LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29226/B
Dátum vzniku
14.02.2000
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
39 834,00 €
Predmety činnosti
 • Výroba univerzálnych a špeciálnych mazív, kovoobrábacích výrobkov, protikoróznych prípravkov, surovín do mazív a prísad do palív (od 17.1.2017)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 29.4.2003)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 29.4.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 29.4.2003)
 • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 29.4.2003)
 • zobraziť ukončené
 • výroba mydla a saponátov, čistiacich a mastiacich prípravkov, kozmetických výrobkov, univerzálnych a špeciálnych mazadiel a ich surovín a výroba autokozmetiky (od 29.4.2003 do 16.1.2017)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.2016.
 • Zmluva o zlúčení N 1279/2015, Nz 31117/2015, NCRls 31843/2015 zo dňa 10.09.2015.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti LUBOCONS CHEMICALS z verejnej obchodnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.4.1999 v súlade s §§ 24, 76 až 92 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2003.
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora o audite ročnej účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 20.06.2006
 • Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2005 zo dňa 26.06.2006
 • účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, výročná správa za rok 2006
 • vyhlásenie 22.7.2008, účtovná závierka, výročná správa, správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky 2007 - 2x
 • Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 25.5.2009, Vyhlásenie konateľa zo dňa 1.6.2009
 • Výročná správa za rok 2008, Správa nezávislého audítora o overení súladu údajov vo výročnej správe za rok 2008, zo dňa 20.6.2009
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 26.02.2009
 • Rozhodnutie o premene na eurá z 26.02.2009
 • účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie,správa auditora, výročná správa
 • Účtovná závierka za rok 2010, Správa nezávislého audítora, Výročná správa, Vyhlásenie
 • účtovná závierka 2011, vyhlásenie, správa nezávislého audítora
 • výročná správa 2011, správa nezávislého audítora
 • účtovná závierka 2012, správa audítora
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Plnomocenstvo z 1.7.2015
 • Zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami LUBOCONS SLOVAKIA, s.r.o. a LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o.
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
26.01.2020
Domény