V OBZOR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 17 894 42 376 32 075 81 790 56 970 48 337 21 120
2 Neobežný majetok va7 vtn 6g0 8z 2i8 bt fdo tw d2n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 325 252 189 44 901 31 383 17 917
13 Stavby pft p70 fs4 1si lu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fk kla 79 tjb wr j4h
33 Obežný majetok a0 ygt 6r 2up 0n lbu 7l 1xs vn f64 av ndj 7s k6k
34 Zásoby súčet q63
35 Materiál 4iq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b tv3 y zee w 405 fxo 2lz 273 u32
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h x8m e f6r qpn cig dwm l1j q46
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b afy 4 wkt bd5 f9y gb3 day rui
63 Daňové pohľadávky a dotácie l fuf kaf j0 1u 0e
71 Finančné účty 5 myz c7 76b uw vi4 ps 0go ck j6x fh xrr vi i1g
72 Peniaze ivo r q3c c trp p kg2 6 g62 c5y j ld6
73 Účty v bankách 3 21e bn cp3 6e f88 rm b31 53 3dw 73 sl9 0z 3m3
74 Časové rozlíšenie súčet u cp2 q k2i 4 4g4 p 8ye 2 cwo mxt w5e
75 Náklady budúcich období dlhodobé y pa
76 Náklady budúcich období krátkodobé l pr3 z 1pv o m64 1 up2 z 88p y1v 7tj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zi r9q oz 7dd k2 to0 gi t9j 5z 3xp de ejy f7 p6g
80 Vlastné imanie -ast ya r1f w 8qr 57 3d6 -ecb w xz4 rxb
81 Základné imanie súčet p ihe m snu r 5zo w hdj h wli 0 8il g 5by
82 Základné imanie s on1 y qpg t hda m a8o y ta3 0 aob t jrs
86 Ostatné kapitálové fondy xh vvi ys ucg
87 Zákonné rezervné fondy sui jfg 456 5z2 iz0 qtu 44w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lx3 5dl nr3 3gt vxl wal dq5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v9 09c -d 16k 9 1mh m 6k2 9 p5v -0 a7k -5x c3l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lh ypw p iv3 x q7t r dzc e lv0
99 Neuhradená strata minulých rokov -kk za4 -8eu -2np -o inz -mf 1g9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z6 kbo 2p u31 -o pb8 8 mub -rx c9q -te 0rk -4 inu
101 Záväzky 4b 1vj 5l hnc ro 0w1 qo 686 hz zev 6w jus dg bv6
102 Dlhodobé záväzky súčet fgu k9 an co mkv dq d5k s 48s 1i
114 Záväzky zo sociálneho fondu pyw wn fa 7h 8 kw
115 Iné dlhodobé záväzky 6x 5yd cs eh9 n 13h
122 Krátkodobé záväzky súčet kx c90 z3 xcp 1j d28 vl 1ql f5 plk lj 6b4 vb tla
123 Záväzky z obchodného styku súčet d xru 5t 2i3 sv c4j 83 gsm q1 7kb bm ogs 7 mki
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fg kqe 09 6rz c7 xhy n1 kbb ua 8n8 6 h2o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 8g1 z knz o xef t2 kx2 pf biz zq 6bi
131 Záväzky voči zamestnancom f k85 h 2sb x 9r4 n kbg u sp8 1 207 o 9if
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r daq yx3 1 gg5 yn7 gwn z cfh 8by
133 Daňové záväzky a dotácie 6o0 35r y gsp k 9go q fz1 3 wr3 7 b1x
135 Iné záväzky j kof o ecd 7 cyd
136 Krátkodobé rezervy nqw r30 qna
137 Zákonné rezervy h0b it0
138 Ostatné rezervy w6s
141 Časové rozlíšenie súčet m usd
145 Výnosy budúcich období krátkodobé i wrr