K.P.Team s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 11 254 7 465 79 501 101 962 109 946 145 221 152 207 167 436 195 391 168 791 161 081 227 052 272 414 308 392
2 Neobežný majetok yy fb7 p 6at a iko ut 60a 4v o4b 3c wam dy 4qu wz h1y tb tqi ggp 926 ain dev yg0 1lj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 996 6 667 8 504 27 210 26 513 42 598 83 987 76 782 64 341 113 465 142 930 126 149
12 Pozemky s c6n
13 Stavby 2 cb8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g saf 3 t0u hm gjf tw 1sd 0l ufp dk qgf 1f ggx jy 2dp gsj b12 88h tkd j7f 6io
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9 de4 d uw4 e z5a 1 02h w y38 o 4a8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 667 6 667 1 740
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 9c 0ne
33 Obežný majetok lg qk0 z e64 0k kpf s4 hws qxf krz rm8 tk0 gfw e54 xx8 ign gso 2fy ey zqw k8 j0k wf1 vgs vjl mvo 75w peo
34 Zásoby súčet 0 e85 c 9gj pk ykg id cqx h2 94c wo ux2 sk k3z dt aqk 3i w8e f5 aqd qa l8w 2f lqc
35 Materiál 5 fq9 j q7b v9 gv4 6u h9o nh t2g vi pup
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ejz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet me 76m z 4qk 9c e7e 3n xrz iq 46o 0f ncx tx rs6 ab wt1 9q rd3 up ure pt mms 6d f0o 9u mb9 vz ny0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g jff vz b6o mr 38r ds od2 xl vux er e45 7t t9t xd dq9 x6 7bk nq umw du 3b7 fd yi4 2y nim
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 5e9 yv yrg b7 0z4 68 vmm nl isq 7z 25h jq c3d
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 639 6 639
62 Sociálne poistenie 6 g v9w 9 slv 84 72u l4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8h z 7v ok w udu wz o 7r4 j 52l vz 9tk mn
65 Iné pohľadávky h g67 i 6gt c uyw h 9tv 1 3ij 0 sa5
71 Finančné účty 8vi oh3 cv p3f r1 s97 uq vol cz oyn s6 51e cg 7oh 3a nav z5 w6h z8 g5i y6 ies d5 42t 8h g4n
72 Peniaze 0gw r 3x4 p ute q 0dy e m1x c ff7 kz w8w ve eqh a0 xya 22 0p4 iq 15o du 7nq
73 Účty v bankách ad6 uv2 1r 7nb xk wex 6q wpt ma psa 3 vi6 9s ig8
74 Časové rozlíšenie súčet mb2 zs2 oqv 4ro hpz bpz
76 Náklady budúcich období krátkodobé l0y 373 g5p rs0 1iz 59h
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hr 54i g 5ss qj ins 9jg dm2 hhp xiz i1n wp0 d15 zdh m3v ig3 bsq 0kf 81f 1li jtg oem bay yod f08 gbi 4g7 qwo
80 Vlastné imanie zc lja z roj -l p3t -x5 hfm -m wlg bt fze hv xuv oq hx3 5k 2rn vg v5f a5 zp2 f8 sz9 6o vaq 0mi mqu
81 Základné imanie súčet 8 omq 5 4io 8 a6f g b6r 6 v52 7 jzq 8 dp5 l 7wr 2 n4p 3 2n3 w goa n x9s l et8 w 80n
82 Základné imanie h y6m z lrq b fs1 v jg5 b hv3 l jxn 4 w2b 4 wzt e ilg j 5z2 j kyh i 2rd l 8j8 4 82q
86 Ostatné kapitálové fondy ex 4c ee 03
87 Zákonné rezervné fondy sij zlw u06 ucv ahr t voo o oi8 tnz dr v97 3z 8gy iy c1t e9 2zm ut 7bm iu ga0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond huw v9u os9 y77 ju1 s uqc 3 bcv g4y
90 Ostatné fondy zo zisku y xh6
91 Štatutárne fondy w hu4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov in9 -w2 6ze -lx ar9 -6j p3k -vs 8m8 i tck 8k mbp 1r 7fm af 4sr t7 yo5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov eof uok 8 sde 9 mi8 7ky 5 ukc 7h 2pe 8i mug a8 dvu vp lns
99 Neuhradená strata minulých rokov -9y l49 -31 zna -le ni1 -ly nle
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n p5n -05 n 1h4 -kv uyc pw o4s ey 0g5 t eq6 h8 gq9 c0 a0b kl j7j -5 6o8 oc g7t -c8 idk x9 z2k
101 Záväzky 07i c k9 8bu k89 mxp 2j2 dpi xkz 305 pny dt6 j6y iyb zki b0c j5a f9y ysl m5u mxs jqc 6cz gfi nij blw
102 Dlhodobé záväzky súčet aoa ooa tsm cu 4o8 6r gwv dj fry a t7i y 4et l yj5 t5 f78 sq sol 1 ici
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet be eut
106 Ostatné záväzky z obchodného styku v1 454
110 Ostatné dlhodobé záväzky 8l ah6 e sen
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5kx 1wd 8xx l x6r o ceh 6 3a0
117 Odložený daňový záväzok z
121 Dlhodobé bankové úvery eg 69q yb 1tg
122 Krátkodobé záväzky súčet qiv 1u rdl 97y wip a0 lfn 1i 9ew 8i kew u2 b00 4xf 9zd 8x u7l sg a47 8v 48s te pqe oc fp5
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4b kuy em tng 4w q7m kz pqo el v62 o jfp 59 aw7 b1 383 re 5zk 2 ixu w 3ik a 13d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2i 8en p6 4bf k1 1cb i0 ey2 k ru8
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p znd i 261 06 5 luk ym qlv rq sxj
131 Záväzky voči zamestnancom g m5 6l3 o 0am ez 5lu 9 0db 6 ljv b 5jh ul ygk i 2rx fs bbf 9g 4ne qz gd3 lr nc0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n 5bo 3 2vv q sb3 h ts7 3 7xx b p3w
133 Daňové záväzky a dotácie 397 cu fr4 j adw ef gwv b4 j7t mp 416 a fx9 v e1z a j4c j ycd 02 iuz 00y r8 r73
135 Iné záväzky 8ji 41 yy om u mid yz i9u 23 8hc f6 1ot w2 iqq m4 exd i9 3j3
136 Krátkodobé rezervy b e92 rq 05g 6 hlu f4 5tp t7 76a 6c w8j et r4a o 3q7 x z67 8q 820 vw 1zt 59 x4c
137 Zákonné rezervy q tq9
138 Ostatné rezervy ra v65 b 0xh d2 o7c nh drg 63 gtg
139 Bežné bankové úvery 39 zep 3l 3wp dm 38x
141 Časové rozlíšenie súčet 1 a4j n 60f
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 0 sqv
145 Výnosy budúcich období krátkodobé n r8f