MONZAR spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 360 721 2 928 389 1 214 010 1 868 627 1 560 014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 axv xpe c6m 9yb 4 hmb 8m8 i bg6 65n dwo 8r0 c hcb sjc n fp8 cd3
3 Tržby z predaja tovaru pf2 lvv c y2g 07a x4r lar pia hfp 1o2
5 Tržby z predaja služieb 1 443 033 479 095 3 360 357 2 296 079 984 010 1 868 626 1 559 535
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu wr 0rn adr 7u8 -ptb bk4 w ph9 kl mz7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 lhe 9 jn2 l76 ajb -b0 xka 1l q74 sy w1v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i 4wk tpi e89 wzv s joh g7r d vnq mn1 s5g b9l q 2so yqe n 6oq hc3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 366 418 4 107 364 622 599 106 211 389
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g97 l4s 73 ifc y ab5 ql7 7ly sd9 m5 sz8 shw uao ntt m1g
14 Služby d 3z0 1xr et7 gq4 i lv9 165 u w80 alo 05j 4v4 1 3oi 4ru 5 sva j28
15 Osobné náklady n3 0gg qq y1s ti s5t 52 3v5 xr o8f a0 apt d3 jgu
16 Mzdové náklady j0 wq2 gz y29 l8 j23 iy acz 6r 18y aa k0r jm 6yh
18 Náklady na sociálne poistenie 7 665 14 706 22 763 22 572 20 030 19 286 18 449
19 Sociálne náklady 5 btd 3 6dz l bph n 2v1 1 1bf z 8vz 0 wn2
20 Dane a poplatky j kz0 j 1n7 o 7v6 r l6k o 3pv h w5v j 6lb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3w e3g 4s w7c j4 txy 4e z3j ld 3hf nh cdc g3 zij
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9l 5j4 kl o75 5m 9ky 6i viu vk n6l mw kp0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu gh5 8gj -saj i1o
25 Opravné položky k pohľadávkam -1s o9s -b n8c 3 y31 -r tn4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xj k1t y vfl 9 qo5 yfw tyg -zi y7q x rgq q aoq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1w 9gc 2p yjw lga d4u amc ze9 3d kbn qv 2bf al7 col
28 Pridaná hodnota 5d9 x9v igt 76e 326 ybe yvd t7i sia att 4al dzg jot zfr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu if p w9 ew vh 2y9
39 Výnosové úroky 3d 0 u9 ui rs u5m
41 Ostatné výnosové úroky w dn je 8t czv
42 Kurzové zisky 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6e vs2 i3 qep 13 6oj zq ltc 2o a4i 8l r8r s thh
49 Nákladové úroky o 3rp s 5e4 c nvu z qha 5 kx2 eac
51 Ostatné nákladové úroky a u9h 6 0n2 k 5te 2 pnq snh
52 Kurzové straty x1 do u3 al
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zt 1vd 0 m2e 9 e1l 05 lak s4 hzy 1m a34 b 0al
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mj j4i -6d w1d -pw rcq -pd 1sm -w9 23o -um 4iw -g 0o9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c5 fk6 5r bym lx3 4ht uf5 ihv u1 2r2 pi bsn i8o mme
57 Daň z príjmov 6y 5cc c5 xkl 0d 8bg 4e ze9 l0 3tt ep gjm 9v vmt
58 Daň z príjmov splatná g uiu qf gb8 zz fqb 6s i9t 0f zxu ap cmd wz wzn
59 Daň z príjmov odložená p uye -r dn7 -0 f0q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 580 51 725 210 459 234 403 43 702 51 444 112 336