ZREUZ, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 123 751 149 903 195 650 169 490 171 151 179 546 218 149
2 Neobežný majetok yi 577 28 loe k9 0lb x5 7pv 9f l9q un oe5 bi 2t9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 036 32 182 27 733 24 670 19 941 16 103 21 613
12 Pozemky x3 uw8 s9 l65
13 Stavby zq 1f8 ja cwr ar 227 ag c04 ee 24h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b d2c hu 8us px q8j u n3j d aks g 7lo 6 1my
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 16 224 16 224
33 Obežný majetok w3y a3p i5m cs1 jod 006 8hq icp nmh xuc xah chj y6p o3g
34 Zásoby súčet x7 hgy rs j7a 5ym yo5 4og ztc ma5 7b8 0o3 jou gj0 jha
35 Materiál jq e7o n0o 2pq k3v m8v 68t x94
39 Tovar am svs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s2 ojo 81 nyr 95 p7a 4 nxn 8r ttj 2s bc7 16 u6i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zr 9to 44 d7w vp apr d vjf o0 jr3 5m cy9 d mws
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ys ktg nh 17e x2 f8b p zpl sk r0u
62 Sociálne poistenie v
63 Daňové pohľadávky a dotácie 63 3ni 1j 6h
65 Iné pohľadávky jc6 y1 wr9
71 Finančné účty tt hjz b hzl 7v 5mk ko 1ii 0 wsc yt zsx oc umm
72 Peniaze hez tad 9 e07 ji1 3 c90 pj fsw vs zq4
73 Účty v bankách 9t g0c o 7pz um k58 2 s82 2 yhq
74 Časové rozlíšenie súčet 40s vfn 637 ez tla
76 Náklady budúcich období krátkodobé jwm x45 bb1 1r kxg
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sw4 e0m jrn fqe pr3 5n2 ya4 wdh d1g 3di 71u 8he 15h qpi
80 Vlastné imanie 1 t67 9 0a6 t ago h esp ye kic hh 5rc u0 nvc
81 Základné imanie súčet 8 2aq 3 cei 5 pwq n uln u 0re x mkz 9 pjs
82 Základné imanie v jot m cnf c gzk u y4y w ak6 a 2zp v pbk
86 Ostatné kapitálové fondy xp gmc 75 65p cz in8 f1 utq
87 Zákonné rezervné fondy pej br3 bru p9q dc3 7ym e1j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l74 o8z mra rdb 4v8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 ajg -u 729 -6mg c bbv -qn zj5 -to l23 -i kpy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i gpr 3 0b1 y vcj g uh4 p v27
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 vmo -7 6fl -w zet n1h -6r spl -vk y1p -s mru
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3da 89c 9 8h7 -ke gpf 8 0e4 w j2t 0dc
101 Záväzky ogh ctm t1e n5z am1 czz glv 0xq s6s oed ww5 vl7 to4 s8z
102 Dlhodobé záväzky súčet ex2 85x d9o uir 3te i krl p 4pw
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2cu u41 0kj moq g1v
122 Krátkodobé záväzky súčet bvv 4w0 zc9 yeu u8k 8o1 yx6 kk6 hld ss8 1q0 lzo jms xdk
123 Záväzky z obchodného styku súčet k9 bm3 3ch ujc dk3 b mta l96 3 26u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z97 g76 quy x nao
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ao wou wup zwf zs9 nj9 mfm tdm krg bz4
131 Záväzky voči zamestnancom v 34z 3 lwi v hzt v nf7 c jg4 8 2qi 1 djb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 28g g 9ol j dba qlz h f1m
133 Daňové záväzky a dotácie 3 ly7 g 0es 7 5k4 n 6e0 8 3i3 w ptp o 1xe
135 Iné záväzky gs3 mec q3q go0
136 Krátkodobé rezervy mo5 a47 0d0 wap l3n
137 Zákonné rezervy 0oq ca7 jmy
139 Bežné bankové úvery 2 ui1 y qrq