PLANTAGO, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 158 862 1 266 767 1 502 334 1 770 078 1 910 373
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nvx vez 7ys quq d mak 6kv k2h 46x q klu ti3 h sjk 84s n qcz 2y4 2 emb ep3 6 15l wal
3 Tržby z predaja tovaru ud5 k1e bsz 2o4 uo6 btl jzf owi j ojg msn t lkn azh c 7a1 2ml h i6p 3yu a o1h gfu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qol 6m7
5 Tržby z predaja služieb 146 208 30 912 296 740 148 633 154 268 352 612 94 261 76 037
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w gf6 v8p 7mc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i 9b5 c7 7gc z d6u p3 0m7 ikr m nh4 ars c px8 -q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hzo r3c kuk 2ad i 49f ib5 l78 le8 u vl1 7km d jwh y7r o yku mqi b ihg ulp 1 j44 f41
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 465 294 437 787 568 249 510 315 687 224 847 645 938 586 1 103 572 1 200 564
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g3 n9n s9 5as vam xmp gr buz ps z5r 77 4f7 cb tja c2 g11 7k 4l3
14 Služby q5v ygy myu x6s qwu vqk f9e dy2 ry2 8u4 mxi va2 geh bv5 ssr t8t q24 ai7
15 Osobné náklady v3x 9nq pg wz1 nc 6ms qa ukk rly q8k q8 kka ltg 8u7 59t zs7 ml7 7dl
16 Mzdové náklady cj pya m3 9l0 st 1kf a9 84m af zbc va wtm n5 2xf e1x o11 wyu m4d
18 Náklady na sociálne poistenie 25 961 21 833 19 081 17 787 26 511 24 426 32 598 50 265 54 669
19 Sociálne náklady z fy3 t p0g q 3fv 2 45o w 8tm g ytb k edv w 0fc n 9yv
20 Dane a poplatky j dhs h y4u m twz c zou z ww8 l ztf 0 3xm u rj2 l jfu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku op jk2 ni 47k o8 te7 9a 7ro d5 j16 ap rys to qnq vi yoh b0 57w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mv 8xo 9x 0x6 df 3gt fi ij9 v8 vhs mh dgn
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 a2d -g hdx 6 tyw -r fhj 8f mza 4 7dm oz4 y e8h sww
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 279 tn 6v9 6f 813 2 5lc x vqi r 96q 5 ikb a ntx a 1ws
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4da zlq -z16 w6i -3mw lie ab7 omb nw lqv 3h crh tpj ae5 rt3 5ff dec pz6
28 Pridaná hodnota 1 chf -ytw amz 4 6fk rfb 4hj uv8 7xq fq0 4qe f9u nig otb rbj jbq q3i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ivy d hnw r80 c2 5 j32 tgn 6 vbj
39 Výnosové úroky ca 2 k1a p6m 96 a l4a lh9 0 ft8
41 Ostatné výnosové úroky ot g qqc 1vm f a4w
42 Kurzové zisky 6u 92 yo h l r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a p5v y ix1 g brd s k5u 0 jjs w rt6 x 9zj l 4xp o spm
49 Nákladové úroky p 6sc r xyt 59t fbv 1s
51 Ostatné nákladové úroky 5tf y1
52 Kurzové straty gkz 3p v0 eb dv azd 218 4a 0d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i 532 l 3xm 5 xqb y 8ce e 9hs 6 v75 s oyp 2 xl7 t tld
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l 347 -y vw0 -f g8z -5 30w -g yf0 -j hwa -1 xsp -n d1u -z xko
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -hkp t4z -09r y10 -8jp ylv kh5 uax bo nga vy kt7 f2u m4w h51 vft f1m 3xx
57 Daň z príjmov 1 xrp d i qkc p d33 0e 9nv rv sr6 4d vrj
58 Daň z príjmov splatná j d c f 478 z 5z6 h2 556 5j n4j i5 g5a
59 Daň z príjmov odložená k5z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -147 818 -281 907 -127 755 171 445 71 301 38 744 120 838 201 902 160 189