IDEAMEDIA s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17480/B
Dátum vzniku
29.05.1998
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia Mgr. Martin Polák a Ing. František Toman samostatne, konateľ Mgr. Erika Vicianová vždy spoločne s iným konateľom.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 17.2.2012)
 • vydavateľská činnosť (od 17.2.2012)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 17.2.2012)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 4.3.2008)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 4.3.2008)
 • marketingové služby (od 4.3.2008)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 4.3.2008)
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 4.3.2008)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 29.5.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 29.5.1998)
 • kúpa tovaru za jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 29.5.1998)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.02.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.8.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného ISTRO spol. s r.o. na nové IDEAMEDIA s. r. o.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 19.1.1998 a jej dodatkom č.1 zo dňa 2.8.1998 v zmysle §§ 56-75 a § 105-153 Zák.č. 513/1991 v znení zmien a doplnkov a Zák.č. 11/1998 Z.z.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Súvaha a výkaz za rok 2006
 • účtovná závierka 2007
 • Zmluva o prevode vlastníctva,Predávajúci-Istropolitana D"Arcy,spol.sr.o.,Kupujúci-IDEAMEDIA,sr.o. 11.7.2008
 • Znalecký posudok č. 101/2008
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 12.2.2008
 • Podpisové vzory - Mgr. Martin Polák, Mgr. Erika Vicianová
 • Živnostenské listiny z 20.2.2008 - 5x
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 28.1.2008, spoločenská zmluva
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 21.06.2010, listina prítomných
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 28.12.2009
 • Listina prítomných z 28.12.2009 - 2x
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy IDEAMEDIA zo dňa 19.8.2011
 • Zápisnica z VZ spoločnosti spolu s listinou prítomných zo dňa 19.8.2011
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie zo dňa 8.11.2011
 • Zápisnica z valného zhromaždenia s listinou prítomných - zo dňa 8.11.2011
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 7.2.2012
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 7.2.2012
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-BA-OZP1-2012/07815-2, zo dňa 8.2.2012
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • IDEAMEDIA-Stanovy spoločnosti.zep
 • Účtová závierka.zep 2014
 • Poznámky.zep 2014
 • IDEAMEDIA-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • IDEAMEDIA-Zápisnica z VZ spoločnosti s LP.zep
 • Vzdanie sa funkcie konateľa Mgr. Erika Vicianová, zo dňa 4.8.2014
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • úplne znenie zakladateľskej listiny.zep
 • zápisnica z valného zhromaždenia + listina prítomných.zep
Dátum aktualizácie
24.01.2020
Domény