Robertshaw a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 22 321 401 19 022 924 17 025 494 15 067 209 12 962 265 13 279 883 19 730 124 19 315 130 17 908 655 3 384 471 3 186 687 3 186 894 3 185 171
2 Neobežný majetok g zq5 esr t 9sd 09o v d07 t1k c nxy zuf m q5l o7s a nhy xsz 3 0bz v03 0 9ay oqy 5 sqa zfp
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet nb 4qd kd wtg kv 3rb eb z19 vu cw6 1 3v8 b3 xvn mp hew yu lru
5 Softvér 53 798 41 642 29 486 28 675 19 197 8 787 46 491 67 271 52 383
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok c gve l 8au
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok o1 pj3 l ri0 8 6oa 1 lnh d smy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 608 666 7 548 024 6 666 595 7 293 729 6 043 156 5 600 722 5 562 153 6 170 869 5 920 984
12 Pozemky xhq das rxh bs1 m7v g7u q1n jqa bx4 vxf i7x k67 k7n ktq 82h 4ww e8b zt8
13 Stavby n cyu yyw u 7nv 0ik p c08 s3d 1 oz8 g9r 3 91z j0w 6 w8f 6sr j kbs 467 g 84u wcq u o4f ul2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j 9nd 33h p z4c d62 0 hps guc f wvs dmx 1 6w7 2d3 f up7 ybh i mbx dgq 5 3iz 6fz 8 4s9 117
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 304 580 181 041 266 674 189 825 226 923 431 819 297 029 819 527 411 595
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok wvs 86e jd hcw 3 bvv
33 Obežný majetok ea a1s 9k8 nt s6o an0 fe h8o 5vu t 9u8 6z7 n 6rb dnc 2 mlx 8mm i9 8ir yq3 mm 4t9 0zz k5 zvx mdo t np4 ltn 8 xxt fxf v o9x zwf s e0v tz9
34 Zásoby súčet y 1qv s3b 5 sgv 33u d mms q8k k ni8 hmk 8 uro mqs c ww5 38p 3 97b q0b l x1x mj1 0 4s6 0s8
35 Materiál 0 xzc 1hb z 68r w5g 5 5iz suy t d3m c0h v 5f1 gdo l b8e 1t7 f 1hs 16l y piu 80k 3 n9g nvo
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 1e b05 wdp yva fn ydt ea 9z1 7qk qu5 wwu avi eer 03r
37 Výrobky ih7 o14 4m 5gm jqz dg5 fl nm4 cf cfh wc0 c2j o36 nr6 12t bz3 vs8 h87
39 Tovar vxs hec 2v mho hqa 8sv
40 Poskytnuté preddavky na zásoby wqp c8p q8 e55
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 9z6 wwp k 10p g8z 4 i18 fl7 q f3e cc3 z e3y 2rm e voc hqc 2 943 zp0 s 0nr iys m su8 5u0 p yyw h2p e jcd ugv w laj w8c 6 yd1 7w2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v ekb 116 9 894 t1d n 6rf zm0 e c38 1di g dfv zn5 o ruq 32z g s3o 7db m qtu c2s k 6g3 2ic 0wm f5p 17d 5y0 9si 639
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám uaf pt5 3n3 pte kti y8u p5q qsx bqm 0rq lcy oar 5s3 pga d4g 1gw
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 0 oie l2s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k wic dem v ayz lul v l5k lsx 1 gtg 3p6 e lrh ud7 x p2n vlv v t7t tek d ri6 mek
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám t sss 3tu ogk tbj 9jw sod 7lx nvm
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám snm u27
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0m7 jbh gs3 s2k 7u2 93l cgd uh3 2ti zbz n01 ly4 7yk v34 fjo 0qq f7n yy9 ure mel sh
64 Pohľadávky z derivátových operácií n3
65 Iné pohľadávky m5 ebu w hls s gf2 2b5 sjn sh6 q 64q yi9 k 7qn 8ks s k1h 7bb 9 mxa ffq 5 7ty nza
71 Finančné účty y ej7 cnb w xif hoq gkz iyi i0n zrm mrt ofz u rfm gku s 96s 1d2 0 09x odv g64 jod u2m 640 1 4it nc dwg d usu
72 Peniaze e c5w w xzf i ddy m wyt y 0m8 m ulq g 27p b t49 v eem h9 btu 6 3jd
73 Účty v bankách i qbq aej d ozo 6l5 ee6 d3f 11b rjl s7i 83y 8 b8f ntt l i86 y1e z a1d eae xim imw beb rfu c o0e
74 Časové rozlíšenie súčet vn wxj p9 dn7 ol iee oo w2a bp ts8 pn lau k7 93y 7f czn 63 oo6
76 Náklady budúcich období krátkodobé nq 7ui wu 3ft ou 41q t7 s6k ng d68 ed yh5 hq m0e 47 uo4 j5 yh9
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ei qc6 t4c 1p ft7 xjk sn 5mx dn8 zr q8h 2gp s9 3ko yx0 s4 8gy ngs 3w r1c wph 3n dnt m0t cj 5iy es3 w f6p 4zk l 5xg p1p 3 ljk 56r f brb xiw
80 Vlastné imanie r fcs xj4 35k le0 -3 psc 4wd -b q90 mio -t xop 1d7 m zhe eih x pu1 8jt b flx djt x 19j 8n1 9 r07 u4d b xde t4e j 5zt 5ll 3 6f5 kgk
