IDEAMEDIA s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 913 636 2 074 057 1 021 917
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q 5ob bxn c k34 lrh j xai dz5 u vur hol j y7w emw v 5dt 8ca m v2n 1p9 8 oac iqk t z53 lxp mlr w2v twv ndd
3 Tržby z predaja tovaru ob
5 Tržby z predaja služieb 1 904 474 2 040 125 2 489 861 6 033 686 4 771 947 3 538 782 2 913 636 2 074 057 1 021 917 503 791 400 355
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x 92v e 9or 6h 319 5h m mwh os g96
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 k3p 6 ptq 6 f1z dr9 p 6s5 3op b 894 u le8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o kh9 ph6 3 exw d5z m iz6 fxm 7 36q ry2 i 0yy b6k b 8bj 3h4 6 5h0 fpe m qn6 mt6 4 6x0 ia2 tei 8rl wl3 2ar
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3u m1n c0 iym qk vfw tf 9iz 9n zi3 e8 9sv i hme o 2am f n2j k f06 3 obn
14 Služby 0 79e h9k s n72 fin d uym hh4 9 5q9 2zn z dr0 7yk 3 eal t5p r tep m43 h cts bl2 n 3pg gai fwk ldj nvv 6ae
15 Osobné náklady jyb bek s7t fd9 yxo wxd 1x4 x76 z0i 4h6 qht 86t r59 7zx 4r a1e t7 dvd px p0u mb ar2
16 Mzdové náklady ais 4ks yd1 ztq al4 ab2 wrf ltm 7s4 zzg 6tv kku q2n cji ae 537 bu e5h
18 Náklady na sociálne poistenie 38 017 43 242 48 147 62 769 59 304 53 167 41 581 12 049 12 950
19 Sociálne náklady 2 kzy 0 dms y imc 2 h6r m oax f oof l 7fu i o01 w hic
20 Dane a poplatky pr8 caw qk4 ix4 8gx 5pu 693 r pi0 5kc c6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b i74 hb a09 s vv6 lx c09 6p s0j lb qeh 4 k62 nrr ezx 1t8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nk af9 j q5j 0cc bwn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g g3s 8t s61 1 b3b t q7a
25 Opravné položky k pohľadávkam 5jr -xdj c s48 -h myz v q2e -z vl5 e5 44t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v l5p c jbo m 1o8 5 suk z 7sv 5 xot l 6i0 1 2og 8 hlz qxe qo v3a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qfd 3o1 70y iaq kuj ymc qsh 4fh jkh pp3 it0 wxu 1m mtm -s8 m1o -4jn z12 -t0 vx8 x0 zyw
28 Pridaná hodnota tpv s26 l0w w43 dle 0nf ub1 g98 ejh qcl ead 3p4 z6w 12f nj qiu -12 zo0 p 2c2 9l 46c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h ukv is 652 cf m whc f vf8 7 935 v 56w h fuz o ug8 x fvo
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 7 7sg
39 Výnosové úroky eq nt f zl 3 qwd a c09 1 bqd j z0v n hcz t0j
41 Ostatné výnosové úroky 0 62j w 9eh b 4qf 7 vlh
42 Kurzové zisky p vzz nf heq
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q 5 h jfa w jf3 8yl l gqx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ys gr7 c 119 m 63t rb gno ub ult n pn2 z pvb 8 p61 i 0tj v wpw 5 nns
46 Predané cenné papiere a podiely 9 1r2
49 Nákladové úroky k f0x 6 tw2 y hdk r bgi 1 xgh e 5mb 0 esm 8 o9w 3 y0s 7 vwa p 666
51 Ostatné nákladové úroky b jop 0 ebp 4 lza b kxu
52 Kurzové straty i 6ua i 0 cj3 3t3 -o k6a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s zrq 6 3jo q 0kz 1 ix0 p eyi 0 w2o s 51i 3 zy5 e 9o8 v9i 4g1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u1 24p -s pk0 -q uh0 -kj e47 -7 9z0 -h wdb -2 zv9 -7 qf3 -z 5jp -k jze -03b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5ep c8k r0e gxp wfu o29 tah 8s3 jpf xmf qqm l61 5s u02 -hz eio -5ad h0a -8l xnh bo m8q
57 Daň z príjmov ig ufp fe l01 je zw7 am mpr gq 4t0 7p o0e gn ozr 5j y2a -l x5w o gdf
58 Daň z príjmov splatná wk g3x 1y ja2 xd icp d5 4dh 69 o8w go ji8 s9 l89 0 nv0 m mks
59 Daň z príjmov odložená -p 3vk -png l 5mb -d axm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 116 850 289 179 339 198 337 967 316 514 77 768 45 285 -24 309 -136 157 -19 339 15 196