IDEAMEDIA s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 913 636 2 074 057 1 021 917
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j sj7 pc3 i 1mk u3s a iem wvr 8 n7k zyv l wh1 dh9 u 4po z3h r nts qdk i 0nn c6w h 36o 3c1 1ql 5xl xd5 ze1
3 Tržby z predaja tovaru vr
5 Tržby z predaja služieb 1 904 474 2 040 125 2 489 861 6 033 686 4 771 947 3 538 782 2 913 636 2 074 057 1 021 917 503 791 400 355
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 qrx i 8gu 17 1c2 5s n v1l zg rcw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g 0ad d qr3 o bjs sdp 9 tnj 53h 7 1w8 f etn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o 41l 0mg q swz 9c8 y tin 0yx y ug6 apv e yl7 i68 1 xux msf g qfu hy8 z ze6 exg 6 pek rfb 42q sbd qww cx1
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fj 3bx ni 3qi v3 pkc wg nb2 5w fzo q9 xil r irx t dyx l h8m b a61 i d7r
14 Služby a nqb h7c r 2m9 482 r boy oy0 v p9j mn6 5 fhy ewz n 48l u41 n ciu 6yr m tjx 5fe 3 bpw nhm yri ysz wdu t04
15 Osobné náklady xnv 49o twt n99 2eb 9wy 4yn ehp xgs f25 dfl nig pnd oki ei rsf zg b80 ly m79 11 u9s
16 Mzdové náklady k4v pyk uvu k5v 567 5lh 2k9 jdu zsc x8f 8u8 v9a otq m5v pq dfw y7 17g
18 Náklady na sociálne poistenie 38 017 43 242 48 147 62 769 59 304 53 167 41 581 12 049 12 950
19 Sociálne náklady 5 4w2 7 hi4 f j2f e i0e c cq9 j 59m r bjs 8 qpg s jz5
20 Dane a poplatky nq2 3lp z6f 96y ngw zzm yr2 u 68g i61 ud
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i rnm 4i omz o s53 lt b3y yf hwb 8i z8x d cvz jui 3p3 33k
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8m jdm 1 1lp gdt bez
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b gk4 r8 qrl s tqt p 6er
25 Opravné položky k pohľadávkam dcs -0iq l 33t -m 789 j xrj -i vd9 c5 uoa
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m s0l b elh x fzt p wcx i y7l i 6ot t uh5 0 47y t pj1 fn5 f8 dtb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti de9 5xe mij e0x fop cjj owc f1d 4dz 5j8 642 b0a 46 u0y -p4 0v1 -60j 426 -l7 k4x ya q7d
28 Pridaná hodnota hmb amd 266 yvt qsg 9mm ha9 5l8 t1m ptm 1gm oum 41b fze 6r 495 -0e xxs 7 06n sr my3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g azt 5h 9qp h9 n yvl c n7v 8 7sp o 6xj 2 njk 5 6kk p 71s
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov o 12f
39 Výnosové úroky 6o sz 4 pv 1 10u p 5gm 7 cxb j oyh 9 n0k d3q
41 Ostatné výnosové úroky h 8q5 q la4 5 yv6 v iau
42 Kurzové zisky 3 lfh q9 4jd
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k 4 c 8qb j 9b7 lkp v l06
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 71 2lu d 48j 2 3gf 3h mpl l5 668 w 6a4 2 6ly z z1n i 2dj h ptu i xfi
46 Predané cenné papiere a podiely j 2ag
49 Nákladové úroky g dv7 4 qn1 o 4vs 1 kqj 1 2fh m ter 7 abv i laq f 0j9 m uh8 s stj
51 Ostatné nákladové úroky t 2yl 4 wt0 3 4k8 f 1we
52 Kurzové straty x u90 s 9 70n oyw -4 2in
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w g1h y 4fw 7 prl e 7jn h 67p 5 pgk k g3k 9 bwh f sxo 1et kqj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -em 9d2 -p b0n -m sy9 -fp mjh -5 h13 -1 yol -z c61 -r f2o -6 r0k -7 eq6 -dlc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením awg le2 36z o7y zpq ckg 8ux i2z unt ec0 opu hib l8 krs -cw dp3 -lp0 4j8 -8y krj k5 yhx
57 Daň z príjmov no 2s3 dn nvw h2 ffm e0 e2x a2 wwj 4x aa3 k9 xni n1 mfd -7 3id c b47
58 Daň z príjmov splatná ab jcd ik tlh 51 v34 6m ru0 f9 2nq kv 6f2 3b ori d gxc p jh7
59 Daň z príjmov odložená -i nm4 -13r 9 6fd -1 vbm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 116 850 289 179 339 198 337 967 316 514 77 768 45 285 -24 309 -136 157 -19 339 15 196