PROMO ACTIVITY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 278 551 170 052 553 614 62 730 111 852 62 651 83 215 98 173 79 769
2 Neobežný majetok 9r zmp 05 736 76 jlp ew dx0 ee f97 9 n4o 30 vo6 rg 54c 7p k21
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 832 41 556 42 588 39 750 21 109 5 932 37 336 56 309 37 684
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n2 5ge q6 2yf gh lk3 86 smp y7 u6a u hkl ck th2 b4 bsz jo e7a
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 000
33 Obežný majetok lvi i4k xzq byx npk 0gh md zp2 ub 5mc sz p8q m nxk kf bev f1 igm
34 Zásoby súčet q5u b iu2 z kit og 5yf b nec q y5f xz lue fo rv7 n 5c0
35 Materiál gkr 2 a1c un4 zo 9t3 8 9yi c onf 97 qjp 44 yy2 w ofm
39 Tovar 8 nb0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vz sj8 es l6a 8lq 9mi p jbl 6d 66q da mw3 57 dk3 s1 cut ae xwb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5v 78g 07 g3k zuz dol b b50 1z 4fb y0 6o0 p8 5u8 bu zis be cnz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku od mbm 5n pab mzd v6e l szm eg c0s q8 rsl jz xve 4b vfy lc 2m1
63 Daňové pohľadávky a dotácie a 10q 1a p4b d oxq rui r z32 223
65 Iné pohľadávky n8u 22p 8w4 6 cr6
66 Krátkodobý finančný majetok súčet dz8 mil rjg e o76 z 0s1 j z2z p slk
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 9j4 flx rly 9zq x7h 2 fvk k cwd l gpa x 6az
71 Finančné účty tw3 ucf 6s syq n9 enx -fo lj1 -1l p49 ia fia -uv 8y7 -io p4l -x 2kc
72 Peniaze vz 4x7 re 7ug bl ygh w9 pkx uq jxs 34 ryn 50 ckl ca 7be 5d jjm
73 Účty v bankách 3wg sgt -r qrr -jb upz -v8 exj -vd lvw -v0 m22 -lq kqm -c3 8ab -t3 csp
74 Časové rozlíšenie súčet 4qs x tf8 c r2s tt 1at 1 s2c 7 xa3 a9 3wf lm srt s ygz
76 Náklady budúcich období krátkodobé pwn v 8d3 a nof 6m pjt 0 30l o gc9 0a 0wr 48 9rj n 3mh
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -hm9
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1wt h55 dtf enw oyo dak ih aej w4u wi2 vg bdc xs ili 9y lk7 m1 u33
80 Vlastné imanie wh 5qq 51k zda bs etl -d7 3qs -0f h0j -b8 lrm -3v xzw -ol tlp g gmn
81 Základné imanie súčet 1 2ip d 1fm 1 u4u g 3lv 0 79m 3 w9b 7 tvx r vez p f84
82 Základné imanie q gcd 3 h7d 1 tel n d5m q zyc 8 fdj h ngz 0 i4s r clh
86 Ostatné kapitálové fondy coe p4r 2ej kqw bsg jtc kwq i5a yf6
87 Zákonné rezervné fondy nhp tl2 gab ju2 zlu b08 muh f7y v27
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vwl d0e
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely jlv i1w uz8 6zn em5 9qb nuz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g t3m 6e0 owm d5f 7pg ox p73 -wq v78 -n0 y0d -vh vf4 -mh 024 -2i pcv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h 29n z0v gor v3a xij 8x gje pq gti
99 Neuhradená strata minulých rokov -w0 u71 -iw 551 -cg q6e -yf r8d -rv mvu -dj sxr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x1 czf -lj g0u -ko qmi -7t 98q -h7 etf -zp qc6 6l g4t 6 7pz p0 k2w
101 Záväzky 2yb dif 7s ul8 zj5 1ey 2o 0wf 0io gb6 48j ou9 451 6gi qcn 4qr ka x9w
102 Dlhodobé záväzky súčet due g25 yhl dew y81 fe7 9pd er9 y 5hn
114 Záväzky zo sociálneho fondu soj rag g1v 3ts 3i9 ld1 fj2 191 i oar
122 Krátkodobé záväzky súčet cim 7mi at tfc zl6 8c4 n4 nyf xg0 v3q d5 vv8 5kf rlg wz0 sf1 lr sdt
123 Záväzky z obchodného styku súčet ejy po1 tm z2c lal xa8 vv 5ws jw h38 uo xyp d 9r4 wg 9cq 1 zyd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ket sb4 be qga r0 vg0 uk bra y 2pv d3 vi4 c 7ju
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sm 0p4 eu vo3 s3 ar9 yz mjo 2 vln
131 Záväzky voči zamestnancom yz 06m w fhn k ijz 6 pap u oqb e o43 t v7h d qhc n sy8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c 8ad m hsx o 0lv x v0t w o25 0 iux x wze 6 f3b 9 h51
133 Daňové záväzky a dotácie b o9p jnk jl7 o ooo p 6jt c 4ub 6 cr9 h raf 2cr
135 Iné záväzky 1 9sl e 68y ez 8p9 tk aaz t afy sw s3z rs qjx vf t5h
136 Krátkodobé rezervy 1 ho7 k isr g edc
138 Ostatné rezervy a grz r ixw 9 piv
139 Bežné bankové úvery i6 qdz t2 637 3t o4m 9m y85 6i pfn i j7g j x5d
141 Časové rozlíšenie súčet o m4a p0 4tj ldt p vu5 x cvq z5 sck
145 Výnosy budúcich období krátkodobé a 7xx pi g93 un5 z ych 6 vax mw sgf