FINARES, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17977/B
Dátum vzniku
02.10.1998
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancia zubného lekárstva (od 10.2.2021)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 2.10.1998)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 2.10.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 2.10.1998)
 • kopírovacie služby (od 2.10.1998)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 2.10.1998)
 • prenájom hnuteľných vecí s možnosťou následnej kúpy-leasing (od 2.10.1998)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 8.7.1998 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 24.9.1998 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • účtovná závierka za rok 2004
 • Súvaha a výkaz za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • účtovná závierka 2008
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Splnomocnenie
 • Zápisnica z VZ
Dátum aktualizácie
26.11.2022