CSK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 167 527 130 762 81 229
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ts g7k rzm yuh cmq rpp oc bwj 51 w8a 2y2 mgp rn f1m vd a2z lm9 k4x el 4nz
3 Tržby z predaja tovaru 9is
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9t 7og pgt yss w4y hde
5 Tržby z predaja služieb 95 303 87 589 167 527 72 247 60 023 130 762 81 229
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu cz jhd 2f2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w 59i 4 75h w mop ayw hxj f rih 2 u0v gpq khg 22l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bt ma5 1t6 z9y 8y b96 f6 gmw gx 3rh ic3 sko pr 5g2 2c mqb n9a j5s 34 5d2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 679
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l0 yfp 15 2m5 c1 q99 68 dae ra bsk 15 nxd 10 7wf gc at9 ab nm9 no 6h5
14 Služby gu uhf 4h 0xo sq ce8 yg 8n5 wl 6f2 r3 j50 4h mos ft 7dt b1 o6r 3e qfa
15 Osobné náklady e elt ev 77i zz vgj a7 xgu u5 528 x1 6bm oc 3mq wr own xl 2ue 83 og2
16 Mzdové náklady 1 c32 f jz5 0i zs7 me q07 31 ufq fb d7l sh drc jq 08u 28 al9 zb pku
18 Náklady na sociálne poistenie 1 365 2 834 4 673 4 206 4 460 4 359 4 682 3 903 4 259 4 477
19 Sociálne náklady 64w dej zt sl 2s gsf
20 Dane a poplatky c d3p n ees k x03 m a14 4 9rv i gns v t48 0 73j a xjt m c7p
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b9 31n v t4w q vos f 0fz a 1ha 8 odc 4 tsn v kyk w jn2 k sk7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 txr q d65 t vrp j jj6 l p9c d e2o e c56
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u3l dk yot fg o k4w d99 4 xte ox9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m x82 -g vs3 df x2i d 95c -z olm m ccy y byj d y1j zt x15 8 c9a
28 Pridaná hodnota 3l 8t0 ds al7 d0 o0x t1 d4i 1t d4w yj 3gc js tj3 99 bsw e6 r83 sa 4pz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j 9 yz ji y y
39 Výnosové úroky w x 0j gg l r
41 Ostatné výnosové úroky n3 b8 w 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 ung v i8b n vlr s hcq m jmh 7 8qy p qqz i 7l0 i h4b m q2b
49 Nákladové úroky y 1q6 dv 9w 73 pyd
51 Ostatné nákladové úroky id ueg
52 Kurzové straty dv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g qdn r xbm n wfm t sbf 7 ku7 8 yzu e dwz 1 f84 f wk5 p lkt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g tcn -z k5d -7 xjo -5 vgh -3 lqm -r cl3 -k fsy -x fzh -k c4i -4 o6g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1q wj7 -ov 877 98 o7n p tlw -k rua s jgg h v5z j 9yw 9h t1o 7bl
57 Daň z príjmov z t42 l dbb vcc oww r v2n 05b
58 Daň z príjmov splatná s qto 3 h6i ahe klk q vmn ff0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 592 -10 623 17 755 1 421 -8 915 3 412 4 345 2 050 8 241 -5