JJJ STAV - BUILD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 2 588 594 1 896 253 2 201 571 1 960 583 1 903 806 1 287 299 675 854 235 554
2 Neobežný majetok g vp1 8ge 7ex h3y p yif fkj 0we mkm czf 0ys deg nwt 7bi lxq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 115 880 860 761 1 026 727 881 043 840 337 776 096 436 194
12 Pozemky 2jg g5q idj ghw 8od 8v8 pi0 aom aj3 2nm 4m8 mwl b5k xzd
13 Stavby lzv rga m7l sfw iaq z5q 5c1 n24 fhw j2j tqp 8yl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hax 05n 1du mc0 9dr t0o 20 hso 9n l52 l l4h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 190 2 207 2 207 2 207
33 Obežný majetok o 1y1 7gq 9rp re8 f c59 wn1 e ber ehh q ngv kvf 4ly kd2 5fw 9ko 5w0 0nw
34 Zásoby súčet 7he ltw 3fi 31w ik1 yn7 i1j i3f 40q 08g l15 2np
39 Tovar he3 hio 6n2 yuu 195 b0z 4qk p1l wx1 h4r 4c7 0gk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0wg vde pbx 579 l3k 9bd wdm s4d mjl 5a6 u9y qgh es1 8ga pqn lqy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u4y 1zw gio 89j sg2 z7g 64v 1mf g7p 9ke v37 mnk 6ux mqp r1z bbm
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám qpx p89 1ho ikq 8g6 fqu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 16i aij uk3 nf8 o50 8we 2g7 jdu ig2 lng
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7u 7j2 jp q2t 8zc s1w l9 n4b hka a6
65 Iné pohľadávky 80 s5m 9 p7w m 89t f ebo 0 o30 0 5mi
71 Finančné účty ruq 79z i01 9qr xtq 40h 997 30d 253 oe1 -h f7c 7 zm3 42i
72 Peniaze k0x 0jk qw v5r qed fn0 mr2 598 5op im0 3 ypj
73 Účty v bankách 3xa i 5hn dp eow dyc u7 -rz bfi b xm3 val
74 Časové rozlíšenie súčet vq qz3 oq jcq x 9wy y 2r0 rww rcp
75 Náklady budúcich období dlhodobé 34 t09 y eaa o s2y q s3i 4f0 f4a
77 Príjmy budúcich období dlhodobé nt cf7
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r fqk byh q 0xm 5go 6 86v bkh h fbt 85o a 64e qen j 7xm xlg wpp f0e qje 4vc
80 Vlastné imanie n03 idx -qhq 8dd hxu slb ge8 rmj kpp 5fv 9fq 9dt 6s fyj fo ph6
81 Základné imanie súčet yn vkh k0 wsi abh brx sy9 3wg tc3 o7p e1l hf6 42w 6eu ftx v7t
82 Základné imanie 6d 1yw 5h axt zuv 38d hn5 rm1 qeu x3p dzr szx k3t vor udu glz
87 Zákonné rezervné fondy x qw3 e t8t x w2k r 7js s evx 8 dde a 93w o u1q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o myh d 5ju c s5h 0 ixz y fji c qxe m 7up m idf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4eq g16 b2r 53x -qv qkt -q8e 2en -mp5 l9h -l1u al3 -z9n m5l -ioc 98a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov afc dob c2r cxg liq kh0 dfu l58 -ak mls 2 h96
99 Neuhradená strata minulých rokov -p5o o86 -06w xxh -qq8 9z0 -lgg 4id -n6o qyo -f1i r2x -0o9 77i -78p my9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fz fgi -zjp 776 -jyi thw 7s 2i8 n su6 m 27i -p1s jyh -nhc
101 Záväzky 0 h2a n78 u u8m or4 n f35 1lo 6 41z 1xj d j6d zgq m vdw ug2 0qt hrw 4qv y4y
102 Dlhodobé záväzky súčet 7bt xgf wx1 dmq 5wz 0po z nxw xq fga ykm yat nj2 qwn 7vy 46r
114 Záväzky zo sociálneho fondu j 6kn n fpv i xgh l xkj 0 ww5 9 c83 1 xxw 7 ho3
115 Iné dlhodobé záväzky pgt v43 98c eq0 0f9 n8l
121 Dlhodobé bankové úvery oyb u19 x7n 7za
122 Krátkodobé záväzky súčet c jix xtv rhm xki m 9li xjp 5rx hni kip buk d13 6id a64 b3c 4g vj6
123 Záväzky z obchodného styku súčet z jxr ikn yf2 3t9 1 j81 4t4 w3t 2cq rzf 0lx b1t tkq aq5 f63 qf wdu
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vzm p25 b01 53g nb 5s8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dwj
131 Záväzky voči zamestnancom ng 3zk 1b ie4 qp te4 xm jmc 3 bzw wn emd o bb1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hy 3i2 r1 jhu we gbz 5b yvf ig f1p
133 Daňové záväzky a dotácie a xlj o 8z1 x jik v ifx khu 8c2 dp n7c d 6sp e xtt
135 Iné záväzky r kbz df 8qa n1 8em wz ssg bc 8kw
136 Krátkodobé rezervy -jsd sav 4 r6m
137 Zákonné rezervy -rau 32g 3 exp
139 Bežné bankové úvery yx3 87p rtf aqj joo ejk biz xp7 f1 72w sd4 izd