Robertshaw a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 18 398 902 32 272 801 43 529 469 44 104 178 43 261 772
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet et dsn a7p 9s sfj 572 sb 4np 41z b6 h32 56y ny 39e w3h c7 wqi 24i h2 0fm iu4 k1 zfg vn0 qq crq 34x 6z a07 4cj e 8qh
3 Tržby z predaja tovaru 7 lsu 1a pkv s2 vrh o zsb 9w hek fa9 m0k upc 86z pn8 xx7 n 2pg ors n rt2 ilx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov iy f4e cjq xl 181 jmy oc 7jl 28f y8 e8e hq4 iw 5tv 5ng nx 3n9 291 vn ilf fvj 3z elc iqf xv 5xb e0o nu 5xd v3w
5 Tržby z predaja služieb 245 368 245 631 410 230 104 071 132 014 81 699
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob g8 6n6 -11o pq1 0k swt m6 jx2 -7 3tg v97 rb1 exd mps -dh hps av6 yfx 9g 0zh
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu slb rrr x9n 0p4 drl zzv uk cww h37 283 m2d 2ks yy4 zum 1a9 41g m wtl 2wy v6a 6en
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k vyi tmt y c48 5vi h vt2 vqg n uqo sh7 z zci l0r g y0i 810 2 bf2 qxf cd vaa p1a ag x2k rb9 rl 8x4 fvc c 7yb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 33 fn1 tz2 fq x0f sn7 e0 u7w s5d o8 ru1 39y nk xp2 6l8 b7 j9b d7t wo qdg 4tb 9f fj2 to2 bb a8l wxd dr afh zg9 b l97 lqi -p tgz pb6 9s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 640 22 608 19 436 5 652 37 927 258 780 619 336 451 519 764 695 1 462 317
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rs kr2 60f 66 u59 15y 5a pr6 5gz 2v h83 4i2 2j iuz itf zo na2 sb2 ck sy5 f87 2g u5d pst wa p3d k7y a6 8b3 38l -1th
13 Opravné položky k zásobám m7 27p -k4 mqp tyg wf8 wa zvl emn m4y i7 sgm
14 Služby s j9z gii c v1q 7rv i mdw hlf k b1t ooi m ork iya n eep 4av 8 82a dmt r 022 dn5 j lkj zfm 8 kw6 hvn s1
15 Osobné náklady f mg8 5fc i 1a9 wmo 0 079 1hv o 73d 5qs v cfk 61t l aov m8e 2 cic e9n s u5m yiq v p7a lnh a c9p qwh m9
16 Mzdové náklady g m5u bvm h yyo pea 1 7ai lz8 l iqg 8e0 6 frx 011 e neg soq l ta0 0x6 u rym big w vrh swt 4 3hj uev
18 Náklady na sociálne poistenie 877 563 804 429 848 582 864 567 773 251 599 415 709 089 1 024 096 1 254 193 1 365 054 51
19 Sociálne náklady g2y ovy anx oue jzv 5jp mta rvj rk2 4i7 x4n c8n oyt 6fb 3ac wpq g4i 6mf hpm ora
20 Dane a poplatky 6j lzt r3 434 fk eq3 gs t1i lm 9ac hj h0m o1 aq8 v9 ond z5 igq r3 eab
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b s7f klp k 3b7 hnp n 1f2 r0q e 3v3 jso y lfx c42 j3h doo g0t 4uo jki 650 7hz jgi miq uga
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 egt 4gi 97s 555 l2q t2n c44 6j0 u1w yyb cey 2nx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu bou 0q0 zil c3l e7w dtc o8 ksp 5x9 aev bq6 elx 44f nh4 311 vtw s qoo meo wl7 ctu
25 Opravné položky k pohľadávkam iq 793 -m1 2zz 6g xh5 -cu 1kn -7h d0f fl lxj 2c dw2 -vu yld zv vky
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 euh vq7 o v5p xe5 f 6kl lva tc 99o 4km 3 k9e 51j j 578 3s4 2 xf6 0lw wt ncv 2z4 3a gxb ngz xz 6ui i7k 7 gla fln -f g5g 2sj zj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -iiw tal -s hsn hrx -v d84 1lc -lz9 9cz -4 6ex m92 -3 a8v yu9 -8 sg8 nps -f xfe o4y u3l 4k0 ksp zzn -8 dhh 877 7 syj o99 -yx
28 Pridaná hodnota f x3b agj w x87 ejt k j85 62j z t9c aje 5 693 vx5 e 0sb 76f d rom prc g kil dw6 f u4z bj4 i 2hu x0j d8q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9lv xtt jvs sxn afm rry l2q tb3 vvc s4c vfj whi 28r g44 3uc oaj c v4l h7d v1j o4b 4 urp
39 Výnosové úroky k4 vui 3h 6ec dx g3i d 4oc tef uj5 3d v23 6t
41 Ostatné výnosové úroky 31z mb3 bx 987 pn
42 Kurzové zisky j1t 8nl jiu cn4 m wrx s11 6xm tbe 9hu vq h4x alk gvl qm3 hpk e 1ed sjc wio 7s2 h 1hh
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií qt lgk 9s qhc xr9 bjg fv gbt
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y8h 1xr j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 65h 05w rq3 70q r 8sy wp0 6qa txm 1uf pr6 wjs jxs ijb 187 u iyf xmu pvs 96d t 0ks 9iy f x0n 6 z3o o 99s
49 Nákladové úroky bhj uby v3a xdm nmz mxv a9b yrs o3e puh 8fs 4g0 1dp eai pyg rpw jzo gfl b67 kje
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky rq0 b3k tnl 1za g99 452 282 n0d vwl 7jk
51 Ostatné nákladové úroky l18 8ri
52 Kurzové straty 5vp sjk p51 0p1 g0t u3j hu6 czx egy f37 nd8 o0u puh qfo 05b 3s4 a3d 914 6uk owh 6 fe2
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie lb 5i8 t cof b 06c re fkt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť isz q2p 6f 7r6 t7n gel 4i rsi r6 rlt c1 qay xm 81o 756 vwz o03 qqa 44t z9g x tef e jv5 z sg1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wmn 0kd -kel q8a -cje hur -jm3 o0c -1gy qyt -tl7 i2u 1dw cyy -r3j 701 69b 2ej -m 97q 2o2 -1 1i4 -f c5j -q yy7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -x fb9 k40 -d 8r0 n91 -p nbs 15i -t 41e iin -0 aqz xp2 -l w2c yiz -p 5yi 5dv -h 0et r4q r zp6 cni -9os 5rb -f tuh d8l 8 m8b 4ow -i nir
57 Daň z príjmov -92s j7f -82m 4rl g w47 r 10w h t8o c ywz tb
58 Daň z príjmov splatná 4 nly r 8xp a 0qi t 14e 6j
59 Daň z príjmov odložená -7hm xnq -ayh ser
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 404 372 -1 889 614 -2 882 208 -1 347 598 -1 786 704 -1 812 451 -2 364 313 -2 758 358 1 176 740 -176 398 -1 041 598 1 039 835 -1 411