MONZAR spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16759/B
Dátum vzniku
05.02.1998
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • oprava vyhradených technických zariadení - plynových (od 14.7.2011)
 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových (od 14.7.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 14.7.2011)
 • oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU oprava a údržba, R rekonštrukcia, M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky (od 10.1.2008)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 7.8.2007)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2007)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2007)
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 7.8.2007)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 7.8.2007)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 7.8.2007)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 7.8.2007)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 7.8.2007)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 7.8.2007)
 • búracie práce, výkopové, zemné, demolačné v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2007)
 • betonárske práce (od 7.8.2007)
 • armovacie práce (od 7.8.2007)
 • maliarske práce (od 7.8.2007)
 • obkladanie stien suchým spôsobom (od 7.8.2007)
 • vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním (od 7.8.2007)
 • kladenie textilných dlážkových krytín (od 7.8.2007)
 • kladenie zámkovej dlažby. (od 7.8.2007)
 • lešenárske práce (od 7.8.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.8.2007)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 7.8.2007)
 • montáž solárnych systémov (od 30.5.2000)
 • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení (od 14.12.1998)
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od 5.2.1998)
 • prenájom cestných mechanizmov (od 5.2.1998)
 • výroba a montáž oceľových konštrukcií (od 5.2.1998)
 • natieračské práce (od 5.2.1998)
 • ekonomické poradenstvo a vedenie účtovníctva (od 5.2.1998)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Peter Kliment
  Podunajská 44
  82107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2005
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2011. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 06.07.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2007 - rozšírenie predmetu podnikania.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2007 - rozšírenie predmetu podnikania.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002 na ktorom bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. Zák. č. 500/01 Z.z.
 • Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.2000. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.4.2000.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.5.1998, uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 6.4.1998.
 • Spoločenská zmluva zo dňa 15.10.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 23794
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • vyhlásenie 30.6.2008, účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008, vyhlásenie konateľa
 • Výročná správa za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie konateľa zo dňa 30.6.2010
 • Účtovná závierka za rok 2010, vyhlásenie
 • účtovná závierka 2011, vyhlásenie
 • účtovná závierka 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Monzar zapisnica MVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Monzar spol zmluva UZ
 • Monzar dodatok
 • Monzar zapisnica
 • Monzar zivnost osvedcenie 2x
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
27.09.2020
Domény