Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
21018/B
Dátum vzniku
01.02.2000
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť je zastúpená dvoma konateľmi spoločne. Ak je menovaný iba jeden konateľ, zastupuje tento spoločnosť samostatne.
Základné imanie
1 286 099,00 €
Predmety činnosti
 • prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka nemeckého (od 30.6.2012)
 • prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom alebo ak garáže prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel (od 30.6.2012)
 • reklamné služby (od 20.7.2011)
 • cestná motorová doprava vykonávaná osobnými motorovými vozidlami do 9 miest na sedenie (od 20.7.2011)
 • nákup, predaj a uskutočňovanie výrobkov automobilového priemyslu, včítane náhradných súčiastok (od 10.5.2005)
 • prenájom a zapožičiavanie automobilov, leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2005)
 • marketingové služby (od 10.5.2005)
 • poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu, servisu, služieb v automobilovom priemysle v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2005)
 • školiaca a lektorská činnosť (od 10.5.2005)
 • predaj motorových vozidiel nových a ojazdených všetkych druhov (od 10.5.2005)
 • predaj softwaru na základe zmluvy s autormi (od 10.5.2005)
 • vedenie účtovníctva (od 10.5.2005)
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 10.5.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 10.5.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 10.5.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 1.2.2000)
 • prenájom motorových vozidiel (od 1.2.2000)
 • prenájom priemyselného tovaru (od 1.2.2000)
 • opravy a montáž meracej a regulačnej techniky (od 1.2.2000)
 • zobraziť ukončené
 • opravy motorových vozidiel (od 1.2.2000 do 29.6.2012)
Spoločníci
 • Mercedes-Benz AG
  Mercedesstraße 120
  70372 Stuttgart
  Nemecká spolková republika
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Stephan Martin Moebius
  Panská 6
  81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2019
 • Florian Wedler
  Landererova 7743/6
  81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.04.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2016
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2012 a 6.6.2012
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného DaimlerChrysler Automotive Slovakia s. r. o. na nové Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2005.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2005.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2005 o zvýšení základného imania z pôvodnej výšky 200.00 Sk na 38.745.000 Sk.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2005.
 • Rozhodnutie spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 24/2003, Nz 18487/03 dňa 13.03.2003.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme not. záp. N 218/99, Nz 214/99 napísanej dňa 25.8.1999 notárom JUDr. Gontkovičovou v zmysle ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zák. v znení nesk. predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2001
 • účtovná závierka za rok 2003
 • poznámky k účotvnej závierke za rok 2003
 • správa audítora k 31.12.2003
 • výročná správa spoločnosti 2003
 • Kúpna zmluva o jednotlivých aktívach
 • Plnomocenstvo JUDr. Palinkás
 • Znalecký posudok č.161/2004
 • Znalecký posudok č.163/2004
 • Znalecký posudok č.58/2004
 • Znalecký posudok č. 47/2004
 • Znalecký posudok č.37/2004
 • Znalecký posudok č.93/2004
 • Znalecký posudok č.81/2004
 • Znalecký posudok č.67/2004
 • Znalecký posudok č.02/2004
 • Znalecký posudok č.105/2004
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2006, Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007, audítorská správa
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 20.3.2009, Vyhlásenie konateľa zo dňa 1.7.2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • Účtovná závierka 2009, Vyhlásenie konateľa
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa auditora, vyhlásenie konateľa
 • účtovná závierka 2011, výročná správa 2011
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 14.4.2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Rozhodnutie spoločnosti z 14.4.2016, zmluva o prevodie obch.podielu
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.4.2005
 • Živnostenský list č. Žo - 2005/09637/2/Z81 zo dňa 28.2.2005
 • podpisový vzor - Mike Nolte, Ing. Andrej Glatz
 • Zápisnica z MVZ z 13.7.2005
 • Pnomocenstvo zo 4.7.2005
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 15.4.2005
 • Zápisnica z mimoriad. VZ z 7.7.2005
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21.5.2020
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Vzdanie sa funkcie konateľa.zep
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
 • Podpisový vzor.zep
Dátum aktualizácie
13.09.2021
Domény