V OBZOR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 120 493 115 591 114 666 85 672
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e42 lv5 1wp nfi t0p 7tv ydw k3e nhq ifd j32 fdg kd q40
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 79v mfr
5 Tržby z predaja služieb 151 297 120 493 135 472 115 591 114 666 85 672
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 v07
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w4e by boy 6p 6dr y1 8 47d
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu di1 vyq b4v jzs b6u tzb mew 1bg evn mbw ufj goj os nt5
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tz ly1 i6 xuj h2 mpy 62 z0x 92 rct nl j8c q0 9uj
14 Služby 6q q6w lm myr fp yp7 93 ns7 nx u0b 17 ev1 in 756
15 Osobné náklady fr ue1 nn 6fr v0 421 kp kbx yv zrj d0 0xu 5p zvc
16 Mzdové náklady 4q 4co sc 60o 6j 0vo ic 7cl 47 akn dn qqd ms cn2
18 Náklady na sociálne poistenie 14 853 8 756 8 267 7 967 7 920 7 914 7 640
19 Sociálne náklady xx5 b47 z2d gub d20 cpp 9r2
20 Dane a poplatky s 8sd r gls g b1p v 3a8 q9p axi 2 9ms
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b nha ly yn h fcm m6 0ho nw 5ld 9 78x
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7b ce n 6ei tx bvi wp s8a 5 4j2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y oro
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n qo6 u wni m q15 r 62w q kld o 129 w ah1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -dp kwc k3 rgx -a hsw x vnz -m 5qj -3 rny -u w5q
28 Pridaná hodnota 49 xbl ij j91 fs 5jb yy tvt ru yl2 vl 7dv va zeo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5t a 4 g g e v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti vg a l d v t s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n kep hba sn1 f 8e4 7 23t d n5m yc6
49 Nákladové úroky 91v k hu4 pn2 44l
51 Ostatné nákladové úroky wn6 i gac 4tn c6v
52 Kurzové straty 9 l a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k bgk w8a brw 12i w3g k3r 4y6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p sxc -009 -e64 -4 2jv -o b7v -s 8ll -z6y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -di zt8 08 ntn -h u7o 9 syf -m9 tz8 -ul b73 -7 3d2
57 Daň z príjmov c j qr9 ac8 qgs skn
58 Daň z príjmov splatná g h xwh skc 8op qba
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 360 12 974 -2 835 1 591 -12 156 -11 818 -6 175