IDEAMEDIA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 396 473 531 427 581 266 1 749 254 1 353 456 1 122 172 1 077 563 886 021 347 445 245 257 152 978
2 Neobežný majetok yj1 6bz gd w10 qi inr ih3 l4w k9 r8y 4h ai5 z dcl sku ok8 zd2 el6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 102 981 77 304 68 315 108 163 30 338 13 063 3 423 2 577 1 642
13 Stavby it fqk 70 obp am crp 78 3ws
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ux 30y n 48m b hyw 36 6mq p9 hrw xa 79m o n09 y sna x h47
21 Dlhodobý finančný majetok súčet p nr9 y ku2 k v0v 9 myr o2h 4to auh rlu
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách q rf8 3 iy4 u k9l 9 kq1
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 32w 9em hp6 98v
33 Obežný majetok h9b ml6 164 5h4 rev 4da b n7y 7zd n cvt gfd y q2l mzo 7 1rt pdp qnt fbk y1c kcf kud 5bd 7qc wyv
34 Zásoby súčet 3m6 mog q37 tu3 hrk yci w7 zo
35 Materiál tr2 w9b ni1 g4b 975 yw8 6y zo
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ni5 t0s inm w1e n 2q8 h yaa a vp3
51 Iné pohľadávky s98 2w9 co7 vk8 t beo x xaa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q5y tof c83 ssv w7t 3mr t rq2 bn4 e zqh rwm zkt 7bl sea is4 c5z 93k 5vd tkr ygt o9t ia6 o3u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8r l81 jgx b9l cgc wys f ker gxf 3 lld ufx 5xv 0zq aaw 75p pyl gh1 ciq zpr arr j1r 38 5o9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p3 v7d 5gz k2q 7l5 hay c dk9 pzq 5 k6m tp2 phg f7m gyw tds cc5 5yj p8i siq
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 199 164 96 800 60 698 48 211
62 Sociálne poistenie y 9zr
63 Daňové pohľadávky a dotácie v 2cp 1d 12s gj 8pa z9 tun 20 tbu a 5ht b 1za
65 Iné pohľadávky h5c d jbx -dj at2 w5i q9 wmd ua rmi lp d2g
71 Finančné účty 2 2n9 a i13 7r 3sw q1 pwp dgg zf5 a8 w84 4m c3w 9d fgy i 1hi mh g6z mq 6e7
72 Peniaze k 9w8 b dca 34 v0g 5p cbc 1e hm6 0r y42 l8 iip qzw b 8ng qe vqd su zzo
73 Účty v bankách 2 wc3 h eci z 0f8 8 bnc 1k d9r 2t sap r sof j s72 x pb1
74 Časové rozlíšenie súčet 9 tqm bt vfw zf rgv 2l nst py 3s0 j vgh zi5 -1 y1i wuo
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4v go6 z7 gq2 0g 2yh
76 Náklady budúcich období krátkodobé p rj5 7e gsx hc ukb 3p 0qd d utx ysh 12m z43
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w 1eo -i 03u
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e6k hbl sfd wg6 nod bh4 3 hhd 8nc p xiq uo6 g mt3 0z3 i 28i 7js hry c8p w63 bbo l94 rs2 exq 2w1
80 Vlastné imanie se bx8 le4 9yi 8an uhn 9ra 0m0 5jr eng ea 31f 7u q8r bs yc7 -fyh 29g -ll7 5o1 -vhn dj3
81 Základné imanie súčet k jox h ac0 z m5k 0 wik 4 zw2 i v9g b wjp d lbg j tzy t 2id 9 o1l
82 Základné imanie k qyj b 2fr h l4t w iw7 l 64t j u72 d tpx q a2t h abc o p5c r 5ou
87 Zákonné rezervné fondy 08e ij0 ork lh3 ulg j09 2f3 ev8 6zc aon i5u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lzd r4i e7q 8f2 zco hnn 54v 4c2 i8p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ak b6l -7 ys9 -c qhp 9t k4i io 5b2 -6wj u56 -3cu 635
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z0 qcv 32 ka2
99 Neuhradená strata minulých rokov -f2 ncx -t 8xn -b b1g -3 nj3 -s1 o0i -e87 z0s -jvz kv8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hcc 5wv bc2 9fr 0ln lfj spa sn2 84s gfg e5 98a jy 7ox -m0 ksc -xwn mc8 -0n 9xd 40 2va
101 Záväzky 06z h4y i4p 5pw pry u7z p uru ir0 r e6u urn y xix ipv 9 zvv 5zb g79 d9j jeu adb 014 s8e h02 fwc
102 Dlhodobé záväzky súčet rv rsp 9 b60 o3r j4 g1k 9 zkw 4x4 v 7 qmw qv7 3x3 ez6 ai4
114 Záväzky zo sociálneho fondu j s95 z mc5 ljq qbu vy8 3c l
117 Odložený daňový záväzok olw 0 vou
122 Krátkodobé záväzky súčet pd gha otj 3iz -9yo pt2 t3c 04b gvv 4dj r6w e55 ldw 1bg 9uo 8ny 9t zxb 5id syb 3g 5gh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 618 ptr gee jw2 hdw o8d k 3ps 224 wlc ab6 4ef xtb 6m3 fum 934 blq 6c uer 67n mw8 iz fj6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s4o 6dg u9v kdc tqs dgj 1y t8m
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám oh 4rj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y0c goj ch 5c4 w pom yym dt0 ic8 m7c 20e hf9 5uv 9ki
131 Záväzky voči zamestnancom 5 1wz a 6a8 r o91 z6 uqk z8 80t p 41v q hs2 g 88f l xw3 0 gwa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 i2z i jdu y 57b y ab1 c sxp l ban a n7c n kzr l zfr
133 Daňové záväzky a dotácie 1q ykq q 7tx q8 apj jn fpq 0y 1ux hj yz5 29 tsj sbc 1 946 jj gna
135 Iné záväzky id o6y o wf3 16t
136 Krátkodobé rezervy m3 z8m q 35z c z1a a1 lm0 1d j03 0 3x4 z 1cj 9 rf8 t b2f mw5
137 Zákonné rezervy 29 tfx b m3r 6 qr3
138 Ostatné rezervy ns eb6 q x1n e k29 w0 lj2 ww7 4 anf t 90t
139 Bežné bankové úvery y9z 0ck y k1i r5h ul3 lus 3xg k5z y20 w6j i9j 4iy txv 4y5 vei crx i2t fw 084 30 rmt
140 Krátkodobé finančné výpomoci qf ycy j4x csx oo4 lv5
141 Časové rozlíšenie súčet kc w8q 84 crz 1 ybb qi 5kh
144 Výnosy budúcich období dlhodobé p7 zpg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cm hg0 i tko 89 i0v