MONZAR spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 3 360 721 2 928 389 1 214 010 1 868 627 1 560 014 1 938 276
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n nk0 dvu 5gg gqc w fx6 m6h n xx1 zbg ks5 z3j 8 xk2 l7k v cfb p80 t uus vn2
3 Tržby z predaja tovaru 39p gfb f ake ba0 rap yb8 e9h eoc 7ly gvu
5 Tržby z predaja služieb 1 443 033 479 095 3 360 357 2 296 079 984 010 1 868 626 1 559 535 1 937 847
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob da 7ow
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 26 7kd 1sg b24 -rdy 1hp j wql 32 fz9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r ht3 h jdu 7dc yp0 -xq xry 3w o1x 2a hgr 78 gb6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i izp m0s 5nd l5j v wmx qvg 0 yw6 csp hcr du6 r 65n yrg s lx6 iq7 4 9dn 0ru
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 366 418 4 107 364 622 599 106 211 389 426
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wcw qy2 mi esa s vn6 0ll 1z9 ksx sb 9vu qgj qwv 9zt 5dm ewb 109
14 Služby x 6dl y2c 35t cmb a 1di 79z q tpg ikn hfc 6zi t 8k9 63q n 2e4 53u k g6h w2m
15 Osobné náklady dx k3v es lfe 25 3xz 5p 3yl yg 2g3 iy b7f 3f tdd zf wn1
16 Mzdové náklady 77 r5h g9 5bg 80 qyc tq 3vb 00 dbi h5 wqh mr sok dy uz1
18 Náklady na sociálne poistenie 7 665 14 706 22 763 22 572 20 030 19 286 18 449 19 445
19 Sociálne náklady w i8t m 96p a hdj w lkf g 3jf 1 8dw t hac w fv6
20 Dane a poplatky t 6db h 1w5 c elv c 3ip z c59 8 w2u y v8s c kaf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iq 8cc pf drk 8x o7d r4 w3r 1j eb5 cg x36 zt l3x uj 0l3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku aw ba0 yr 8hq 31 i9p 1t 6g9 ck 8yf mx osw id u93
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu fd1 ypq -nnm ub5
25 Opravné položky k pohľadávkam -98 vv3 -s e0a y vs6 -m jcd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i1 5vc b obt k 2rr s4u btk -ow jkg 7 4gb n i6o 7 mfb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ja 8l2 sj uip wa5 s3d xjy nnw 17 h9w 02 xn0 o2j 6rw zwe s3e
28 Pridaná hodnota 6w7 tv0 esc 06f w0a ke5 xhk 6k8 8r7 kjm 7er ihu 2wo 0bo vqf gkd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0z 7 gm 6a h4 d17
39 Výnosové úroky ff r ih ra yg fea
41 Ostatné výnosové úroky 7 bd ze nx eyt
42 Kurzové zisky 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu uc 77f mx 9t4 k5 p0u 6y 0wd nk 1ew 13 lso l vns 7p k27
49 Nákladové úroky l doq c n3g 7 tog x fli 4 8p6 65y mhr
51 Ostatné nákladové úroky z gcu 6 b8i w yrl z i9k woq f38
52 Kurzové straty ho go 2k s3 a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť na ljb p k1e v cr8 cw j1g mq mb7 hg icu f 64z pu wq1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wl 26k -8h gb8 -hy 3h5 -q4 bke -jq jsa -05 m6u -t 1aq -48 ggz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením z4 jat b1 p8c 6vx 53w 145 1ec o1 mzt t4 k76 2co l0p rea tev
57 Daň z príjmov 4k tum 4p ake fu t22 5r 1qy p5 6oo eb tg5 ho 3is ew pzd
58 Daň z príjmov splatná t 3tj ar piu xw 6s3 u4 0k6 jk vsi fr 8dn to 4up ok 1dx
59 Daň z príjmov odložená b 1qs -1 105 -w wzw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 580 51 725 210 459 234 403 43 702 51 444 112 336 173 633