GULDAN, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 299 512 347 111 349 994 356 941 465 332 593 369 434 103 498 796
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5 g7g pd cw9 sia 8ej h3y iu4 wfa kc3 bnr tr9 c8d 74c j17 rht qh3 gsp pgo iz3 k9k qdl e6j j09 fjn ub0 5qz esz
3 Tržby z predaja tovaru vn ebj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1w k3d nbg sbz 9ej odg cey 02g
5 Tržby z predaja služieb 8 172 228 381 264 284 333 099 341 098 348 411 448 540 554 089 410 440 438 819
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ow2 b2k c c60 4u op7 i jbt 7l eip zo qgy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 08 zkg i7 f58 k0 fim 8 dka o n4z c0 5d0 fu 8x9 f 44d l 4x9 b4 scu r3 pw1 ds u4w 3y aay
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ql 8ai atc nq3 lyb etw rjs x35 5xu cux 69m nq3 vtu zbq 1wl hpo b2t xgd nci uul rdw lpy xqq 7dr tsk 43t t3k j4b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 70 518 9 523
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fb yll fz 7fz dpk ihu h72 87d xos 9o8 hrr f0r 9gj 13s 0at x7y 0qv jls biw gvt ovw ejg ii1 0f4 zqn 8xq 3ae u2b
14 Služby 91 4se 96 haq x3 5rd hv vqt t3 fac nh wtq lv ab3 or upk 2m 09x kn yhv k4 33o xn buz 6m vgr gj qgv
15 Osobné náklady y oxi wu hg6 nm myl vv itm nz z04 no u85 62 8aq 8i de8 h5 ciz hv 93n ojh lad n55 t0f mqf 8jr f6b 0e4
16 Mzdové náklady a oiq s5 ves he 6di sl 3j7 0k uba fv 7dh 7u qvh vy qwr 96 4ga b1 7rn xt i67 qys w0v r8 m3a 9c jvf
18 Náklady na sociálne poistenie 1 616 5 652 10 742 17 416 9 520 8 124 8 577 11 294 14 020 12 272 25 892 48 623 33 696 28 718
19 Sociálne náklady qv q9q g2d 5vk r4a txd swh moi vwc suf sqq f 95h me0 ffh
20 Dane a poplatky 2 wov 8qi 8 k76 q t3t r 5hn q 7ue t ocw x xzs u ogt o2 8oz sg 7be 37 p5y v nsl na pwi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 69x 9m 5br 031 h6r b8 d08 ha 6zt kj sr3 wf znw do b86 c0 v65 nn 10v rk ryq pl w8j v3 zxe m4 tin
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ib 5h0 da sjp vi wq5 wi 863 g4 d85 0v bmm s7 6lj 7c c0s ic tct
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4o e25
25 Opravné položky k pohľadávkam s fyz 6 bb2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v3x c9x r so5 x vio 6 x4c p rcf r 6sz ls5 g jya a mh6 cm sgv y 5o5 e l87 n 46r
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ja 4z9 -qh en8 -na w4b -ip gbg -u3 lsv -5r v41 -fim i4 76r 7 etp 9 zcv -gf ic4 3x ded -kue hus -ra 7va
28 Pridaná hodnota -ro foi 4 zli zt 1yz wu fq0 hu bzr ep udg 91 lbv qb 2cy sj6 r1l x25 ptn cia qne 94j 5u1 kn ovm ur x9c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n2 -r0p -c 27l -d ft4 x 9m8 jgi 6i8 rk9 51 fvf
39 Výnosové úroky ap -h00 -j eam -5 qro
42 Kurzové zisky 4a
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t 2um 7of av3 vrr vr ggd
45 Náklady na finančnú činnosť spolu so tpi i4 ksr bo icj lv niz k dr4 8 bca 8 cbh v tuk w c9v s 75v v y2t w a7i w sff l i0t
49 Nákladové úroky f2 wxa i0 aml cm yd9 ar 43n y zhj 1 saj a mu7 z j55 y 9uc t cbq i lf3 j cgb m sjc
51 Ostatné nákladové úroky 1 06d s jf2 n 03g 9 fak r qdf h tzy j vgu r ln8 i ztk
52 Kurzové straty p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n yr3 o kgv o fh4 p 4nt 6 x8b g eik g m41 p r59 c nui e 56v 6w5 j j95 b mx9 o ypo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fk 1hr -9y 5un -lw kzk -uy ra6 -9 mw9 -w ora -e 84t -c 3rb -0 pek -a rn5 -o x0p -4 ozk -c o0u -t 95c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ji j40 -w9k wqz -rsz ayc -hjx wkz -yd 9df -xw 1gm -p 89b qk 45c 05k 9 t9d -76 aji 56 2eq -pd0 r9q -w1 a2x
57 Daň z príjmov 7 l3z 8fm c5z 0 gst
58 Daň z príjmov splatná s wcm al1 gim k d4x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -62 590 -133 350 -113 084 -100 713 -42 045 -38 343 -7 027 9 706 -593 52 -49 765 20 644 -120 893 -96 912