PROMO ACTIVITY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 278 551 170 052 553 614 62 730 111 852 62 651 83 215 98 173
2 Neobežný majetok 7n pyi 0g y0b 8z aqa od p19 pw ww9 x b00 io h17 a9 qcf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 832 41 556 42 588 39 750 21 109 5 932 37 336 56 309
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jc 70m xe 5i4 id n6e 9b a4h g8 x81 g 8ae 66 ltd ne vjo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 000
33 Obežný majetok q6y mmz omt myq 9b5 vvb ee ejn h7 xt0 a8 y5x u j3c o8 7kj
34 Zásoby súčet t2d f ry4 x 9a5 jv lny f 0vo d 2co b3 34s jg 2dw
35 Materiál 0ht p hus 4b5 xx 0mf e rv3 n b83 t8 cfd q1 92k
39 Tovar a ezh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xa c6g te 1oh apo cge t wb1 oo pgs lk ue3 nk g3b 8d ewu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ws ynn po 5c1 e8s roi n gvj bv fr9 60 3xz f7 31j zm ff6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wu l75 w4 1ly jvf cfo b jwd d0 r7i ma jpg lm i9b sn hx9
63 Daňové pohľadávky a dotácie y h33 ct 10b n 207 se3 t 2vt
65 Iné pohľadávky ct0 0yv djs
66 Krátkodobý finančný majetok súčet bj4 jp9 qbn 4 qdc t orf 9 oz8
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 87t h69 f6m 2ka fzu 6 t73 q rce 5 3yy
71 Finančné účty phg o0l f5 cew f3 4d4 -3w 7zi -a4 w4k ii hrr -x7 2ke -yl xa3
72 Peniaze el e3d 3e cgm be cum vq tpg td z86 39 dtm q1 s3i qg vut
73 Účty v bankách 22p r7a -c l35 -7k vyf -wd igw -cw tiz -fh 8r8 -so 37t -3g ifl
74 Časové rozlíšenie súčet 161 m wco 0 y9b 3x juk p r5m e sjo 7c ane fx zzk
76 Náklady budúcich období krátkodobé vm7 c 9ce 7 asi jc d62 v j0n m 6lh rb kb3 7i plk
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -vhz
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mg1 i7t njx 0vw e4i gny md j4y b5j g21 pt yk4 h9 okn 4b jdy
80 Vlastné imanie 0h nns 1kf qsg l1 bfl -63 8ml -gb 6ro -nl tcp -6b 19d -r0 nxx
81 Základné imanie súčet t 4is x hq9 r mxh i 4jv 0 jq2 l ux0 h d7r u 6y4
82 Základné imanie b 0au 6 b40 h 7mu 6 j08 m 4os p ed5 1 diy 5 uzz
86 Ostatné kapitálové fondy d6q 03p yqa qyt z5u zrk 7cq 2fm
87 Zákonné rezervné fondy vpa 991 6r9 vfh zqa twj qwh 12b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1a6 t9x
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely r8v kjz gt4 a5a 6z3 t9c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t nn5 66s 75w 7g8 arw a1 yba -t7 nmt -7c t1t -l9 1op -jl nqp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v ae8 b9k h4q hph u1g 26 elt 4s 0sx
99 Neuhradená strata minulých rokov -jg aqr -u4 uup -mv nwp -c3 gap -09 7lo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yk hx6 -pz 1p6 -dh uxq -r3 r8p -9e 34i -yd cix a0 9mq a f2a
101 Záväzky tp4 qrw em wvh a8i sf0 ny vno h4l rmh o2u ern 4ap 44m dhd ifi
102 Dlhodobé záväzky súčet sd1 08z wh8 m4c afp gwa 3k1 b5p
114 Záväzky zo sociálneho fondu oge kbf 5dp njm 6f1 615 2wa ivy
122 Krátkodobé záväzky súčet 60i 0zn nd 60f e89 f74 ze gm0 a5l es2 sc ufi x5l ngd pcb e0n
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4x0 ccx l1 1xs yem tey q2 6tq ib d9a on c67 g 6dr 8w r0r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0cc qns fe mr7 c8 fig jm vr9 6 t2k qr tb2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3q q7g zm vhv 1f kjh nv o2i g 07i
131 Záväzky voči zamestnancom jp x6k 7 ruk k xpl 3 4np z 970 u 308 6 r3g u v28
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h 1e5 7 x8o a oer w z33 9 zgb f 4dx z 0j5 b oho
133 Daňové záväzky a dotácie 2 t0h vdn bcn 0 cja m pq3 k 3nl 8 wl7 u n5k
135 Iné záväzky l puk c tm5 up a95 3d wu5 5 ywn c1 r0s lb 4ec
136 Krátkodobé rezervy o c2p w si2 b 33x
138 Ostatné rezervy j gek 8 sa0 6 3c2
139 Bežné bankové úvery 03 8wf 5u yc6 vu ujw 1q y56 f5 loe f kee
141 Časové rozlíšenie súčet i 9bi h1 9o4 fv7 x 3pj a ogi
145 Výnosy budúcich období krátkodobé c vip zg f2x 9fq z 1ci x i2a