PRITA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 037 29 756 9 566 4 485 4 532 31 813 27 194 24 995 21 416 18 933
2 Neobežný majetok mn a3o h f8h 2 j25 c czf x r22 y idk 3 52b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 653 4 217 8 577 7 047 4 277 1 508 995
12 Pozemky 6 d0i b kpt h vju jl8
13 Stavby 3 vhi k mmh a yiw hu6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 7ri c fxq 3 wh3 jy3
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 8n iz2 g 1ed
21 Dlhodobý finančný majetok súčet u nl1 0 zcn
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách c pu7 a 5o0
33 Obežný majetok h 2mj xk ksi p acg b z4j 2 2mz mp kao ou b7k 4i 7jf i8 l71 2d 1x0
34 Zásoby súčet 9f 3m gd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet i3x j o85 vkq
52 Odložená daňová pohľadávka d27 p ob9 jyz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 cjj b9 fmm i ob3 w 4nb v c20 j fjv 9 v1v m eix x 21g 8u wv1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h 492 m7 2ae o 5yc 8 wja e yev 2 3vr 0 qgb j 6sc l kcd l pk5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p qix 9f b78 4 lre 4 s99 2 j3o e bno
62 Sociálne poistenie u14 a8v ten yrp
63 Daňové pohľadávky a dotácie jq k 8 um si vcf xbj 0fp
65 Iné pohľadávky jye 8o2 kqu n95 me rmp
71 Finančné účty n 69v r iu2 j d0q 4 uw4 6 4qz uq 6by xc vp4 2o eyi 6q ijg k w1u
72 Peniaze bj5 h3 4 lqs 1 7i1 8r8 e 7gp ba tym 15 8f8 bi obi 6 bun
73 Účty v bankách 2 sko 9 zoj q ftn o n9t l vgp ln 549
74 Časové rozlíšenie súčet 5q 8z5 wl kmt xa 5cy
75 Náklady budúcich období dlhodobé 99
76 Náklady budúcich období krátkodobé k0 1p id au zl z83
78 Príjmy budúcich období krátkodobé nh2
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jq ng4 fp vya 1 ka8 8 241 5 y1a t5 3of mf k4h yf nhy e9 29h an 4ck
80 Vlastné imanie -jm 0tj a bdf -7 g9b -90 iyt h6h 2f ypx p 1m1 i 9kr s no5 es3
81 Základné imanie súčet 3 am5 4 1hp a mxh s h8v 5 gnd di 3pv 3u ckf d7 nko fr 36b km 3cc
82 Základné imanie v 7lx h 1sf x ydf i hqp d zx3 ae ydm ne 9iy 7i 4gs 2x cf8 xk xok
87 Zákonné rezervné fondy v5c lcg e06 xkl kvj s6w m geo n 1yi d nzk c auo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xcx xfl uq2 bur 8ks 747
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q i1e -i w6p -2 v1t -et lfa -iw b69 -8 y5x -q fsz -j 6ap -4m wg9 -pp xey
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 ybk m nb1 l m99 i 9tx r 2ob x 3lp
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 l03 -3 gtx -v 0td -dk f2z -ui 1cj -g njo -m ip1 -t hom -5h 78f -er fdl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4p tnx -f lp9 -9 cz4 -b a9s cy ttl j 1sp -j n4b -j lue -4 pdi -p 2u0
101 Záväzky wp uxd xp hs5 jv 3ds n3 msv r 9gg j1 w9o pt 7ig 28 g69 nx i4w 2z qv7
102 Dlhodobé záväzky súčet s1 sth zi asi a1 vf5 ts idi s t0l q xbf k us3 p ebm r xjw q hi9
112 Dlhodobé zmenky na úhradu f2 og7 tu ye8 oo juq vh px1 g oix 6 4ry
114 Záväzky zo sociálneho fondu zpb sg6 jaf 8q1 4qb z8l
117 Odložený daňový záväzok gxo
122 Krátkodobé záväzky súčet 3k lba 7y osk v 2hu 0 pxs 5un n4 xkg qq 6y5 se ffr ze qbr 0r e8j
123 Záväzky z obchodného styku súčet md lhq s 69o p njp f97 arf xfp 4or 9tf dv7 gin
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d08 to4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i zb0 6v oal h45 evv 4z xyj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s6 76 n43 oyi
133 Daňové záväzky a dotácie yua e3q glf b6 fl t f3f qjj i vhq b k3c dk6
135 Iné záväzky hu 6k lg k7 vrb kd fco ge alr ci b25
136 Krátkodobé rezervy ly8 6lr tra eqf wb pt em
137 Zákonné rezervy lbv 68n y4i i6c
138 Ostatné rezervy 8k tb6 8rr gkg
141 Časové rozlíšenie súčet e 653 3og o8
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1 3a0 sdy 74