Robertshaw a.s. - Účtovné závierky

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2021 - 31.03.2022
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2020

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2020 - 31.03.2021
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2019 - 31.03.2020
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2016

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2015 - 31.03.2016
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2014 - 01.03.2015
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2013 - 01.03.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2011 - 01.03.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2010 - 01.03.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2009 - 01.03.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha