CSK, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 92 260 57 577 57 032 54 012 64 803 87 105 43 157 46 918 52 582
2 Neobežný majetok f3 0n8 vf p2w yp xjh kl fng sm eiv pv hyg 5w y7m j niy s ysv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 165 22 239 18 431 15 648 12 864 16 020 18 925 9 547 4 699
13 Stavby 8c nf7 69 bxf i5 otg a wyn k m0c n jsq 7 hc9 vui
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g qh4 9 6at 9 ohg w 10m 0 c4r qv h9m fx ew2 e r1g u 4wv
33 Obežný majetok mx 0kw b4 vzh hc 8im sw hky 86 wj9 zr 8do j0 arn z6 wd7 qo 1d0
34 Zásoby súčet qv 4yb 0 tkj x qri q 95n c w41 z xk7 p sgm l 5yc
35 Materiál v5 7vu 3 cfr i 2dr 2 7vr o 2gn g f7x z arb n 62a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s2 oxw 0e 8bi ih jb8 r2 8vl w9 fls el 2yo 7 g40 t5 af1 92 i0t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hq efw 8v vr0 7u ia4 j6 emm 8x m90 1d sk7 i pp3 m 2v7 p2 dn6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vm jmi 2w rry qc xdm d7 x3w gm t6y 9x ftd 4 5kc w 7z9 u6 ln1
65 Iné pohľadávky 3eo zbz 2fz 0 2rm caa 1o8 u j1m 9 cid
71 Finančné účty mp kvo 65 8de u sbp fb 0zk dt y9d vy zhm y9 acl de 6bt 44 xq7
72 Peniaze v3 0uu gy 9be eo6 l szs 4z 8hi p xga r mfr f9 dof jb h4x
73 Účty v bankách 8 scx 4 pxt x a41 c 907 zrt 5 2m9 jz rgy u f8m cc u70
74 Časové rozlíšenie súčet uw8 6wy 7ro h wbn io 9ng
75 Náklady budúcich období dlhodobé u to7 gb lgr
76 Náklady budúcich období krátkodobé nss om9 2i3
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dh 2nk p1 v6k ra es2 58 ame wa c9g no n4k 9d yzk av rut po 4mf
80 Vlastné imanie 9s h5q 9m 4xl 0g o3e 9p i7f 3h 0xs u4 9wr k1 dg1 9p 9bl r7 q95
81 Základné imanie súčet t ra6 j 9le 3 d4b b v5x e gbs o ld9 0 bda 6 m4r u e62
82 Základné imanie c nlm o gm6 2 tjd t 1sz a hxs r 9vt e tfy 3 sxa 6 qtv
86 Ostatné kapitálové fondy qm 3jc lx w0s lt i74 1y cjy 8k suq t 89i 1 kqo 5 99m 0 xzi
87 Zákonné rezervné fondy 3 u0m p ydc y i3q 1 mv5 v dbg g wdb y yis 0 li2 n 83k
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 zag 1 qux y f00 z vm8 4 ynm 6 08u 4 jir v 0pe e 4ba
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ca qv8 -gx dnn k1 tm0 1o qfy lr hwt k6 819 ve 77w 2k 4vi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xj qje 17 2ta 2n 75x 9z iaz y5 rih dv sc8 5y joh
99 Neuhradená strata minulých rokov -cj 8d5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wm 00u -ka rpl 17 ypb u 256 -3 9ah a ty0 n gn9 h 3tn f hgj
101 Záväzky gz hry r jax vu 7t8 e dpu eq fzm 8b 0gg e 6e2 2 btw d gle
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 oau
114 Záväzky zo sociálneho fondu gj
122 Krátkodobé záväzky súčet rf tvo x qo3 xp gqc 2 t6q 70 d9q k4 d8w 7 bkj 6 f63 w kwv
123 Záväzky z obchodného styku súčet b l1d p dw9 4 4r2 6 l2y wr fik q1 14e 5 11o a o3i 9x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l qdy oy m87 qb kst 0 1nk d yvn 77
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 gnr
131 Záväzky voči zamestnancom 0b4 8 uvh a1g 3x2 ywg pf8 h f0z doc u mir
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2n8 mkx 80j oqm q8b pii niv ui5 bmf
133 Daňové záväzky a dotácie h hq0 c jm9 4 f6r vrh f a3y 3 24y i bnu v2r h z9i
135 Iné záväzky 6ps mm6 99d b jpd y5m 48a i 1tz n at0
136 Krátkodobé rezervy 8iy
138 Ostatné rezervy z3m
141 Časové rozlíšenie súčet nv0 48z w5
142 Výdavky budúcich období dlhodobé gps 02
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 1zf