ZREUZ, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 143 489 67 844 169 140
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet shc j39 4a7 p5x hgf ym6 bx zwb pwj ytw 6kf 6xn 3z7 v1x
3 Tržby z predaja tovaru a jhc vh f8z uk tqh yr avb j6 ip0 gx iqo 0j 1mk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t0s 2g1 yxm rc7 qvc 65s
5 Tržby z predaja služieb 68 398 126 340 45 135 152 674
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9fp bwu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 o6 oo s t84 e 4t5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zt7 2cy n9n ngv qby ekv ob 3rf jbv nzi tbs 7r2 nta mjm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 849 40 774 9 624 19 539 10 450 7 644 9 259
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5w s5q lt qoy jp h1n vh 4bv d6 edk 7w s01 t5 1tw
14 Služby 0z m5a mg uta 9q 518 2h gdl n5 0yh r qfo 91 xx9
15 Osobné náklady 3o z10 1z b87 y9 1oz ct w38 jo 24s ar 0wr 5p n6a
16 Mzdové náklady 6y gd8 fa g93 dd 0gk 33 8a5 gw q0a
18 Náklady na sociálne poistenie 5 450 7 780 8 532 9 725 9 734
19 Sociálne náklady tk r16 ual ncw mh9
20 Dane a poplatky o33 j cqn 5 uml f 4f9 8 arc 6 n9l x rtg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xcx t not w d06 k o4p v las 0 1nd d 0k3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s 1a1 q 2sn u 9mw w flf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 444
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť dj o5 ww 97k 00 u41 2qa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z vj1 l 90a h 4jx -u1 1r6 u 30r 7 2v8 s zs9
28 Pridaná hodnota jv mlq rl o5l jy vxc 6a vkp 29 qyo h5 012 e5 izi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d 5 7
39 Výnosové úroky 4 k 2
41 Ostatné výnosové úroky 1 q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q 0va fc8 3zz aa1 8bc bay atu
49 Nákladové úroky jh0 4ot vqd
51 Ostatné nákladové úroky 4kr shr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť txm pd3 ed4 b11 5yo 7ay tem
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b o6j -sdb -miq -3cy -z97 -eip -sfh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q s2o g1m 9 xro -mp vye x xu3 e h41 fnz
57 Daň z príjmov 85x q1l dn3 z97 v08 4h9
58 Daň z príjmov splatná esh p7r d7x f0w rt6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 869 585 2 860 -20 859 8 666 3 099 898