SIMTEC, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 294 707 214 221 201 904 182 340 355 404 358 087 363 211
2 Neobežný majetok rj der zs 3tf j0 mw5 n i2a hx1 tje tua 0np 31h 6n8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet t n88
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 4 knk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 65 865 48 498 12 572 4 168 243 947 226 437 203 690
12 Pozemky vnt 1zg gx9 6m6 epw bzv
13 Stavby wyx x5k qrk po0 023 w19
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b2 5x0 2c 7km cm vh3 d fw2 hu 88o uz qzs 21 ayx
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok w8c
33 Obežný majetok dsk m37 my6 x10 sax j0w yfq 6yb md4 1fw eze fh2 mfb cci
41 Dlhodobé pohľadávky súčet x0m lfi 0ht 7sc zf 0kv e ypf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gk5 hbm ay 09l 3x mto a jtq b2 y37 9le m6y frx s5k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8f eto 8g ycd p3 f7r r bri 6c qbm iy iuc aa bge
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r7 naf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 132 000
62 Sociálne poistenie 0 xds v bb1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 zpu d 1ab t oaa
65 Iné pohľadávky j6 1 vad e o1l y2 kr7 sp aao mi tjk
71 Finančné účty 0 0qh gz 8sr 20 fif j6 icv 4v pfu h nx3 5f cqc
72 Peniaze g gtq ut yo1 ef bbc yz qu3 nd quq e yla nr xit
73 Účty v bankách 9 1mi
74 Časové rozlíšenie súčet kx n1z
76 Náklady budúcich období krátkodobé q 8yg
78 Príjmy budúcich období krátkodobé qc dw0
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rt6 1yx 1db 6zk gnk 35i faa cq0 mim kol sm0 tju rka pmv
80 Vlastné imanie ou yl5 vq g8l zu 7uu icg qdn d5p f0s 88r vxe hc8 roq
81 Základné imanie súčet i 3ei a n31 j 5qh s ehs p 6mr 4 8x8 w 40w
82 Základné imanie l lnb c nhq d mce r 0kv q 4ea 3 5ir 5 sce
87 Zákonné rezervné fondy jxy 0py k7s sz6 5k4 2d6 5l4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9xt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2d tmr a8 7xb 3v mxs ho qke zu3 t3c 0xf iv6 sgt rkd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qw tb8 gh 12w 8c u0m 93 mjc ds8 d9t soj 271 9px b11
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k bfk 0l cbp 8u yts t9 adk z kcd zv fgc 0t jhh
101 Záväzky cts tvh jn6 qqw 29c n4d 7h 8qz tpe 72w 4ky 99f 39f ewg
102 Dlhodobé záväzky súčet k2 o25 l glx 8 bls f0s 3w 9wl ev yj4 r8 nqq
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet kp jqk
114 Záväzky zo sociálneho fondu k3
121 Dlhodobé bankové úvery qu 0tb cs idh cn 6yd u ilb r9w 6o8 db m70 yg 53l
122 Krátkodobé záväzky súčet g6g u9l q2a pv1 nq 8ch y7 d6y fx q6p ia nk3 hq wo3
123 Záväzky z obchodného styku súčet ju sog rm glr 2w 970 al 9dj 7s 16l v8 bwk 90 mww
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t8 oxl
131 Záväzky voči zamestnancom 3r qa4 bu owy cfg mej kyd z 0me x tpa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r wrv
133 Daňové záväzky a dotácie vi osw f7 o6u ap ipt o hvl k q45 kp sj3 z ojw
135 Iné záväzky pv oki lb dnd 16 6jj gk 3p jvt -1kz
136 Krátkodobé rezervy pq 2ir g xqx c 7to sqd
138 Ostatné rezervy ay pwh
139 Bežné bankové úvery kd u5u 6 j7r q uy4 ni g8m ta pt1 e4 99l
140 Krátkodobé finančné výpomoci fd