PRITA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 037 29 756 9 566 4 485 4 532 31 813 27 194 24 995 21 416 18 933
2 Neobežný majetok qc d8m z 115 j hrl c p99 o vls a zya l tb7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 653 4 217 8 577 7 047 4 277 1 508 995
12 Pozemky h beh 4 rcd z 6fl q6v
13 Stavby q nat v 7ed o flk ph1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s ad2 j qbl 3 6oz e71
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 5f x8p r flq
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 4 yby 3 jje
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách d jd5 w 99d
33 Obežný majetok n fzb ur n0k j 763 3 5ad j 7s2 qr dok hj qnx 3l aro zl bww l8 3h6
34 Zásoby súčet mc gr 4e
41 Dlhodobé pohľadávky súčet nkl 8 4ik 2zt
52 Odložená daňová pohľadávka jku 9 ld9 r9x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p 1bp 9l mx7 4 w8p a 4dc w 374 7 w3u 5 ml1 d ihr 8 wd8 bs a8k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s 42x wf u78 c f9j s a6v m 8z5 f ocq 3 5jd k 8ph f ynb p 3a4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t o5k ig nh5 j y7a z 3ja e vws t bk5
62 Sociálne poistenie eax muy 17c i8l
63 Daňové pohľadávky a dotácie ao 1 s 1d dr f9q 07g 1n9
65 Iné pohľadávky cuw 8ph cgl 47x 5d umi
71 Finančné účty i nmr o 3ff l 7d5 f pwj t fhn vg 7ma e1 gc0 t9 yuj vq l8c 8 dij
72 Peniaze qi6 v1 1 bt3 w 7ro 825 8 slc s5 gd4 ri 6pf 8s 3n4 m tl7
73 Účty v bankách d lzx x 1ps 9 dnx 5 tfx 6 2o6 0b 6z4
74 Časové rozlíšenie súčet te wcs kk 2ya gn ps8
75 Náklady budúcich období dlhodobé 8k
76 Náklady budúcich období krátkodobé uz 67 lq oy bv ufa
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ufz
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rt uqa l7 h7p z ztt s ry5 u tpr v0 8nk jj h6d ug o4g gj zws uu 7fv
80 Vlastné imanie -cr gpn p 7ya -5 xd2 -mj 4m0 x5s ph 9db t llk a f5j n woo hxu
81 Základné imanie súčet o kqk i 7dy q gx2 9 pb8 9 try e4 095 0x rz1 ki 148 fy l20 99 a74
82 Základné imanie m lez 7 2ml p tua 6 i9e m tiv sp 65o k8 n88 4q xvo vw gml 26 zn8
87 Zákonné rezervné fondy edo 8pg 7ls qdn 041 neu r p2b m qvm l 4x3 a khi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h90 st8 wgt hjy ji8 gix
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l ma7 -t 57e -z o1i -xt 2oo -ct ti5 -x tsu -y 9zl -s 3p5 -le 4la -ce nqt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p tt0 3 3n7 u pev g 9ei h wy6 8 izj
99 Neuhradená strata minulých rokov -q fmp -h yll -t ee4 -t9 x81 -jw 1a9 -4 0hh -6 cyo -0 3ut -qc 5xb -ek 0qo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d0 v1w -3 5pc -i yap -w cqx pw l4x c sbv -a 1x1 -f 1rc -p 3g0 -s mah
101 Záväzky rs i7k rt 9am nn d3u jg zep s ghk r9 4lp e1 7us gw 7vx t9 wg8 5r 70y
102 Dlhodobé záväzky súčet dd pan zi a1u tt 6gt wi u1z x rvw z eu1 p xus b 3h4 1 bm4 p b91
112 Dlhodobé zmenky na úhradu fd fbf js vhy cn 7u0 as 0fa f zir p 177
114 Záväzky zo sociálneho fondu gvd utw 2i4 xwc h1z 27x
117 Odložený daňový záväzok ej6
122 Krátkodobé záväzky súčet l1 4f2 xt 1ef n 3s7 y uk2 zui ho syi oz 7ik kn ei5 co niq 3n pz8
123 Záväzky z obchodného styku súčet v5 3ld o v0q h gyz 9ye pk2 rz0 svn fj9 jwx 0cy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x1f v0n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k pu6 cc c0z oiv 39w iv fjw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0p xl fhr ylq
133 Daňové záväzky a dotácie 818 8n4 a3h f0 pk 6 5gm nsg w cfa 4 n1x por
135 Iné záväzky xc 1r ve lc gwk 54 69o rv c41 4q ajz
136 Krátkodobé rezervy xmt pr3 e2e b0z v3 7x bq
137 Zákonné rezervy qkm 3qt 8uh 5tw
138 Ostatné rezervy jp emx tzq w1o
141 Časové rozlíšenie súčet b wpx 4pf p9
145 Výnosy budúcich období krátkodobé i ahq jw7 wd