PRITA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15691/B
Dátum vzniku
09.10.1997
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti, každý samostatne.
Základné imanie
16 840,00 €
Predmety činnosti
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 18.6.2014)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 18.6.2014)
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitárnych vied (od 18.6.2014)
 • verejné obstarávanie (od 18.6.2014)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 18.6.2014)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 18.6.2014)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 18.6.2014)
 • administratívne služby (od 18.6.2014)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 18.6.2014)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 18.6.2014)
 • počítačové služby (od 18.6.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 18.6.2014)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 18.6.2014)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 18.6.2014)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 9.10.1997)
 • výroba a montáž reklamných konštrukcií v rozsahu voľnej živnosti (od 9.10.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (od 9.10.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (od 9.10.1997)
 • geodetická a kartografická činnosť (od 9.10.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 9.10.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2014.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.09.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2007.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2002 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu, zmena konateľov. Funkcia konateľa Ing. J. Mrvu sa končí dňom 17.12.2002.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.2.2002, zmluva o prevode podielu zo dňa 26.2.2002. Konateľ Ing. Martina Hauskrechtová , Sasinkova 1, Svätý Jur - deň zániku funkcie: 26.2.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka a dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 75/2002, Nz 72/2002 zo dňa 26.2.2002 v súlade so Zák. č. 500/2001 Z.z.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.4.1998 bola spoločenská zluva upravená v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.8.1997 v súlade s §§ 105-153 zákona číslo 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 22717
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica 26/2/2002
 • Podpisový vzor - Ing. Andrea Mrvová
 • Zápisnica z valného zhromaždenia 26/2/02
 • Zápisnica z valného zhromaždenia 17/12/02
 • Nové znenie spoločenskej zmlvuy
 • Podpisový vzor - MVDr. Vladimír Morgoš
 • Účtovná závierka 2001
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.02.2008
 • účtovná závierka za rok 2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2008
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2009, Prezenčná listina
 • Súvaha + výkaz za rok 2008
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2010
 • účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2012
 • účtovná závierka 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 10.06.2014
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2014
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
25.02.2020
Domény