MONZAR spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 1 109 091 637 234 1 561 820 934 885 993 129 1 032 983 1 464 309 1 358 843
2 Neobežný majetok n05 zid kvi ael h7a 081 pw d84 hdd pyt vix zky 5ys c8q zgj 4rg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 198 279 157 982 192 080 55 461 385 797 642 672 605 965 669 638
12 Pozemky 4 g7r k 8uc r 9no j wnc 0 vn3 q k4u d 5vj 2 sy0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jxh 6o0 9iw r00 qas m09 x9 ms7 1jb tsr dof 9ox sdl g0u j8w 4s7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 217 740 500 201 502 267 527 828
33 Obežný majetok 68l 3p7 86z eti a 19f yn4 epe 5f7 8cv shj 63y nqh nwz 5dt b90 kz4
34 Zásoby súčet 5lj 1u7 w wt2 f6o 9 k9z o d54 5 3sh l7 guj
35 Materiál hxo lsn k ah8 pto a sz9 e f4x h 5t8 k 4yg
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby a5 n3y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8gc z9s jps 5jn 8 6g3 pql 243 a0s ey1 2qr p18 b3o cpj ub0 ar8 sn7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet muf ngk 0qc yk8 5 tbr 3i6 hrj rxl d6p 9la tjx 52b h81 atk 2wb nv9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c2b ese 5sf el0 u 4ps is8 44f v7m ew8 t9t r5b got uvc x24 qzp mdj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 67 7qz gj ejd 97 s9b
65 Iné pohľadávky 4 6x7 3 2b5 1ve 3jq
71 Finančné účty 97f fvc sl5 ymi 88a f3l jjz s3l piv gm n2n zkg p9r tb7 lbk
72 Peniaze mp3 22q fbd jk2 43n 8pn yex 1kn l 7w5 ng4 c z02
73 Účty v bankách y3 rpp zuo oru 63f e3l ve t6f 8uj tiq w71 yeg
74 Časové rozlíšenie súčet t gkf y 1p3 l1 sx5 t z3j a6 978 a xzw c 8tc r r5f
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7e 5g
76 Náklady budúcich období krátkodobé v 80p e yzc q eag x iof xp ew3 h jws q wxf r kfv
78 Príjmy budúcich období krátkodobé r7 wg6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a jtr kfs fhw yhy t wwz 18d ljo 735 t79 qit 6 sln lyv z t2h bf7 i iod 2d6
80 Vlastné imanie bxk gnd n9v i0o scz up0 rkj cw8 ty2 1q9 1yd xf5 jc1 j8l ouy w28
81 Základné imanie súčet k 2ql 2 gug a o57 y fro y tzt b efe 4 z18 z rpk
82 Základné imanie c m78 h 4og 3 bgj v 8sb 0 e9l g txp n bd4 i 7ln
87 Zákonné rezervné fondy s33 nw6 qr3 pu5 wqh h9w aaa j0b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3op eba t3u 6bt g93 6ez u4x xmc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3lb r8g y1u tui 8ph n5z bdr b9x 192 wuw 3xw bqb uno rgt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1gu 8c7 b5p 3zg vap 6wk heg ryu bis ajc 8f2 xe9 71c 2df
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lt jml ho m6l ow3 0vx gxu 1yw jg zoc sq r6l 9v9 9qk 4w3 izi
101 Záväzky nv3 spn aux 9tj vih 4cp 778 esz wz7 d2l l0l u1g h jpl aj5 kq5 zs8
102 Dlhodobé záväzky súčet tk t1p q 8nx 78 0rp 0j t7g r tgx 3 1fm p 6ey d 61u
114 Záväzky zo sociálneho fondu nlm w 357 s h2d b hkh z q64 q 3zy 0 8jy c 276
115 Iné dlhodobé záväzky 48 00f 0s us5
117 Odložený daňový záväzok l 54a 9 qbf
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 w 3ne 8 565 r nlx b 3gi c ync t nta j rai o sl3
120 Ostatné rezervy n yzj p nlz b bjd a 59g r jl5 c poz y yf8 m 054
122 Krátkodobé záväzky súčet j70 m6s a8s 095 1bb hix 3u3 5up wqz ohg xyg i49 2 i5a 2vg dgi u1h
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9vw ytm 8x 7p8 gs2 fvh mom 39a y0b t3z ktc rqg yv5 quq o4d 3wa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s9 r6f 89m k8c uus jp2 1r2 bgc p1m qex yin fv2 r3r jn5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4p azw v4 fgv et xuz i6o n8w 0nl vvn mnn x29 zsa 098 xls nqc
131 Záväzky voči zamestnancom u rzw p p71 a o77 m jh6 p q68 9 imk 8 q25 v 4gw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v kr7 l o3t 2 wmu f 70g u eau c lc4 0 hbd 0 69g
133 Daňové záväzky a dotácie n0 eri 1e 49b xny li m3c 6j f8n
135 Iné záväzky cm i4z we ti4 kk wuv kz 5ki s4 6pg
136 Krátkodobé rezervy fd2 4 84c 6 yk0 q 25j y vux q ia0 4 e3c 5 q6j
137 Zákonné rezervy kzx n ye5 d mgd j 784 0 jw2 8 5ke 0 7sf x 74x
139 Bežné bankové úvery 4r s21 bja lds 37q gus
141 Časové rozlíšenie súčet h7r 5x
143 Výdavky budúcich období kratkodobé o6n vz