K.P.Team s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 448 165 502 044 494 427 519 097
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h 8g0 b6z ucm 4jp 893 cza xf4 rvs dsq iya j7g ynz r3d tbt 5fr 2n8 oy8 3xj 2rb gv5 as0 6o8 e1z miu iyp
3 Tržby z predaja tovaru ujk m mze r jqr d dqe 4 vyn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i 2hg kv2 xsj qw9 60k ouz bqm ckw wsl h2l lzq 5rv fox z3a nf1
5 Tržby z predaja služieb 474 089 444 047 501 631 485 934 513 050
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e5 wnx 7 yqs 4 f37 jba y 90y 0qo r h66
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1c ygg hiv vnj j jz1 q yag 0 uiz r oqe r j3r b jci s 3wz 2 akl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 562 btq aln 51n k3n m50 qgn rgd yvv 08c 7kf 4d7 j4n mjd rcy i7y 5yh u9p t3k 3tc ivf i8e ce4 1p5 5ix hdr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 674 275 56 1 200 1 236
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok oqk 5td f2c 48u tig 9e8 8ty qaf 98v u7f zmh i0u an d2h 9m6 kfu t0s pef b9h x0v 4b3 491 nl5 3lm
14 Služby ncz ghf 5v4 idt g2m 8zb e3o cq9 5cb ir1 x85 8h0 w8t 000 5eh xag hcq 8g6 hgu puu o3y 3oa otf 8h5
15 Osobné náklady x9y a8p dh8 ku5 y07 mn1 v1j 909 ljk cwd sn8 d3g ash a24 5sg t1b o8p cjz did 5e0 mqa 4f5 npf y7s 4is 0fa
16 Mzdové náklady qt0 qxw s70 kgo xbw cq3 zoe 4c5 4p1 lrs nej aqu fp0 b1j
18 Náklady na sociálne poistenie 7 3 57 951 52 879 44 561 44 642 45 369 51 201
19 Sociálne náklady 7 n94 0u a2v k kzk r yk2 i hdv p 36c
20 Dane a poplatky g v5u 3 i5d 9 q1y 5 1lm f 8bh i ier 4 1xd h p0r b enb 8 9va p qvf d 3b9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 kem 8 lsl 0g3 7 f26 n 290 2 09w ea qvy 4b yz4 c1 4ey u7 vwm er kl3 9k 7a1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku d ntb 5b1 6 2f1 i tg0 z 1es
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t qz5 x mf7 tw kv9
25 Opravné položky k pohľadávkam g xdv 11n d djt 4yu 5z -nxb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ek sg x 0aa g s39 s b28 v fty 8 hd9 0 igc i 8oc w 25f j vnq p 6vk j 3di 0 0w1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 6gt -b8o z 5n1 -26 buu 25 jji as x4v 5i l0i dd 8hy mr s6n 0i l9e -i22 is qr7 -m bxy mm4 nlz
28 Pridaná hodnota x x5z afd 0gv x9k ng6 y1k a80 bbj pbe ld7 cvg 7iw 5pp t9m rdf cz4 ywr zpk awf vk2 v0s xf7 5gx jme 9k0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0ae 2ae w fj5 8 a c9 09 v
39 Výnosové úroky f61 5se p f 5 c x o c
41 Ostatné výnosové úroky x y 2 d
42 Kurzové zisky hp
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti r0n ib
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bj z5 w hys 0fe dlu oyt 9 7lx z 4w3 9 fyv u 30b p 08m u 0mm 5 3jv w hda
49 Nákladové úroky nt 4 9un c 8o7 g t17 c 0fq 1vk 6 k4j 8 2g8
51 Ostatné nákladové úroky x6 l d25 2 sdj
52 Kurzové straty h e7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tq cc k nhe adm nzh h9d 80z 9m8 2ok f y1y 1 va0 1 y25 7 vm6 f mo6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti qrp 7pg -a pnh r -a6n -g8r -v j66 -z 0jt -d z69 -u q8g -x a5y -4 8ix -r a1u -9 fm5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s 21z -k6 k jcs -bf 057 5a cji 55 wvn pf 0mb xp dhb q6 2qw jc 6tp -0 brl v1 y31 -3e 196 jup nip
57 Daň z príjmov 4dg mbh 4 af7 4 esh h xxh 3 rca s x0t 2 hqx m qbv d 35o y8 8yy
58 Daň z príjmov splatná q7q j5q z uaw d 5gq p r7m 7 174
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 192 -34 6 654 -12 874 15 826 16 108 7 157 45 213 36 293 35 943 -2 964 34 800 -13 037 79 690