MONZAR spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 360 721 2 928 389 1 214 010 1 868 627 1 560 014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 w1r jrq 32b 3sk g btl rop d kip wod 64s jmi l d8u th1 3 4gh rh1
3 Tržby z predaja tovaru mt3 vrq a jh9 rr5 6lc db6 nil x23 fu6
5 Tržby z predaja služieb 1 443 033 479 095 3 360 357 2 296 079 984 010 1 868 626 1 559 535
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu av xii w7k 71v -b48 9fl l 79e w8 5rx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j 6b3 i ewg p5u plo -gd unu th 8tf 0w 9mj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k gvx 1an qrj xbr x kf3 m5f h 51x 900 raf pjf s vqc 43u s tcy ii2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 366 418 4 107 364 622 599 106 211 389
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok aos 6to ho sf7 y wga wyq 2mk ff4 7m nn8 pty 7jg 9lr 955
14 Služby o 6u5 7b0 wgo aio 4 uk2 pdr d h6j 0hz fir zxp y vn1 tes j 90z ekt
15 Osobné náklady lc fi7 27 t26 br umg dg kvs me 2xg s5 koj i9 pyt
16 Mzdové náklady nk 3xk 49 t6k ow x35 qr lt8 r7 s7v 55 idj lh 1lt
18 Náklady na sociálne poistenie 7 665 14 706 22 763 22 572 20 030 19 286 18 449
19 Sociálne náklady a 4uk v x5x o u38 b 8ja s wxi b miy s l4z
20 Dane a poplatky g vma 2 imk r a6n d fuz h cbo z 1rk z 1ok
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8k 9g2 rw bym cx 9z7 s0 0vl 5l q0v u2 wlq s7 frf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t9 98o 0h kbp gj w9m yn ifz ob blg z1 m6n
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu lsq no8 -hmx 5m8
25 Opravné položky k pohľadávkam -j6 5o7 -l 3eh 8 xfc -l c32
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0z l31 8 lks f cs5 lj8 h6x -jh qic g 5yt 3 74j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2s 7e8 9l i5x 71a zo8 uc6 a08 fi yxs jb r0g j3m iwa
28 Pridaná hodnota 3y7 xex bjx 3g3 cke 434 9ku z35 nqi 1b7 hxk 4ln 4oc bbx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6h j xw 8u yt 1j1
39 Výnosové úroky 50 x 0p o0 fk 42x
41 Ostatné výnosové úroky i 3g fs vi hjc
42 Kurzové zisky b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 59 ncr 0f 1vj 4n f4i uu yxz cd stw 7v k2g z y1t
49 Nákladové úroky e a86 2 1v2 n wp2 w gbe b qwn yea
51 Ostatné nákladové úroky x ngl z axe 2 ch9 5 frg j9e
52 Kurzové straty i7 p3 nv uc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť me 6ao w xrc w eyh fy 34c wu pen xq 63y 4 76i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2r wnc -ce ts3 -7w wcs -go avf -em sf8 -v7 3cd -0 8rr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1w 9yz 54 l0m 1kg r2a bng y9q 80 uxj a2 0fw e8t zrt
57 Daň z príjmov u0 wv9 ph 9ra 20 rna bc zg0 u9 36r bt fgc m0 ggh
58 Daň z príjmov splatná 0 17v l8 5nt 9t llg n6 b9x wb okt 85 n13 8k lsa
59 Daň z príjmov odložená 1 1iq -6 mji -x 7sk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 580 51 725 210 459 234 403 43 702 51 444 112 336