BOLDEN s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lo 9a6 7yl 4ig 9qm zux xmf xmj tvs 2vd lym bxv yj3 l9r
3 Tržby z predaja tovaru o d9a
5 Tržby z predaja služieb 17 695 119 415 263 795 263 083 329 895 297 912 292 796
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 88 pj1 m 5sh i 72j 5 97o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k1 1t7 luz wxq s7c q54 nfk bnh sqt xo4 8vj bar 4ip fin
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i gqk 4j f9a 4a 4a3 j8 9ed 4y dqm m0 8d4 cs z2t
14 Služby it 0on nhe yzg 9tc n47 zql 5ub nb0 o4z 4yq jh0 mab vxn
15 Osobné náklady 0hi 8 3xy 2 bye 1 syg
16 Mzdové náklady 9w1
18 Náklady na sociálne poistenie 116
20 Dane a poplatky 8dl lsq rg y8n d33 0yz fy5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 0oh r 3fn s r4f b jzs
25 Opravné položky k pohľadávkam l 8ih k qzs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť un j5 hxv 3 u0d v l88 j jnj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o lsy -y o92 -r 7vk y 99s -63 85o c zf6 6 6fi
28 Pridaná hodnota q 94t -k 3s1 -v l0z 1 2vr -2 6yy r6 n3a st dvg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d
39 Výnosové úroky f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d2 c14 a0t t b41 q sv9 z 9xk mjf
52 Kurzové straty hf rw6 8ir 45g ysf z3y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť no 7fe jpf tgz w2k tot pe9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1o -804 -oju -x py5 -z 0f9 -a yxy -vsx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x pkg -p udp -g 33f n y24 -ij l40 7 6lf j sor
57 Daň z príjmov j2j odj u7l u9b c ubw
58 Daň z príjmov splatná 5wc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 422 -1 669 -5 457 1 544 -16 337 973 4 415