JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10779/T
Dátum vzniku
27.05.1997
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ v plnej miere samostatne.
Základné imanie
700 000,00 €
Predmety činnosti
 • výroba nábytku (od 15.10.2004)
 • sušenie dreva (od 15.10.2004)
 • výroba drevárskych a stolárskych polotovarov a výrobkov (od 15.10.2004)
 • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod) (od 27.5.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 27.5.1997)
 • export a import tovaru (od 27.5.1997)
Spoločníci
 • JAF-Group AG
  Gerbergasse 2
  02000 Stockerau
  Rakúska republika
Výška vkladov
 • JAF-Group AG
  Vklad: 700 000,00 €
  Splatené: 700 000,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Miroslav Malženický
  ul. Rajčurská 4124/4
  91705 Trnava-Modranka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.05.1997
 • Wilfrid Fabjani
  Gerbergasse 2
  02000 Stockerau
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 28.10.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 13.12.1999 formou notárskej zápisnice č. N 314/99, Nz 303/99.
 • Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 123/98, Nz 117/98 zo dňa 29.05.1998.
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 44/97, Nz 44/97 zo dňa 13.10.1997.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 48/97 napísanej dňa 28.04.1997 notárom JUDr. Michalom Irsákom v súlade s ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 b. Obchodného zákonníka.
Uložené listiny
 • Rozhodnutie konateľa
 • Rozhodnutie konateľa 2
 • Zakladateľská listina - úplné znenie 27.11.2008
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Zakladateľská listina - úplné znenie z 25.11.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa Mag. Markus Sax
 • Podpisový vzor konateľa Wilfrid Fabjani
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Výročná správa za rok 2010 + Dodatok k správe nezávislého audítora
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výročná správa za rok 2011 + Dodatok k správe nezávislého audítora
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Správa nezávislého audítora o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výročná správa za rok 2007
 • Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2008
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Správa nezávislého audítora o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
 • Cash Flow k 31.12.2001
 • Správa nezávislého audítora o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2002
 • Návrh na zmenu - Uznesenie KS Korneuburg
 • Prevod zahraničných podielových účastí k 31.12.2007
 • Podpisový vzor konateľa - Johann Frischeis, Stockerau
 • Sprievodný list
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Mária Valenta, Trnava
 • Rozhodnutie VZ
 • Prevzatie záväzku na nový vklad
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 27.10.2008
 • Výpis z OR firmy Holzwerkstoffe Vertriebsholding Aktiengesellschaft
 • Živnostenský list
Dátum aktualizácie
19.11.2022
Domény