SQ- FIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 424 549 427 508 382 155 386 969
2 Neobežný majetok 8sv ph6 9uw 1qt p30 q3f f0c rhm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 305 949 305 009 305 009 305 009
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9rs dlu z1s n7m w5j nbw 94b 5ad
33 Obežný majetok xk8 2pm 2gf tvd fg zrf de gmu
34 Zásoby súčet vy ctt rq g8w uy w8f 3w tia
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ye ean li mmd zn x43 ms ns8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qs ttx vb 726 13 jw9 mw cid
65 Iné pohľadávky mb9 5ma 23l 1rt
71 Finančné účty ip 0yl h 2c2 s z4x 1ni
72 Peniaze r1 jot f yzk y wzy som
PASÍVA 2013 2014 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s61 31q ziv aix 2rm om5 0pk cf2
80 Vlastné imanie -03 ypp -pb 4nx -hq oid -g9s m3y
81 Základné imanie súčet r psd 0 owp m 6hk x kt2
82 Základné imanie 9 h74 x 7om r hxu l 4i2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ag ieo -om pun -7r iny -z8 ann
99 Neuhradená strata minulých rokov -js 6di -fy dpl -w5 1v7 -e8 qic
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n 593 v 6km -6c uwg -ej z2n
101 Záväzky 4ca djm rvh 9ud cam jqm 8tc 69x
102 Dlhodobé záväzky súčet mna o z6d r 7wj 7 zzq
122 Krátkodobé záväzky súčet aoh a1e u4v e1b 16a q6z 5ch dww
123 Záväzky z obchodného styku súčet o tn4 t i8p oe 91u d1 gph
131 Záväzky voči zamestnancom v irs 8 kjo 0 sdt e 32n
133 Daňové záväzky a dotácie 2 tgp q 82b t 39n 0 i5u
135 Iné záväzky v7g 122 0hn yl7 sai uhq 61b 92c