CSK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 167 527
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3f 28d 6q0 4g4 ui1 21u 8z tzu at k5x p27 4fw s2 338 3r y2z a8m x5b
3 Tržby z predaja tovaru 104
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ly wq2 a41 3z6 vpf vm1
5 Tržby z predaja služieb 95 303 87 589 167 527 72 247 60 023 130 762
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu od 1kj rmz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f zrk z pel y 5y2 8ct zp5 v smb x hut hq6 0a4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vi 4gp vne 8oj co v12 bc n07 4c fpu 42g 6vn cf lnx 5y niy rzk jco
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 679
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t9 u2p cs pe6 qn jlk uo d5n er 51e 1v c7o qt 20k 0m 5hb pa tdm
14 Služby r6 jaw bz dwu c1 3li 0w ebl wl 14v zo nvy ar v0l ef vnz ja lk1
15 Osobné náklady 8 33q bq 6ym fz y5q sq oq8 fe 841 np kj3 d0 x7m je oue 73 puu
16 Mzdové náklady 3 6u8 q zeb hh rmp gn mz8 oe dr1 90 sk6 4y 0rh ub nbx im ges
18 Náklady na sociálne poistenie 1 365 2 834 4 673 4 206 4 460 4 359 4 682 3 903 4 259
19 Sociálne náklady mpn ypy xv rh eu d82
20 Dane a poplatky d 8vw h c4d g fsn v lqx o ycj x vug m tv1 b id3 5 te1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku um 4s3 o 4cl 3 8kl o 24m i z8u z w5b k 6hd v y73 r kwu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b 6rx x b8u g zrm m 9oa 5 b85 s 1l3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p7l 2v zys dt 7 wcy lps j aqj 1ti
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 tnd -b k9w 3q br0 y 5ct -d hlc 8 3z4 g my1 y 89o qm 2a6
28 Pridaná hodnota yy lhu 83 lsg kr sqs wg ywb lk m44 2b u26 gj znt dr hm2 m0 zmc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 x te 3u a r
39 Výnosové úroky 5 t o0 42 3 h
41 Ostatné výnosové úroky fa fh x 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g geh 9 2kk 3 8k2 x r1l 7 n9g 1 9ep q u0y x pcp 7 zn7
49 Nákladové úroky 2 b2q jz d4 m7 y7z
51 Ostatné nákladové úroky 39 0fj
52 Kurzové straty 9r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d mwi 8 zht g jq8 b dff z obi 4 cd8 j i61 9 9q2 t zxf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o p6b -p 85j -n niq -l g93 -4 qqq -r rvt -0 bu0 -q 3yw -e 02f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -82 m2u -pg 9vm yt 9oh w 9vq -r dae i hmf m r4f y 7t1 cu h2z
57 Daň z príjmov 8 uhp r nny 7nk yxi 9 twu
58 Daň z príjmov splatná m sxo g exi 2fi flw p h0d
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 592 -10 623 17 755 1 421 -8 915 3 412 4 345 2 050 8 241