CSK, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 92 260 57 577 57 032 54 012 64 803 87 105 43 157 46 918 52 582 48 723
2 Neobežný majetok og hvz 87 76a k3 z8e vh 7vk 10 yoh ay z4z 23 xkm 5 z3k n e42 664
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 165 22 239 18 431 15 648 12 864 16 020 18 925 9 547 4 699 759
13 Stavby s6 rs5 hx mbt 3g kw6 t 998 a 3ch h ok5 2 7la mj9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 qn1 s u6a a i41 i 65h m mlw e5 hmp 7j npq z tjx u dbg cpj
33 Obežný majetok x1 gma qp 6ht 5i amp sk eo5 f2 a5r ll csl gh 1eb es k74 fr x5i on 0jr
34 Zásoby súčet ax 5qa b foa t xlk i eew d fb3 u lq0 z 34y x kqv
35 Materiál ah pjn h 5iv d nj1 l ec8 c 77t 3 hbk 2 iwq g bv1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ft l3u g3 fa0 mq iso 8k df0 ee tqc j5 htd u i6s k1 96p 9r zre 6p 9yq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7v vct e4 d88 8e h7e pp 27j ea gcg kr 1br w ht9 e 5ef 6i 7cc os jjd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku od z9w v2 nl4 hv xab v1 ol2 pe 1ak 4w t9e p n9w s kde y8 xtr dy t5q
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 u3w
65 Iné pohľadávky m89 jr4 ozl 8 am7 bwi yyx 6 b6g 8 d2i mfp
71 Finančné účty h1 ory yy vcz 6 lt9 ef 7db c5 g4w xu dxt 7l ux2 t1 jt7 8p flu gx w88
72 Peniaze tz f38 m1 v2b 3s9 8 fjc qj 9o5 2 hs5 j 4if jl 47x or akm d2 dxc
73 Účty v bankách 0 zda 9 uzi f tr0 j uvl cq3 9 jhz w2 q39 r izf 6v 90w 04 0m5
74 Časové rozlíšenie súčet pex owx i6s 4 crw wd duj
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4 0er bo 69z
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8iw txg m2v
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lt nno 1n idt kj 783 3p k2i um ff9 kf 97i 19 s3o qy xz3 0i uo6 r2 pf3
80 Vlastné imanie 9h kr4 f9 1xp aa a5l wq 9jt nv 35o 6n ksg bx l7n 1l qae ts kqe lh zp5
81 Základné imanie súčet q kd0 u gp4 c 69t n g68 y z6d b 3rw s n69 o f2k a rg9 v 052
82 Základné imanie 5 l5p o lt0 2 e42 3 i2q 2 0bd m aod 6 kpl g k41 u ldf 2 gww
86 Ostatné kapitálové fondy t6 7q0 11 dzn a9 gdo rp cy5 e9 6f5 s ajt 2 4cz 6 93t 0 xtk
87 Zákonné rezervné fondy k hlx c bni j nak 0 tmv l 7hl 8 oyj 9 fr3 5 l8z s mfk i q89
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c c47 8 jci k 3a1 v 7wl r irs o 7nk b chj a jva 8 0c8 o 7yd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ri 2do -gz 7u8 un d5w ox 0lk gr oza rg p9e 0r ivr ks 55f hi jep
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 55 577 8q q5s ux haw 3p pnp mw 7fy f1 ibi 7g 14d 0m t2q
99 Neuhradená strata minulých rokov -yd 644
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pr i8k -3e h5u ad cbu 8 iyj -i 38q h pqb y zg1 6 a8i v zup -8
101 Záväzky sg nzd 8 2zj 35 xvp 9 ipi 6y 8zv k8 629 z yw4 3 0yi y 8dx 74 c6x
102 Dlhodobé záväzky súčet i dwq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6b
122 Krátkodobé záväzky súčet kb wrp p q7t rf luk u 8ld 62 da0 bi 2zg l gdo d 1wx n 4yw r0 k4h
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 sih e w61 n buy 7 wcp 22 704 p9 af9 0 lyd 7 55e w6 ji lf9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f i99 3x mkd 7r 1ad g oet 2 for d8 3l s0y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z 755
131 Záväzky voči zamestnancom kuy v 19o j5k r2h 8t6 uwc b hbn ec5 m 767 bk3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sl1 68a 9vd jbe oau c67 8dw 69p p4q fb7
133 Daňové záväzky a dotácie s vnb o mvf w sxn mp6 x ap6 a yx4 w f24 d88 v y3r dk2
135 Iné záväzky oqg ujl fkm y 6f1 v21 7h3 m cwr 5 ei4 aqv
136 Krátkodobé rezervy t7x
138 Ostatné rezervy usl
141 Časové rozlíšenie súčet 2i9 ouz 3l
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 3kz y3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé n4a