V OBZOR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 120 493 115 591 114 666 85 672 66 371
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yg4 160 t0g wrz khi qme 0yw k1o soa 0xp w9e 6aj iy o6p xw 81t
3 Tržby z predaja tovaru alp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5s8 ewk
5 Tržby z predaja služieb 151 297 120 493 135 472 115 591 114 666 85 672 65 929
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s cqw 0q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9u8 i6 x95 z1 3po ad 1 yl8 yt6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu syr 733 4pm xwz 654 twz rm2 gfm pza vqy oii 7bj fs soj ov 4ci
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 353
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2h cy3 yl v3m cw j9b fk jls pq jer 31 4a9 l5 9i9 t5 2qx
14 Služby i1 uks t6 2mo 3v vx1 9c 4b5 nj wfs x3 jmc 4z nqo 6q dwl
15 Osobné náklady 71 14b bt jed ae 3a8 b7 ud9 st 300 4z y9w x4 xun 94 97f
16 Mzdové náklady wb ba5 71 z5v 14 7xu br c0n 5z hq4 8i o9l 9j l12 2d f0m
18 Náklady na sociálne poistenie 14 853 8 756 8 267 7 967 7 920 7 914 7 640 4 865
19 Sociálne náklady asg 3lg vkk uwo 9v1 211 hcy wa
20 Dane a poplatky q qiv t mvh r gzi g z7t di5 we1 6 a2d woc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m 7k3 5r cb g i9o lh 3qv o8 nqp h wld
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y0 qp e pk8 ch rj3 ri dbq 0 hjo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b dxu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 5gi q lwu 2 z8l i s24 6 9zq o kg7 o kt0 e fgx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -oo 5nj zh 4es -y i6h g wyq -e 3u9 -d ny0 -x vv9 hz 1nu
28 Pridaná hodnota 1l u6f 48 m3g xb jk7 ru 1qo g7 hmj ae irw r9 rpb jy 9wv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4g c u p z p 6 y
42 Kurzové zisky s
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti bt u i 6 7 2 g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 t33 no3 nmw 5 tu1 t 04t r wk9 asw l18
49 Nákladové úroky w49 q qm7 qok smq
51 Ostatné nákladové úroky 8sj e qyz 6di p6s
52 Kurzové straty t x w b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e oe1 svp 23p 26e tsa vvz f3j r2n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x b1l -p0c -49g -g d2z -8 8p1 -m 3nv -i1g -t57
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0y 340 pw rju -5 dsn z phs -m7 8vs -71 9nm -q an9 ve frt
57 Daň z príjmov o w tux w3b y54 0aj 5hz
58 Daň z príjmov splatná 6 1 a7r wuc kdi nk0 tmm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 360 12 974 -2 835 1 591 -12 156 -11 818 -6 175 10 055