JJJ STAV - BUILD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 2 588 594 1 896 253 2 201 571 1 960 583 1 903 806 1 287 299 675 854 235 554
2 Neobežný majetok f oww g08 b3s mx3 2 xfi p3x xk9 2iw fcs ie1 z6i o3a 0yh 578
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 115 880 860 761 1 026 727 881 043 840 337 776 096 436 194
12 Pozemky c1c oxv gik mma fs6 m90 mna jh0 cxy 3dj 6sd qck 1bo sw0
13 Stavby 27z jgg zjp hjr ac5 259 v8w c2x jkg p1b bw1 o7l
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dnu aki 7so y0a iii wud 95 ayj p2 c6v y p3w
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 190 2 207 2 207 2 207
33 Obežný majetok r 887 zez ifq xcg g 4nw tp5 p 7a9 pov t zef kxo s84 axd w89 zey eiy fqw
34 Zásoby súčet ouy 16q iqs w62 900 ly5 ehm 4y1 8ku gi0 3y5 qkw
39 Tovar nl6 rsf q7p oxq 3vo 3sy kj0 xgo ytj 5qj f9u 9m7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p3m k5w zjh fmi cc2 1mf bqp d69 6ya k7c hex 3fg 417 cup qsk 8b9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0gd zsj miq gvk nod s7m 1ww w1n kym 5to 5ot 3h8 xfd zrv uyl x1p
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 60n n4q 5yn 80w 2c4 haj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vnb yw3 ibz 0cn n0f fdt kai 17p l4f mo2
63 Daňové pohľadávky a dotácie yv av1 b0 0q2 hq5 6bq y5 u82 cud 55
65 Iné pohľadávky sx 8ei f 0q6 n i48 w f4b y xbv e x66
71 Finančné účty 97i s1g iqy vs1 lcn omy efd eqi 85w xl8 -z l6w z c5l ebh
72 Peniaze huu 01t k4 c53 nnf 3jb 7wb 5iu z8s m5c b x73
73 Účty v bankách l8i k air du 35q 7nv 55 -26 7e6 m dwc plt
74 Časové rozlíšenie súčet fz ntr ih 6bz d qi9 0 vxu q1q g3u
75 Náklady budúcich období dlhodobé k5 sv6 f l82 h e1t 4 qu6 vvh bok
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 25 dsz
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 tuq xzl e 5b6 oaw z o8p e19 r 2il fin 2 au6 ahc 7 xe0 pwc eb5 7w5 u5s hm8
80 Vlastné imanie v1j 180 -eox 6pd t3b k1u 3v1 x42 t7k 380 vw8 kjz ze iv8 qa nrj
81 Základné imanie súčet tm 70q 0z blm 2hq wpx xb3 cet s7v la2 a9k bu7 wvq 8gn kdi btc
82 Základné imanie zy pyg nj hyg jwh g56 biu ddu 90d ks2 36w v3r lv4 ojl 928 f4y
87 Zákonné rezervné fondy i mui w 5fb 4 046 s pxo y xsl z 07c w 3so j wma
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h k89 o m4y p 0g7 8 nqv j 5x0 t fq9 t v0m 0 c3o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 44e ten zde 0kq -ie bbj -28m 3x3 -fs7 2yq -ost 2v0 -1u8 xkn -s2u v6r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i3d yrc 3v5 96v 1aq p1h 0z1 qy1 -d4 3z2 4 lfu
99 Neuhradená strata minulých rokov -fne 8u1 -593 myn -mit q2t -rkw 8gr -a9s wl4 -z7t n82 -6aa 9ur -jd6 bow
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lp q3n -isx 2j7 -l9h op1 2m cwd w cjl t cbm -mdi skq -zyi
101 Záväzky 5 t8q uof k y95 584 x a6e ou1 o 55m fjm f 0rb h62 j j0k 4zw ark nk1 k1d xpf
102 Dlhodobé záväzky súčet fpq kgb gls mz5 epp rm8 r qm7 cd bn5 thn 9p2 mon zje 5t8 9lv
114 Záväzky zo sociálneho fondu z wpl n zu8 v 40a f ijk t gr7 d tcd l 97w b o12
115 Iné dlhodobé záväzky nfi i1i 16h 3e2 jjn dq5
121 Dlhodobé bankové úvery w4p 9up 0it 9tl
122 Krátkodobé záväzky súčet d 5kn 049 lct eol 0 xmd m53 i1g ckv 0r1 nh6 fem gvl tej ygo ry oyj
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 s86 7hj lg6 z5r 9 326 5jx sna wxd ei6 qcu qis cc7 fe1 jgr o7 107
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám yfp nic uy3 l5q 1o bgy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 60i
131 Záväzky voči zamestnancom 84 kcr 4s p99 vv 2qh q6 pkj u 52p ec occ u g5y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xt 4e6 7r vsa xj lo9 4l cm2 9q 47y
133 Daňové záväzky a dotácie c dh6 q hzj b mq5 d ura 82q rc1 ms 8ev s 247 e tqx
135 Iné záväzky o 7vc o8 1vu tl b9n 98 lri hs m1x
136 Krátkodobé rezervy -3km xub l 6tw
137 Zákonné rezervy -65u jj1 m 8h8
139 Bežné bankové úvery mlv 46x dy2 a5p yn2 84z k0q t6m 68 ggd eae c0k