PROMO ACTIVITY s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15824/B
Dátum vzniku
28.10.1997
Konanie menom spoločnosti
Oprávnený konať v mene spoločnosti je konateľ samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručne svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie športových zariadení, (od 18.5.2012)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 18.5.2012)
 • prevádzkovanie strelnice (od 18.5.2012)
 • maloobchod a veľkoobchod s nákupom a predajom paintballových a airsoftových zbraní, (od 18.5.2012)
 • maloobchod a veľkoobchod s nákupom a predajom paintballového a airsoftového streliva (od 18.5.2012)
 • preprava paintballových a airsoftových zbraní a streliva (od 18.5.2012)
 • úschova paintballových a airsoftových zbraní a streliva (od 18.5.2012)
 • prenájom paintballových a airsoftových zbraní a streliva (od 18.5.2012)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 2.7.2011)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 2.7.2011)
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločneských podujatiach (od 2.7.2011)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 2.7.2011)
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 2.7.2011)
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských, marketingových a športových podujatí a akcií v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2007)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.10.1997)
 • prenájom motorových vozidiel, prívesov a karavanov (od 28.10.1997)
 • fotografické služby (od 28.10.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 28.10.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 28.10.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 28.10.1997)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 28.10.1997)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 28.10.1997)
 • požičiavanie zvukovo-obrázkových záznamov (od 28.10.1997)
 • výroba audiovizuálnych programov, okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov (od 28.10.1997)
 • prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 28.10.1997)
 • poradenstvo v obchodovaní-okrem organizačno - ekonomického a účtovného poradenstva (od 28.10.1997)
 • prevádzkovanie skladov (od 28.10.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Milan Belenčiak
  Chlumeckého 3150/13
  82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.10.1997
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2016
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.04.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.12.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.04.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2003, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy, prevod obchodných podielov, menovanie konateľa, zmena obchodného mena z pôvodného SPORT ACTIVITY s.r.o. na PROMO ACTIVITY s.r.o.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.10.1997 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 22850
Uložené listiny
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 26.5.2003
 • Podpisové vzory - Ing. Igor Čermák, Milan Belenčiak
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2003
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 31.12.2002
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Podpisový vzor - Milan Belenčiak
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.3.2004
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Súvaha za rok 2004 -2x
 • Výkaz ziskov a strát za rok 2004-2x
 • Účtovná závierka k 31.12.2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.3.06
 • Účtovná závierka za rok 2006, Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2007
 • Účtovná závierka za rok 2007, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008
 • Účtovná závierka za rok 2008,Zápis z Valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2009
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2010, zápis z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2011
 • účtovná závierka 2012, zápis z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka za rok 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zapisnica z VZ
 • Uplne znenie SZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva úplne znenie.zep
 • Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
 • Spolocenska zmluva.zep
 • Zapisnica z VZ.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
01.06.2020
Domény