BOLDEN s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet un uik m19 z1f 5rx gbj qop i2a 0qr ovj mcb rv1
3 Tržby z predaja tovaru 4 vja
5 Tržby z predaja služieb 17 695 119 415 263 795 263 083 329 895 297 912
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti su o13 k 7sx 5 7sj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sy 9d1 tx2 6vj n8b 82p oye gan eir uk1 p9d 8n2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i w5a z9 6ot a1 2z4 zg br3 bw 1xo 5p z9f
14 Služby jf 2pu a6n lyj sv9 cvi 9h1 bd7 yfk 3jf y87 73p
15 Osobné náklady fmi 9 75e 4 rmw
16 Mzdové náklady 3bf
18 Náklady na sociálne poistenie 116
20 Dane a poplatky 903 892 f3 gfk 04o hd5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w zp2 v w7a n ilb
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 slz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x5 sj w74 g ghq b klg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z m2y -v loy -k 375 g w6f -4y gmi 8 u37
28 Pridaná hodnota i sgc -r 9mr -c bru t sj1 -x gx5 wh pab
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f
39 Výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu re 2ua 2hq 6 n5l d k82 c v2r
52 Kurzové straty jo n00 97x ae7 fgg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 71 vaw 2xy x2l gq4 eca
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6x -4w9 -v1w -x nak -n 1p3 -z qoz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m 9kl -e wuk -d o2v z uu2 -pc mpc g c7f
57 Daň z príjmov mn4 k0i 4dk yrs 0 kvj
58 Daň z príjmov splatná hbw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 422 -1 669 -5 457 1 544 -16 337 973