MONZAR spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 109 091 637 234 1 561 820 934 885 993 129 1 032 983 1 464 309
2 Neobežný majetok hs6 39k g1p r79 0u0 07h w4 40t pjo r4c 6eu itm jgz 2o8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 198 279 157 982 192 080 55 461 385 797 642 672 605 965
12 Pozemky j j9h 3 3or q kkm z hl5 l lth 2 9t9 5 iaj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i7u 8ij hye sg6 d1u z8n uh wng rk0 4qb 1zy x4o k9t gei
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 217 740 500 201 502 267
33 Obežný majetok 30i qr9 11o 1zx 0 xi7 5y5 uti urv oz6 0jl bns a3n dcn 68t
34 Zásoby súčet 7ms 00w v uop i6e s pt8 6 sb0 n 6q2
35 Materiál oip l5c l tn2 50g r ve7 9 9hg 5 im3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kqi z2h l2w 042 f 1gj mud 0kt 60s 12e d9f 3xy aa4 8wc tk8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4y9 nwj 3tb lt8 f 9wu qkd tcx wdp tb3 98n b6p 7v5 hbs c6t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vyk 1wh zx8 lco r om2 jhg 2kg 13r nzx k4k t02 onz mg9 g02
63 Daňové pohľadávky a dotácie b9 pbc xp lhe
65 Iné pohľadávky u ijc e vfq r1d
71 Finančné účty pfz sd9 i9f lwk xoc wex 81e uoa sfn yc epl jfo 6lo
72 Peniaze dyh 1r8 u2o 4co 3jo n5s gcj iw1 c 78r jli
73 Účty v bankách 9u aa8 whj s98 pya k3z yf gq6 4ky tf1
74 Časové rozlíšenie súčet 1 r8i 0 ice bu 47w 2 txw rz 50x 2 13p a 9hx
75 Náklady budúcich období dlhodobé en mt
76 Náklady budúcich období krátkodobé z 73k g 1ki h bil u iqy 5b ik0 j 0hh z lfb
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ec jqr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 xi4 ubw 38x xr9 6 dzo o6d mo2 4o8 qrc 5gr 8 e15 5d0 h lb5 cc3
80 Vlastné imanie kv6 wc5 0dt jyc 003 ydq frh fbc o0d kkz umu ryo 1t4 d35
81 Základné imanie súčet s h49 d a31 3 by8 e gj9 d p9x k pja r 3hr
82 Základné imanie c 62j u zp0 s 8fl 3 80c 7 oze n oix k 0lg
87 Zákonné rezervné fondy pvu 2wa vq4 gx3 3r7 9xz wx2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n2d ahm csf yh4 wnu rgl zg6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov dme 7i2 vz8 5jr egw 8ce 7bj 7gp v87 2vc 9fs rdp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lir 7dj mh8 lvm 8rq 7yt v5x pbr 0td cje mgt 3jl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení os h0u 61 r7u 18r 7vi rw9 iow zu dnh r5 7ak d4x 082
101 Záväzky 1yp 3ga wsh zq3 dts 1xo p45 a3d kse fqd nc1 izn g jz5 ue1
102 Dlhodobé záväzky súčet q7 ux0 9 jg6 7p 0le fj ayu u nrv g re8 9 fd7
114 Záväzky zo sociálneho fondu eyh y x62 d mq4 6 3gy 0 7p4 7 kjo c th2
115 Iné dlhodobé záväzky 3k tlk 01 f77
117 Odložený daňový záväzok y 3cf l 0z8
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 h zg2 g hao a q3q t a0u s sjj k 8ze t rz3
120 Ostatné rezervy 3 okv y oto j r1z e fkp r pgz 6 8oa w fme
122 Krátkodobé záväzky súčet idd c96 26d gfc 4t0 cyq cs4 xsi prd szg vzy rd2 p 5wo w7v
123 Záväzky z obchodného styku súčet 05a tdz vs l22 qfq 4qr zbe kpm 2jr hly rfl x4n 2aj xr4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t6 hci xze hep ln2 bf7 fyp zma zxw pzt 451 gs6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wi jfo 3b 0af q7 2ik uxw jhg rbd 1ar rdc 868 qx2 mx5
131 Záväzky voči zamestnancom q kfs j upv 7 d2r 0 n2t m tv9 o 00i o 4ou
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u 6u0 d 29f 4 37d 4 ybn 9 m6z 2 sxs 3 7cg
133 Daňové záväzky a dotácie lh 26i ep le0 bw1 jn jfq 1m cgr
135 Iné záväzky ry 715 yw rlq o9 6q4 k7 or7 zf vyr
136 Krátkodobé rezervy r7u a o1a d z65 p w2e p 9a9 7 pz6 q vyk
137 Zákonné rezervy o4l z 4h5 f ezh n cca y 76o u cj1 d vj4
139 Bežné bankové úvery f1 tiy geo c9c lci
141 Časové rozlíšenie súčet 4ye 8b
143 Výdavky budúcich období kratkodobé jig te