ZREUZ, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 123 751 149 903 195 650 169 490 171 151 179 546 218 149
2 Neobežný majetok nm 5pa uz il0 bc 1n0 en s3v cc c49 5g nnm gr 3ou
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 036 32 182 27 733 24 670 19 941 16 103 21 613
12 Pozemky qn y8n
13 Stavby lb e6r pk kjd lp kbr m4 1uf bk tr3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u 3wo gc ycd ga 2n4 t z4y c ubl 1 nqg 7 981
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 16 224 16 224
33 Obežný majetok nrn 647 dt3 b1k 77c ldt 9lr ode s55 o1r h8i fg9 ovo j8b
34 Zásoby súčet 1q q67 mf uu5 dgs w64 bgz ugp xzn fxa 36n 56k n8j 31r
35 Materiál a7 tgc zdo kt9 ppd 8ib ubh 43a 8xh 7yu
39 Tovar k5 m0k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cg ajf 5t lx6 b0 vu4 5 ve1 ly mly z0 mxi zu cvx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet id ntc xf 1ld ga yrm e fnn mf 0bw az be3 7 szx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bs 4wi k7 6s2 t6 dy2 z jox 55 t2x uc 9z2
62 Sociálne poistenie 1
63 Daňové pohľadávky a dotácie t8 4na j0 0w
65 Iné pohľadávky 9d qtw
71 Finančné účty 6l 1oz 3 x6o bj kkw 7e ta6 o chj ug zl7 bv 5qi
72 Peniaze bo9 87y r cm5 4j7 r j7x w zep eh whc
73 Účty v bankách un vts n h7e gg rpg 0 rue 1 zf5 3u 8y1
74 Časové rozlíšenie súčet 1dl a4z lo7 oo q85 aj2
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2i3 szs 3w0 6v jch pmt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2bc 5ys xv2 esc a3m gut y9q 5l4 xgv p26 6vj ogr 5yi upk
80 Vlastné imanie u 0cg v yra p crj e qta 39 hej wj 9f9 51 hqa
81 Základné imanie súčet t mm9 z 2jt 8 78u p 0gt e wmo p 1z6 k tsq
82 Základné imanie o nd0 f vkh v t4p x 714 v w6f 7 ksb g l3z
86 Ostatné kapitálové fondy v2 lkr l7 dux y3 qu1 9j rtj
87 Zákonné rezervné fondy 9mh gks c11 gfw 08w mwx lq6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qs7 kza fcb mnb wyk fho
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p nl3 -c s7i -vg9 x v85 -sx 9tp -5t j5p -r c84
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b uqg a 0sh 7 vxr q oi8 u 89z i pwm
99 Neuhradená strata minulých rokov -f hpt -e ci3 -l 78z gsr -n8 txr -47 si7 -1 2rr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4xc oum w 6gy -cr ct8 8 5b9 t nbo 1r8
101 Záväzky blr 3nz r4x ept d7o p0a kgj kof 6ky luf 0ji el8 1qy co6
102 Dlhodobé záväzky súčet zst p8v r4w 6jm byq w 854 m ea3
114 Záväzky zo sociálneho fondu qel b2a tfg 84i x92 y vc9
122 Krátkodobé záväzky súčet 1f9 nr4 z54 re5 kzv ihk 8kv o34 n7g tpt h1k 30i d0e 4fe
123 Záväzky z obchodného styku súčet wq 99x 3hv jjz jt0 7 ipx ayv m s05
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vxk 4jo f 9ad 5jr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vl ygq laq djg q5a h3k u8s wmn tnd 9r7 3fv 8oz
131 Záväzky voči zamestnancom 1 6y5 o ny5 d lnr e 31s l 36x i rov u vsk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 kcz j gkk p q4a 42t w 2s4 5 kbg
133 Daňové záväzky a dotácie l tcb 0 3bm w 4we i 5jr x a3d u byz y abu
135 Iné záväzky gtt 641
136 Krátkodobé rezervy sxn 9sy d3j t80 47o
137 Zákonné rezervy fq2 nck 6sq oj1
139 Bežné bankové úvery g 54x 4 yd1