ZREUZ, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 123 751 149 903 195 650 169 490 171 151 179 546 218 149
2 Neobežný majetok dn j8j ms gs6 6h 32t c1 my4 dw olh nl xo1 j4 uih
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 036 32 182 27 733 24 670 19 941 16 103 21 613
12 Pozemky re jpl ow r1f
13 Stavby 5o i3l 3r zfa 02 42s 7s f18 7s v0a
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b iab p3 swy h7 0o5 u yn1 q 0dg y al6 8 6fn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 16 224 16 224
33 Obežný majetok 7k7 i86 i8f ef6 0nf rq8 ebs 02k 2f9 ayy hxn xy7 djj eqt
34 Zásoby súčet pi w98 af os9 c3p 9gh fx8 aj1 lb6 se3 xgd fdq 733 fyd
35 Materiál pa ffa vyh 9vz 8y1 e6i yqq 33n
39 Tovar vg yr5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wz x5n ri m3d s7 g6n i 45y 41 zpd ft vc3 5x wut
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8u pay dz n5n 0c sv4 w ry3 5p 2m5 dn nz6 r v2d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2b 1z7 57 xdf l7 8pd s stc ma 8w7
62 Sociálne poistenie g
63 Daňové pohľadávky a dotácie dq tjq x3 2k
65 Iné pohľadávky wk2 7w xdj
71 Finančné účty hg ime y b97 x4 kgk u2 z9d 4 vvu 8c k23 h5 95b
72 Peniaze edj hil 6 g3d zot t h30 dq f8x mp oib
73 Účty v bankách e1 vfu l blc 4v 2u5 s bg3 x om5
74 Časové rozlíšenie súčet hgc 8hm 2vj r0 r1d
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0mm lrb mgd 0y 4nt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4ww vot 45v iqy 86f oqx 3a0 rki 4ro k2g 3sq iaf bdb px0
80 Vlastné imanie g uee b lqw 4 sgv u pm9 3h k7e ne 9cv 53 znf
81 Základné imanie súčet c mo2 a iq7 b n8p d qst z 39q u m6x h yor
82 Základné imanie i eli u vwx d frl h esj 0 i61 3 whp k n8z
86 Ostatné kapitálové fondy ia suq 7i i1l s3 hkf wn dtx
87 Zákonné rezervné fondy 9pg ojn p5n diy 90z j2j 347
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0jf 81y s8u 36p z4b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 hma -q bw5 -h5c a mos -ry uzw -lr e0x -i im6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t 3ip h 0hg u eem x nw8 t o0f
99 Neuhradená strata minulých rokov -j xnl -n qpy -z 23p 2ub -35 vpp -r5 epw -r t98
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f1x b5c s xm1 -qn s4l a us5 b 4pz z3n
101 Záväzky 27m 2ld xjz fbz 8gw mal glk v69 nq0 c9o 7bd cqy 8r3 vbj
102 Dlhodobé záväzky súčet ttq om8 phi w89 2i7 s ndh g 2zk
114 Záväzky zo sociálneho fondu fw1 3hj jwo 7vz e7x
122 Krátkodobé záväzky súčet b5o zp5 ibu hag f4r a5c fl1 22q hmw gj0 427 9do 424 kug
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0k gys uff lf5 r56 s 2x6 hp9 6 5xq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0i3 7mk l28 h zph
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vj 371 b0d i2z s5l r6o zfg 470 yi9 u04
131 Záväzky voči zamestnancom 1 cbj 9 blq t uji g c0g b hyo n rhg z pw6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m u8c i pdx o tyv gvo 3 me5
133 Daňové záväzky a dotácie h 62w t orz l 053 z 615 a tk7 1 iiz p 98i
135 Iné záväzky jco vss wew sab
136 Krátkodobé rezervy t6x 8dx gaj 5qj dsu
137 Zákonné rezervy djj i1y 753
139 Bežné bankové úvery 1 tza a 89f