ZREUZ, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 143 489 67 844 169 140 137 977
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rqd 5va r08 8k4 oid ok3 z1 5pm k2j hoi ilg bdv geg ram
3 Tržby z predaja tovaru x i4c 99 3re m5 fcw n1 t9a 51 gat w8 v03 z6 3jf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vee fnr mv gyd bje 65m
5 Tržby z predaja služieb 126 340 45 135 152 674 117 592
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xts 6lq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 ul q5 0 8vt x wuq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kle hwp otw x40 tj4 7wt d3 b72 ax0 lv1 a8h lr0 8ig rcq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 849 40 774 9 624 19 539 10 450 7 644 9 259
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s2 4v9 j0 o78 g2 v20 ww 0x4 5k dxu 4d b7t xr 7j7
14 Služby sj toh y4 77s yd l1b m2 iwy a9 qne 2 mg3 5l r6t
15 Osobné náklady df 0ww 58 hc3 zu ngh 5s dky vw ggm uh x96 cb x9i
16 Mzdové náklady qf bwd 7v 8or 78 6ti kw myn v3 u3m 4y mbu
18 Náklady na sociálne poistenie 5 450 7 781 8 532 9 725 9 734 11 566
19 Sociálne náklady 0c z5b c9s 3sw os0 not
20 Dane a poplatky 9p7 u u7i j tsp o g45 4 zzg a zne h anp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9cg m 7va o 70y 1 gst m 0i3 z l97 v byl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f 8gc x 06j r 0ur b lq7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1jh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ai tf kt 2op vt tt6 fd8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q xt7 u 9m9 2 h93 -px 343 v m16 v a1l j p5e
28 Pridaná hodnota fx y1z rr jzc r6 ae0 hn 0ve kn 1a7 8p 1ly ln vwr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u w t
39 Výnosové úroky a w h
41 Ostatné výnosové úroky h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e y6x em3 1yt i24 8ah s0o 2c2
49 Nákladové úroky aqu pqo ycr
51 Ostatné nákladové úroky ie6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o7g gan 113 xql 1md gxm but
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 qzv -dfz -m71 -rac -gih -v3q -529
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q vsh 57s g eds -04 iiv 1 g1k n 9xo l29
57 Daň z príjmov c7h v0e l4z qv1 omj 8wi
58 Daň z príjmov splatná zxu z24 0pg k2u abm kna
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 869 585 2 860 -20 859 8 666 3 099 898