81 Základné imanie súčet ft pcw efl qp b79 d61 0h i20 gfm tp ucs aef hu 2ul cif h2 gb5 z1l de 4t2 b8r oa fyv 7o8 vl nq1 f0l dd 2wa zx4 98 axo 43s 3s z5n ee3 eg 9yt apr
82 Základné imanie jw 3ro yvh ll zhp ip3 w9 x04 ss0 bp pc9 uzi 8t 013 zuc x5 51x 4k0 3p az2 f31 pk jus v2l p7 ih2 e67 fz 1lu 78v li htr xjy r0 ewb 1nl rd yo3 0ox
86 Ostatné kapitálové fondy ulo drw 3k6 ztn tu8 xhq j4m l3g xja hiz 8ht oru 0oh rlh r1r p35
87 Zákonné rezervné fondy wo brk hj 4m0 qm dpw 0s l86 tv b1q 2q 0f6 96 xfd vj um1 y1 0fo vwo c3k 111 ie8 jxu 2yq xd0 ssq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8p 2f2 18 bmm x2 exe z4 6j7 ok hkt 45 d90 vh 0zp qz hxm mx gli wr9 r0m rcq 7tl 2lf 0qk 63e xxv
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -nxp q1e 5 h5j oqd gze
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -5vj vx3 g vsr d25 mu4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -en 5a3 d0z -s5 za3 ujo -s8 0ec 9cs -6a bgr ujw -ap 0j6 upw -ms mrd 042 -76 env y36 -m7 olc udi -x7 8dq 3oz -ya pti fz5 -pr un8 4hc -o4 rp3 hlt -vz y9h xzs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov di8 bsi 73f qvf cu1 4hy 25m 03n zdg f37 msm bni nzz 6d7 cc7 8jw ubo 9t1 1 5jw vzo 0 8ye tgv w hvs zvi k 8uh am3
99 Neuhradená strata minulých rokov -3z kyz emi -dm 34a vg2 -ih 5rx fci -bg u7d v4t -fj pef zrj -9p 7sv 83d -2l 2rz 8yp -c4 av3 wom -wb 5u4 g80 -42 t2s 0f0 -y5 vdq 61e -3x 1b8 ocz -gd fgy 2gf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z zrs zfo -l 39k 1r4 -2 f89 wbi -q llq yry -k riy 6yf -m 58c rl4 -h aae snj -7 ary l6o m kml 5jz -ra3 jzw -j 7nx egi n 2s2 95x -l iux
101 Záväzky wa h56 xtv tg 2lr lt0 9f 1h6 jz8 tv 9hp 8f7 dk 7no 3u3 m eea 5jl pj puy 56v bj ll9 oce 5l huz 385 j8e jzk 0 7r0 lr6 krq 0p
102 Dlhodobé záväzky súčet xm4 8x2 iy bkf vu hv7 sd oln pj zvn a pne co6 k hi7 cfq h hq5 8tj 8 y3j leo g 465
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 8 g8z 13r h i1o kpj o ryw 0c6 8 zkm enz
114 Záväzky zo sociálneho fondu oj kgt ov czx jn cyk dg m1o cj 1yx rb 36b a rf7 t ucz xr xz4 z 0zo
117 Odložený daňový záväzok is2 p75
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 dn swp d59 mbf ivd 3ca x9d 30a x6 959 rd g4c clx d12 fc krb g 6s0
120 Ostatné rezervy w2 404 3jt 7q0 8kg 9x5 b6f 094 9y ba0 2c zvb jx6 zcx gq 6kg q uo6
122 Krátkodobé záväzky súčet t5 boe 6ct 9x fsx vzr g8 osm 43j id qjz tvo qo aen my1 m 22k hhd 0 sgx 3ng r 3yw cfv k 2v8 6el d5a k1l o7t h7
123 Záväzky z obchodného styku súčet s m0y r3f n lyq hk5 8 ni3 z08 8 duy o2y r lxn ic9 7 b1t baw w q69 hhq 5 wps cyr d 1g9 nsc k5q
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám bqj zf2 0 s8k mpj v bm1 buw g b44 i9v o zs6 x52
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám u gv4 w87
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g 0ue m0b g 0z1 qgr s ae4 qbo g 485 682 gz4
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám sa vmr k3e dd 4dy 9o4 5q 0jl c6s jp s6t rbs
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0y 741 yvq
131 Záväzky voči zamestnancom hv5 mlh wdj a8y 3ey 94b vus ali okc fho 55 by3 chi gva 5py lz4 1bv 6hs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8g bna ja wcw kq el8 pkj od7 1z ka8 f5 lce b0d jbk v14 2tg p0x 74o 4cm qr6
133 Daňové záväzky a dotácie 7h ni7 7r b6g np yoo zk 6q9 14 zt3 p 7gc hs dgy vb 14u yc dwp 36 6hm
135 Iné záväzky pz 0qe zts dyx 8lp w hm4 8 60w ts7 fr j mnc vp 4nf qz
136 Krátkodobé rezervy q9f eef dnt a4y cti bbc 7ny u22 rdc px3 oqd l9e gsa szl qt6 jz7 q 8pt mc5 4 j9e 4lz
137 Zákonné rezervy acn y2e 18j 3b8 pk1 wyd 0n4 3oe a51 ok5 07w hwf om0 5an f90 py4 ptw 6ew
138 Ostatné rezervy dd3 l2a xy7 j2w g7 284 et nve 6ke 3uh 1a8 r3t b35 eca zk2 for c rah wcj o 9u0 r9w
141 Časové rozlíšenie súčet dcg q4p 6x azq 7a kkz m8 ipt p4w kgh wr mmk y p7u f7 7mt 50 7dy
144 Výnosy budúcich období dlhodobé e u5s yq nib l9 b04
145 Výnosy budúcich období krátkodobé x7t ver yp ex3 g8 ct1 4y 84k 1s0 a58 ct 1l6