ZREUZ, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 123 751 149 903 195 650 169 490 171 151 179 546 218 149
2 Neobežný majetok zu 4qp xl 78w z2 flp er rip q7 tnz sz 81i 94 107
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 036 32 182 27 733 24 670 19 941 16 103 21 613
12 Pozemky tg v4z 10 8cd
13 Stavby bd w8t e6 l47 a2 etl s7 fno bq e2w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 5fx y3 wdw hd hjg p 3s1 k hcq j 2if v q4m
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 16 224 16 224
33 Obežný majetok oid o6o cx1 ikf jqz gwc w2c 81o guc poa 5pl usx i3v gy3
34 Zásoby súčet 3p p7d fr ekz z2h mic ah7 tli af9 jh0 i1f oia rvx ckv
35 Materiál pl raf raj vvd 3dm fdz jb7 mfy
39 Tovar 2g pfy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1w zv4 qv ia0 gr sol c eiw 9w 06p gl r49 c1 8bs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vz w77 vi btm g9 ohr h j9t bq qqp 2c 16u q anw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kv yo4 rd 2rg 4i urf a 32l 32 wii
62 Sociálne poistenie x
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4c 03w nf 03
65 Iné pohľadávky 5pp y0 a0h
71 Finančné účty 7h 0l0 k iqk 56 gny g1 4a7 s dnh fi huo mw 29w
72 Peniaze xip 7t6 7 3al e6m m szc 8b 8v6 2q n4g
73 Účty v bankách og c6k 7 tct jk lx1 8 kph o 5sn
74 Časové rozlíšenie súčet 6s2 1ls bty 2m oj4
76 Náklady budúcich období krátkodobé tcp 7im wf5 5f mxo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yov ruz prf smf 6ai apg o7p yak xog 8h8 vlf m93 tut okk
80 Vlastné imanie b u99 x 3fk e o51 1 po5 8t hzr sw 4ih 0u ss5
81 Základné imanie súčet q op1 w 1r8 r jjq j pg0 f nfa b 74z p tpq
82 Základné imanie 5 3a5 i 8wg p soq n aja p v2v f hz2 w l41
86 Ostatné kapitálové fondy yi mr3 4h ut9 q5 akw 2l xrq
87 Zákonné rezervné fondy cex qe7 tb2 ixp nqq cti zfq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9kp v7o 6la 2i9 gvi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 lb2 -j gdv -fi2 w 28w -cf p9h -50 spb -8 y33
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 9s3 1 naa x kci d alx b 924
99 Neuhradená strata minulých rokov -h 6d8 -3 gzj -5 e6i 73f -zx f03 -l5 i2l -o di7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 87m 6ko b 4m9 -fr 1rq a im9 u 8wa jvo
101 Záväzky q3y 4dj 1fc i6w olm be8 txn rle amb tui vp7 kbu igh u8j
102 Dlhodobé záväzky súčet dan i1z b0i the sb4 6 71m 9 kze
114 Záväzky zo sociálneho fondu k11 xo6 7wv 7dp joi
122 Krátkodobé záväzky súčet ys0 c6g s3a 6kt kzi fn9 lqh no7 yt3 m1m 0wn 57h a06 wdp
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2r 3jb tdt ss7 fko 6 kbh 1al t tu5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cr2 zxw rxt l b3j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu th 7j0 ntr rpc 3yl x8f ti3 3t3 zsz wph
131 Záväzky voči zamestnancom i 8ni u ij3 w 7dr j n2p a kxv g sgd b dvk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f mdc k gwx e ok4 mme k d6i
133 Daňové záväzky a dotácie l xrm a 5kf c dxv t ulx f 9zo x 749 u yif
135 Iné záväzky zxm i9g 1fv 7hd
136 Krátkodobé rezervy 5oq lyi k89 fm0 iit
137 Zákonné rezervy 519 vua iqt
139 Bežné bankové úvery m sbo 0 caz