OFFICE CENTRUM s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
19655/B
Dátum vzniku
20.09.1999
Konanie menom spoločnosti
Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť spoločne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 9.1.2009 do 19.6.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností (od 9.1.2009 do 19.6.2012)
 • správa a údržba nebytového fondu v rozsahu obstarávania údržby a opráv (od 9.1.2009 do 19.6.2012)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 9.1.2009 do 19.6.2012)
 • obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 9.1.2009 do 19.6.2012)
 • finančný leasing nehnuteľností (od 9.1.2009 do 19.6.2012)
 • nákup a predaj motorových vozidiel (od 19.9.2001 do 19.6.2012)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 20.9.1999 do 19.6.2012)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 20.9.1999 do 19.6.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 20.9.1999 do 19.6.2012)
 • reklamná činnosť (od 20.9.1999 do 19.6.2012)
 • čistiace a upratovacie práce (od 20.9.1999 do 19.6.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Jozef Baláž
  Záhradnícka 63
  81107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.03.2012
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2012 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti OFFICE CENTRUM s. r. o., so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 35 772 760, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 19655/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 415/2012, Nz 20912/2012 zo dňa 12.06.2012, na základe ktorej preberá spoločnosť ŠKORPION SK s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 44 743 815 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti OFFICE CENTRUM s. r. o., so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 35 772 760. Obchodná spoločnosť OFFICE CENTRUM s. r. o., so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 35 772 760, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 19655/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 67/2002, Nz 65/2002
 • Podpisový vzor - Ing. Adrián Ružinský
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • účtovná závierka a príloha k účtovnej závierke za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • podpisový vzor Vojtech Stanek
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 5.3.2004
 • Zápisnica a uznesenie z rokovania riadneho VZ z 24.3.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • úplné znenie zakladateľskej listiny z 14.11.2005
 • rozhodnutie jediného spoločníka z 14.11.2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka za rok 2006
 • Zápisnica a uznesenie z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.04.2008
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Zápisnica a uznesenie z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2009
 • zápisnica a uznesenie 13.4.2010
 • účtovná závierka 2008
 • zápisnica a uznesenie 25.9.2009
 • účtovná závierka 2009
 • účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2011
 • účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum aktualizácie
18.02.2020