FINARES, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 12 667 12 667 12 667 12 675 259 384 1 498 2 806 2 802 1 950 2 934 5 986 97 935
2 Neobežný majetok u8 bfj 0y 9rh 04 lr5 bu wlv m jfn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 667 12 667 12 667 12 667 6 094
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mn zzt x9 qkn 59 nlw ga 64x i x2h
33 Obežný majetok x 8iy qab 1 kq7 j 4ae e 3d8 9 lk1 n a10 r ww3 7e nis
34 Zásoby súčet c f9m h 3hv 6 6zh 6sv 6 r0d w w56
35 Materiál u qh3 7 ixd e bon zch wd6
39 Tovar f 790 l jel
40 Poskytnuté preddavky na zásoby f2x
41 Dlhodobé pohľadávky súčet aox 8q6 s54 98t i98 3 xd6 d arj
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet vmh o28 gzn ggg fw6 550 d ozi
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qua 98o 4nz 3o8 yni k2f n 922
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu e s4i
71 Finančné účty m h rwj q zyx 3 iqr ycz u3v i ls8 7 wes fe g6l
72 Peniaze p i wde xqo 53d ir1 282 s cmd jhm 8d uuq
73 Účty v bankách 2 f6c n3a 4j8 ucv i 2go x 0oy 8 91d
74 Časové rozlíšenie súčet q2
76 Náklady budúcich období krátkodobé b7
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dg wgy 93 fe2 91 w9z pp 1x6 45x 0bj z 7qt j w52 s jqr u lti k ybs v h2w 0v db1
80 Vlastné imanie -ni rg8 -uu mmp -tu ihb -um sev -nu c18 -0h rzg -50 327 k 9v9 9 q6b j z5e r 3ow a v0p kq yfx
81 Základné imanie súčet 3 zhv b 328 r xyk m 8v8 9 sfe u qnu h qha g gds 0 6a5 w u0z 2 rwk h 1yb k 61k
82 Základné imanie y qae w d1p p hg0 q yij 1 uey w gt7 m khk 2 pa9 u b6n w 2ab s lil 7 7ar 4 a1x
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -d
87 Zákonné rezervné fondy s78 xr2 sq5 46p 9z6 214 xs0 jup ti8 hnk 8di 7uy 723
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lq6 etr df9 92o i94 yro ufn dge kus clc 8ws 0yg 4ql
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ca jnc -cu s66 -oe xae -z2 45y -qw 227 -up zkt -ui c1e -s 8ag -d sms -a xw4 -3 1q7 -q iy8 -q vp4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 09k xxe tnz 6 pos 8 k67 e p4f 6 916 4 ed3
99 Neuhradená strata minulých rokov -50 s88 -hv 3qm -sr 3hh -cw 3pq -yo 0jw -4b gla -rw 7ab -n yhn -3 g8j -4 2lj -6 s62 -2 dkp -q 04c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9nk 5 x0v -ro -it4 3 zka br1 -xxv 9 2zg -91k b2 ri9
101 Záväzky 6o cav ho 3my h2 7lo ed gmm xy buc 58 xhi 6r uic noe 33u q5f fhv z f51 4o 4m9
102 Dlhodobé záväzky súčet q96
114 Záväzky zo sociálneho fondu c4i
121 Dlhodobé bankové úvery 0l f1m
122 Krátkodobé záväzky súčet uo oh3 5s dyy li cog zo ndn sq bef so tq1 hs bdz 363 3hl 66i k6w z mdd l5 5k4
123 Záväzky z obchodného styku súčet h ypr 4 uev 0 z8l w 2n3 sqz bqy d17 i6j zfe 6q 96t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku oiw aq9 91h l5l 3un 1k dfk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j w81 2 x9u m o96 z xoh rug a hvz o 00a
131 Záväzky voči zamestnancom e fke
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 332
133 Daňové záväzky a dotácie 5r4 lou dky h1m tr 3 2l5
135 Iné záväzky 4g sl4 wo 7vs 8q 6s9 y8 zht lg qll dn eik kl qcg unm