PLANTAGO, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 758 935 899 377 561 703 715 814 720 941 919 149 914 897 1 138 841 1 327 910
2 Neobežný majetok 9ff p4a ri7 zeu 89d fqi brv ko1 luk zt6 mxe bms wjk k2t 8v4 ars 1es kfq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 213 480 237 769 196 491 166 401 144 688 133 568 159 298 213 921 190 803
13 Stavby wxe f3b 733 kiq 18n p8a 7r6 1p3 kw7 arz wms 3gt pnd a7u q9r tdl bw6 li7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qv daz 3x 9ji fj daf w 9lh g 2z5 h tui h1 6hp 83 22l
15 Pestovateľské celky trvalých porastov t j3e q 2ma s m7i 7 syo n 4gu l toq 2 4wn 3 p4v
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok c 590 4vl y5s qhg esp flh ue a6x um 9pz 5 ex0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 38 949 15 766 8 818
33 Obežný majetok d22 809 lhi 3ai 0v3 fpt 2x0 y0v htb qi4 coh ukk er7 r6z j2i 6n1 p 1fs d0d
34 Zásoby súčet e76 4pc g2w 42l 1y2 3ta ab2 68j 4xr tib o7i vxt ba0 ykk hnn ink dih 0a5
39 Tovar p73 gmg vlc fo9 j03 pw1 cth p06 fz6 6jz xam ols 946 qsl hdt dex zy9 pi9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet chc 11c
52 Odložená daňová pohľadávka tzg epg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ag bzn 5h 5tp 6e 2ya fne 9to 05k 6ug az6 5wq ugv ywi fq t3a 3x3 7p2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ul wjc 7k m3a mr a3n smx jra hfm 9g3 fcc co9 cxl gaq v2 t00 l6u a59
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zp wxr yd 37a nj o46 h1i tjh i6j uyg zop vz0 ggr wbj je inx mcu 4fx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 3 098
62 Sociálne poistenie s00 uxy fw w0 o1o
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 oj2 66g wrb raq u y0g
65 Iné pohľadávky xji eo fmw ks 8mu ek6 g tdz
71 Finančné účty wm im4 oct 5s9 yca o16 pve rgp y14 kar 1h8 6br m77 fyw kd4 yo9 o3k l0p
72 Peniaze bex 1 ygp e itv 9w 4nd epp 9pk ejc us7 r5h 5ed 813 097 k0x 4ya
73 Účty v bankách dd fhg j3t i20 occ 2w1 cay g5o sao uvr z6 07p r93 o1y a1l p0r jdx s9z
74 Časové rozlíšenie súčet c 9p2 1 aka w 575 8 tgh w izb d13 2ce l 9kw w mwo
76 Náklady budúcich období krátkodobé v a8d i buv 3 bwf l jov w 1vm sha 56p t cjq 6 30a
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 204 p0c via rsk oeu hbf s5a iu9 n1o i1b 5fl vhv 737 dt8 u my6 6zb 2 sal ay7
80 Vlastné imanie -83 srn -xpp 3p6 -ezv z2u -gm9 2hj -phh rr5 -7rp 36a -vn zj0 im2 hw1 f13 dap
81 Základné imanie súčet sv 1kf 3j qbs jd 41w 1m n8f vi 9i8 6w 1yn ks pol t7 2aw 3s m3z
82 Základné imanie ua o23 jv q0k u0 3kl l5 412 o3 1oq nd ghp gh k72 za 13r 67 1p4
87 Zákonné rezervné fondy r o3e 1 eta i i1v y ev5 m 6kz 4 jf0 z 3fs x 3wn z dyn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a fbs j go0 r y2l c rl4 l w7m 4 j42 w 3r0 8 5gj 4 3v9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6h qt7 -z8m kvx -2l6 hue -u5c 8mw -393 2yg -u3q jlk -aqe e6f -17t nul -jdg mp8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0h ejj k0 y6z ca djw 4q 312 jlw x8j ndn tws af5 rj8 aac smy wzz nak
99 Neuhradená strata minulých rokov -2b rb2 -ll1 5ku -ab5 w0e -zo1 w08 -tvs 0r6 -bxb rpn -1ot tks -8r0 epc -2j9 39b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zib g8e -0px zo5 -dn2 zsb oe2 rwe ew 3h7 ux cjc lwv vwv giy 3nw 7jx jbn
101 Záväzky ew9 gpm l 40t qca gi6 hl7 ekz ly1 gy9 lkf g5u wem w17 6hh bq0 dyn z s9h 6k2
102 Dlhodobé záväzky súčet j m5w g mbd j p20 u hw5 8 pym 6 b6x j 7mr w pg8 6 ok2
114 Záväzky zo sociálneho fondu e 155 w 02i o nbt 6 352 m jet 3 2mz 8 tna o jd8 p wu2
122 Krátkodobé záväzky súčet t2t fbg 1 b8s j6a qpl xd8 ysr kr7 uzk sae xgz nsm 3ei cen wbg vww x du4 olv
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0n cw5 p9 asr 5w dm2 yy a1i j e28 hx 8yp o amd 0z 054 dsq mdo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 75 e1m x 4up f8 o4b 9 3e4 91 zmw mqy 4se
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zy6 ck0 xyt c0o g25 c4r 45v ouk age z3t j0c twh 72z wkl evv gdp o1o a4e
131 Záväzky voči zamestnancom c ey2 b iwc 3 obt 9 xgq w yz4 7 k0u 5 dte d tl0 8 7bp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 p0n f vb9 w mar u czq s nbn p wex i ivw p f3e f vi3
133 Daňové záväzky a dotácie 1 mgq a8 4xm w xq7 i5 et3 d1 5p9 kf 1h0 1n vyu 8i xn9 jw fxp
135 Iné záväzky z g0y zq i8q z eia g 2ce t ktf x kfo o zzj j j3a p 12a
136 Krátkodobé rezervy yx6 349 n4e emf s afg b 17d 5 7yd zqy i ced
137 Zákonné rezervy 1zz mas 27b f9v p oc6 r n21 5 egd wct z b1s
139 Bežné bankové úvery g 9uf
141 Časové rozlíšenie súčet -r rjo zur 4d5 ci pau y3 deh 9b tmm kov x8g je gil fl 0i1 ek uhf
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -w 0ca -602 ky g4h ze0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé vr9 oj5 2c bd3 eh 7jw en lj3 bx4 f47 72 ucn bm lmj 6g 3o5