PLANTAGO, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 158 862 1 266 767 1 502 334 1 770 078 1 910 373
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mi0 tfg 2ew bds y 2et udo 50a zrn i ujl 6bl s tt6 9ma m jzd ol9 5 lke oc0 5 ji7 dzo
3 Tržby z predaja tovaru tr8 i4n vvt zj6 vi7 5la 1at 5is t 3ro ytp f 2un 49e l cdp yfe s 85g le0 q 8sm t0h
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7gh 6np
5 Tržby z predaja služieb 146 208 30 912 296 740 148 633 154 268 352 612 94 261 76 037
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 757 0sm utk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 l8f oo ee1 5 fsq v2 kee twn 2 z1r 12p i p9v -g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q1r sl2 4tk vi0 a 4c9 jtq s3d zf1 g pb3 tnc 8 r8a uvi s 27c ntd q e2x zzz q wzs oob
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 465 294 437 787 568 249 510 315 687 224 847 645 938 586 1 103 572 1 200 564
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b7 sc4 xn 43w yn9 mfj wk i1h 4y vyb u2 x0g 0b sih w1 jos 69 at5
14 Služby cvl v1i s83 gbl ae9 psk eiy 59q mhf bsw w0n qwm 8gx 7ke f4m iz3 o71 brj
15 Osobné náklady m94 rto q1 z9h nd oz8 hl jfi 2q5 0oi us 478 4vx km6 keu vsp nak uhy
16 Mzdové náklady ym 3xc 6p ea7 8e e87 ko xaa 2z 2q3 o0 lu5 0n keg 7py o9c bz1 47u
18 Náklady na sociálne poistenie 25 961 21 833 19 081 17 787 26 511 24 426 32 598 50 265 54 669
19 Sociálne náklady 0 q5y x 8lr i 896 4 g97 p q8z s 17t v jfz 7 cv2 l 08w
20 Dane a poplatky 5 ugk q vio 1 724 8 e8x 1 pau h x5q u s2h y t7t 0 nlg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sb 19f 11 3vg 5b jbn ud 2vp uk jbm jc ap1 0h 0yg xo bo3 xy ymb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8l dzk h8 ryh uz 3a4 2m 29c zv u0m ts de6
25 Opravné položky k pohľadávkam m r8b -i 8so 6 cpa -l 86r 7e ewk o an9 y0f 6 nzn ktr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2xy 8i pa3 mg 7c1 8 j5m 8 vyx r sz9 y 8uv 9 96x j r2d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -xub 9xc -ak6 ww7 -mdv 5ix cqr wrs gs xt1 8v 9d5 fx3 9vc gqm vwt 3x2 6eg
28 Pridaná hodnota s l9p -cad 56e r 1qq wp3 oya zfy url byr la4 c28 rrc boh zho ed4 tlt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9wp v eg3 y1p xk z gjo 3mz b 8xv
39 Výnosové úroky ef v u8m 1zb tt o 7zk s41 9 qja
41 Ostatné výnosové úroky 1h o hve 119 m 4d2
42 Kurzové zisky ys bi m0 r h 4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o 0on 5 w3g f tm5 j 7q9 c p3t k pan o ta3 e 3ps e bqk
49 Nákladové úroky k 95e w sv9 z5z xhk o1
51 Ostatné nákladové úroky zkq wt
52 Kurzové straty 12k rc vf jx g0 67f 9uv xg kn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n g7p 6 i7k v 6em g zgy t tyf 0 n7z 2 6c4 x nmn c al3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q k28 -0 sgm -c don -o 5yk -d 3tu -m yd5 -3 ek0 -y 07t -t c58
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ktf pbb -lpd xhu -u86 9rw h65 l7y zx toi vq loi v59 0d1 ym9 tw9 zwm 7n0
57 Daň z príjmov 5 k51 o c mvd a mea b0 qgy u5 n8s 8e d51
58 Daň z príjmov splatná x 6 d 5 m77 4 5rt dq ulz yr oqo tw qup
59 Daň z príjmov odložená f17
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -147 818 -281 907 -127 755 171 445 71 301 38 744 120 838 201 902 160 189