ZREUZ, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17179/B
Dátum vzniku
11.05.1998
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a spracúvanie krajinoekologických plánov (od 9.8.2017)
 • spolupráca na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci (od 9.8.2017)
 • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov (od 9.8.2017)
 • navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbárne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny (od 9.8.2017)
 • výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokuemntácie (od 9.8.2017)
 • poskytovanie súvisiacich služieb, najmä poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry (od 9.8.2017)
 • grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie (od 9.8.2017)
 • vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry (od 9.8.2017)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 1.7.2008)
 • keramická výroba (od 1.7.2008)
 • prípravné práce s krealizácii stavby (od 1.7.2008)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 1.7.2008)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 1.7.2008)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 1.7.2008)
 • služby súvosiace s počítačovým spracovaním údajov (od 1.7.2008)
 • vydavateľská činnosť (od 1.7.2008)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.7.2008)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 1.7.2008)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 1.7.2008)
 • reklamné a marketingové služby (od 1.7.2008)
 • fotografické služby (od 1.7.2008)
 • hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie (od 1.7.2008)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 1.7.2008)
 • upratovacie a čistiace práce (od 1.7.2008)
 • chov vybraných druhov zvierat (od 1.7.2008)
 • pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami (od 1.7.2008)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 11.5.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 11.5.1998)
 • zobraziť ukončené
 • pranie bielizne (od 11.5.1998 do 30.6.2008)
 • pranie a žehlenie bielizne (od 11.5.1998 do 30.6.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Anna Čibová
  Kremeľská 806/12
  84110 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.06.2008
 • Ing. Jozef Toman
  Cérovská 309/24
  90081 Šenkvice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.06.2008
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2011. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 04.10.2011. Oprava dodatku č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 28.10.2011.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2008 - zmena obchodného mena z AVATEX, s.r.o. na ZREUZ, s. r. o., rozšírenie predmetu činnosti, zmena konateľov, prevod obchodného podielu.
 • Notárska zápisnica N 13/98, Nz 12/98 zo dňa 16.2.1998 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. Stary spis: S.r.o. 24214
Uložené listiny
 • Zápisnica z valného zhromaždeniazo dňa 31.12.2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2012.
 • účtovná závierka 2012, zápisnica
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie spoločenskej zmluv yz 27.7.2017
 • Autorizačné osvedčenie
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.7.2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum aktualizácie
14.11.2019