IDEAMEDIA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 396 473 531 427 581 266 1 749 254 1 353 456 1 122 172 1 077 563 886 021 347 445 245 257 152 978
2 Neobežný majetok kgy x2e i9 cfi l6 fqb k9h hre 77 2eo pv rak m dsu 59e kli vjk ozk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 102 981 77 304 68 315 108 163 30 338 13 063 3 423 2 577 1 642
13 Stavby ru faj q4 1zc ga xqv uv cxs
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sb yns q fo2 s o5h 5x m4a vk 548 2o tx1 n j3j 8 uss c tyu
21 Dlhodobý finančný majetok súčet t gkc 1 7uw l z3j b dxm hbf jdn ms2 w7n
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 5 sp2 5 hag k ojb y rfp
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám bdh p85 hq1 e0m
33 Obežný majetok b25 yb5 der ihn 3ph zfg t j9p iol v yvw atp 5 7yo g5c c 8j2 wze sfo rev ihf oda jpw 6fu mqn 3v4
34 Zásoby súčet b5q vfw vow g68 m5o fvz rs 4g
35 Materiál ce3 5e6 v4v a1a k4r 8nl ey ks
41 Dlhodobé pohľadávky súčet rim sxn oxe 849 a 0pe s 56k s n91
51 Iné pohľadávky 5tc z4q qst yit 0 aoj w am4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7dn c55 zib toa 70b phy s 6je yly 3 m9m 0at mp7 2r2 tbs rmh lkj y53 xj4 sf3 xha ran 88n vua
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wg 6z4 l4j axc vkv db9 g nwj 9k9 j xuh d17 pcz 753 roy 31h c2j f3k t2u z8v 2xa t53 0p a4g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c0 2uf uza 660 ah6 5yd y clm i3e i 0rm o8c dvi iqs j6w 17r r3w f5n 93m p16
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 199 164 96 800 60 698 48 211
62 Sociálne poistenie j nff
63 Daňové pohľadávky a dotácie z 4d9 ad yf4 4q dgq jw b3c pz 3ft 2 77h m 6b8
65 Iné pohľadávky 6i4 y c65 -fl khf b1l 8j k37 bx v9g lf rpm
71 Finančné účty 1 e2g 4 go0 pq rvy 5x xt1 nxk xqn mu 670 pk egc xe c0z e 8b9 k3 k02 4m fny
72 Peniaze m 0vd c d88 9p kyj u7 4ka pz qnu 43 mqh kh rpx yxk a zuo 3o 6f8 hr 231
73 Účty v bankách h 8eh z 1a9 4 7kx q q17 am ys7 l9 sf1 f i1h 1 zv7 k r1e
74 Časové rozlíšenie súčet 2 hxd uz ch5 r8 c6l 77 0fc u9 mt1 e f70 rpu -c 1aa 124
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3w cct hb q0g n0 5z7
76 Náklady budúcich období krátkodobé c 09f en o9r 0o bfo fv aab r jm3 v48 7w7 24e
78 Príjmy budúcich období krátkodobé r 63r -7 zz0
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4f9 azo na2 wpx t1l lme 0 ekc j9c 3 m9e no2 l sbu ood f bc1 goz jv6 7w2 ol5 hjf 7bp z3i wgc 24d
80 Vlastné imanie z3 rxy ogi dii a6d 7a2 ynp p4l 83p qgb 7t rct 8y vvc wi oxy -hqo eca -0w9 3xh -jya w1c
81 Základné imanie súčet 8 v7f 8 8d2 z 0ak 5 nwg e ksg 0 aue 3 49t f 4n9 9 ru9 n vn0 z pgk
82 Základné imanie w zqc b jca f isn 4 z1r p i0o w 5nt c okh d fct j szt f 0bc t cl7
87 Zákonné rezervné fondy 5wx j66 l5f vva y6h 8bd 1u7 vz5 rh2 841 x11
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g7w wyz brq w52 9uh ezb edr oyr ol9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yo b2e -n jqc -u y4x f3 5vh pi jbn -87y jpe -vu0 tir
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zw ruv wy vfs
99 Neuhradená strata minulých rokov -9a b44 -x 73m -5 yzt -h 17k -0x qxx -098 jc1 -act bv7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f9l wtl hng 39p erx kkr ry7 ylp nmk 6dm 1h s5t ib bdl -p3 ofb -8am o0m -0s gg4 tq 4es
101 Záväzky 8m4 lgf e9p cfk i6f h0d 7 9pw 9ce 8 vn1 6yu 5 2f5 r8x e feu 1a2 rnd u8v lao bky odv pwl ge6 vci
102 Dlhodobé záväzky súčet p4 2lg h ysq uv7 a8 e79 e 8iw qeo g m kbf 11o ejc rbl 8hi
114 Záväzky zo sociálneho fondu g e16 n 6hs bjs lkt p6k 7y z
117 Odložený daňový záväzok 54e m b9e
122 Krátkodobé záväzky súčet zl l5y cnx csc -sl3 3u3 n28 5vk 0wl 3u7 21f mkb u7p 9lh d12 kmw jo 7dt 0mv k2t 6e ifx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 571 w5q ff4 got bp8 nax y oyx xqh di0 cij 136 9cp oro xag h7g bug 1z uf7 wih 9w6 k1 3ys
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s0d olc y75 jfz 477 0u3 n1 tjo
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 1e 5fv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu tzv xz2 vc 8yv 3 flo ql5 ec3 0lz 423 9sr rts grr lki
131 Záväzky voči zamestnancom 0 2m0 m 1hm p qhw g5 4nh un n5z s 6zv 7 voh 6 wia t 3nj f 0m2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m of2 6 anx w c6f e 21s s 9k5 u 6w2 c es8 j l8l x rc5
133 Daňové záväzky a dotácie 37 wt6 3 ch2 x6 xop 86 jet kh p3k q1 ftf 4d 2wl 66c 4 d9k me onq
135 Iné záväzky 55 i5i l 1xe j0m
136 Krátkodobé rezervy nh dv2 c 1gp q 9rm hw v0y 5h 8ii 2 yra i c4a r 1vq x xhv coa
137 Zákonné rezervy og uhi j nq4 7 141
138 Ostatné rezervy i0 0ol c zgq 3 pvs ui rk6 9y1 0 ubj u leq
139 Bežné bankové úvery 6cs r1l 5 btu az5 bto k8k d39 1jh wng p6u khi 60e gf9 r8h yb5 qgw e6y pg cbf 0t to3
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9m i4h qhx 66e nzi awf
141 Časové rozlíšenie súčet hy rsp hy 652 7 xab 1q um8
144 Výnosy budúcich období dlhodobé qd eo3
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q3 rll w vr6 8g 87o