SIMTEC, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 294 707 214 221 201 904 182 340 355 404 358 087 363 211 357 287
2 Neobežný majetok ld si0 t3 thy gk quk j 5m7 yt3 hg0 oay wli o9h f9p egc cph
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0 rry
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok v 1xv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 65 865 48 498 12 572 4 168 243 947 226 437 203 690 201 095
12 Pozemky upn ap6 ic8 a9k ba5 9t0 3j9 vqr
13 Stavby 8cv xol 9ij ykk 3ws 1s0 b16 qj4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nn osm yq bmy 2q 6na g 1n5 5v 9eh ik lhb 9r 7q0 x0 4oi
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok m86
33 Obežný majetok 2px i9r wtq npx ib9 iil bhq 04h 570 a0p 16q s25 mlo mpm v2r u4q
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wne ojo esb n42 3o 3wt s zhd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ul4 yg5 oj f20 3a ves 5 zzz lq 1no kue 5rh 49c dps ml9 8t0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ci ev0 jr cs1 8z hgi u vh1 dw hm1 a4 5vu ny c4e q1 1qu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0c 4kz
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 132 000
62 Sociálne poistenie f zh9 9 6ya fu 9wk
63 Daňové pohľadávky a dotácie t g8f 9 j9b j z4j 8w 4d0
65 Iné pohľadávky 2u h zmq 5 fo3 ha hdc 7c 7cx ys 1er gld 2lx
71 Finančné účty e lkd hv 9lu x6 dba it 2md zw sjl 3 ma7 w9 xqz s hdo
72 Peniaze 9 nup dm w0y zp kqp 8j dlj wp 4er n egp ld 8h6 b 149
73 Účty v bankách b vjw
74 Časové rozlíšenie súčet 1h 18g
76 Náklady budúcich období krátkodobé p dh9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé i6 pyt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fxc axs fnx 1qs ojz e1h tzy skn xjo 0o9 x02 gfq n52 11e lzj x5p
80 Vlastné imanie sf lfu wq 0rd 09 59v 0j1 vne o20 n6t ixl 8xn e8a 96g 81p pnv
81 Základné imanie súčet s c8w o z9z a 300 h 2zn 0 3mc d c01 i um3 2 jyq
82 Základné imanie e ebi b 8m3 g x7k o raj 6 80n b ne8 0 jee h na7
87 Zákonné rezervné fondy i2q zcf 590 6l6 jwa diq hcz 1ot
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t5q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wj 79h x3 3oo yb rnu y6 hwm o26 ejd i5d nv6 tdx 46l m88 xe0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d0 bx9 uv svt 53 ilx b8 cz5 yq2 6pd xio b10 wqd 5k3 zv7 29u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c kiu 1w 7jj d0 4ag e2 c68 k z1c 7y jmp fi 7lp sd n57
101 Záväzky i2a 2q7 fb2 l5b jxo urp c0 am3 5ao pve obr tvr tkh tsd qk3 rz3
102 Dlhodobé záväzky súčet p8 awq h i7q z qu5 vq1 am 4ud h4 jmw 6o xj0 se voq
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet bt bp6
114 Záväzky zo sociálneho fondu 59
121 Dlhodobé bankové úvery io 6c0 p2 zim y0 gay t fmk d21 0g0 0a 288 s1 qxg sr hdh
122 Krátkodobé záväzky súčet pem ado gr4 mwp l2 87u 34 onv 07 bzy x4 bof 3w u27 4e cka
123 Záväzky z obchodného styku súčet m3 wyo 95 av2 lq tye 3o h1l re bfe td hiy 4w 999 hc rlb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yn jez
131 Záväzky voči zamestnancom p5 3hk 0t jbg hsy 5og dr0 2 yz4 7 rco 7 22e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d e3q
133 Daňové záväzky a dotácie s4 ztj bi 45m mw tj4 x m5r o lqo 2p m2c z k2s x 1xj
135 Iné záväzky sw jbi kp jmm 6u ers pr 3v ea0 -52i
136 Krátkodobé rezervy sj 3u9 e ooe a hu7 xy1
138 Ostatné rezervy cm myn
139 Bežné bankové úvery wr 04e b vrp e h5h yd tpd 4f nrf r1 9l9
140 Krátkodobé finančné výpomoci 39