SQ- FIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 424 549 427 508 382 155 386 969
2 Neobežný majetok syc 4a9 hel ic0 tqu rf1 ekr 4aj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 305 949 305 009 305 009 305 009
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kmm 3xp 8vd n7y xv4 luf ff4 x04
33 Obežný majetok flt c92 avr jpd 8v hbq jc shk
34 Zásoby súčet uz cg8 y2 g2u xg p0s 0j rvn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6s 4p8 2x v7p 25 85z uc tgy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x2 zll yq d74 35 ehj 95 k0h
65 Iné pohľadávky uz6 zta hgf sq2
71 Finančné účty z9 hke j s1i k 0ed 1q3
72 Peniaze hb dj6 b 25j m jkt d5j
PASÍVA 2013 2014 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qrk whk dzw zea awx zo0 2ed sbn
80 Vlastné imanie -kj fc3 -vj zkq -uz iej -omu wd1
81 Základné imanie súčet 6 6f2 x 3q6 x mr6 k p0a
82 Základné imanie s 9fx w re1 2 8c1 l byo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8r an9 -ud 6zf -68 am7 -zs 5yt
99 Neuhradená strata minulých rokov -vi vsu -bw g0i -1f na3 -mx 8as
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y vjk x c1f -sg skf -y3 zky
101 Záväzky hko 9ue 2th ecu p8y 4v5 5ke fqp
102 Dlhodobé záväzky súčet d1w v fis h 23v g s8y
122 Krátkodobé záväzky súčet ole g6k 67n k8v r4r xq6 32q 0fi
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 227 a jtk ey vcq 6c n5j
131 Záväzky voči zamestnancom q 0mh g 5zg v 6lq w 9he
133 Daňové záväzky a dotácie t trd 3 0tp v i3v k fta
135 Iné záväzky r0c coo 1v8 rw4 xuj lty tn9 cos