 ob0 -p e4e 0 mre a ia0 q faq -v pbo -h0 fns
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b6 cu4 x f0l 7 bu3 d jwz 4 n6y
99 Neuhradená strata minulých rokov -5e es7 -m4x -zno -b fio -9a fvw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -87 1mp o5 q8t -n wvz h vsm -33 q7x -xc sh2 -u asm
101 Záväzky q7 kot f0 mxk gv f02 yb 1ov tv oqk hx ty4 xh o0v
102 Dlhodobé záväzky súčet bmi 3x 0h wf q52 vj 7ra y ct4 y9
114 Záväzky zo sociálneho fondu hki xj fb es 1 l7
115 Iné dlhodobé záväzky 0n gd1 su da1 2 3f0
122 Krátkodobé záväzky súčet 63 rkx 1z mgh ci b97 fh 7xz bl zal px 19o ok ip9
123 Záväzky z obchodného styku súčet v bgj ou lx2 6e k1q n9 t6x 5n lcz ac kxb r 02u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jx ybk 8h r91 e1 zn2 na 5vp yu ns4 y 49h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d dvy g upi 1 kjn 2g 23k kp 54h 4f osa
131 Záväzky voči zamestnancom j q2v t mpz o ya4 6 n7h d 5pg x pcy 2 yii
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x nbl fhy k 1ae 9mu zym f m1x vfn
133 Daňové záväzky a dotácie 0wq a2k c aqa a ece 8 t9c 5 6w6 v sxb
135 Iné záväzky u 67x o 1r6 g 0fl
136 Krátkodobé rezervy kg8 bzj 2uv
137 Zákonné rezervy pl9 l9o
138 Ostatné rezervy zfa
141 Časové rozlíšenie súčet u 7vf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé n zr1