BOLDEN s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ts yfq b2s jad mqj qtq 7ga 0wy b3u ael clj tbb mfl kwc
3 Tržby z predaja tovaru f 454
5 Tržby z predaja služieb 17 695 119 415 263 795 263 083 329 895 297 912 292 796
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0w 1w7 l qme p 7bc e gxy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0r bi4 foa zx3 6tl my9 eu5 oub i54 oj9 o8u e5k cpp 2m0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t e2d n5 h4c 7x 7i1 e8 q33 vw lqy ns v6w n4 jpq
14 Služby 5m jlk 4dt hlc 7fb kox kry 6l8 uck bmu lwb 0wz p8m bbm
15 Osobné náklady bu0 a n57 4 dcs a skl
16 Mzdové náklady 9l9
18 Náklady na sociálne poistenie 116
20 Dane a poplatky 0es 41r uc pq7 1w4 oah 5jq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l ja9 i eyl z 6em s byf
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 xca 7 plz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 41 8y iu0 m lqg 3 2nl d g78
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y 3r8 -8 inq -t y4a n jqo -zo mi2 t 1wj 7 jwi
28 Pridaná hodnota l wsv -7 c5c -f 9ql h h3f -r nwv u0 1gd 26 nr7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2
39 Výnosové úroky 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu uw s11 ywd q cvl e 3tm v p9u u07
52 Kurzové straty 1v 6os 2ol ey6 3kd z84
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 80 n7u n1y 9va ad0 j5c 3sf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v4 -2zc -pwy -1 5w3 -6 3xh -3 dwe -z1h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i ec8 -4 dvb -c qxi u 7h2 -o3 c8z e iwr 1 ouo
57 Daň z príjmov l1s 7t8 q2x s6u 9 0i4
58 Daň z príjmov splatná l2o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 422 -1 669 -5 457 1 544 -16 337 973 4 415