Petit Press, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
2471/B
Dátum vzniku
14.06.2000
Konanie menom spoločnosti
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva alebo podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva. Všetci tak robia spôsobom, že k názvu spoločnosti či otlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj podpis.
Základné imanie
12 280 300,00 €
Predmety činnosti
 • prenájom hnuteľných vecí (od 29.10.2016)
 • služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov (od 29.10.2016)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 29.10.2016)
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 16.1.2014)
 • Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (od 14.7.2012)
 • Vedenie účtovníctva (od 14.7.2012)
 • organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 7.6.2006)
 • organizovanie školení, kurzov a seminárov (od 7.6.2006)
 • výroba, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora (od 7.6.2006)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť (od 7.6.2006)
 • služby verejných nosičov a poslov (od 7.6.2006)
 • automatizované spracovanie dát (od 7.6.2006)
 • poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 7.6.2006)
 • poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (od 7.6.2006)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 7.6.2006)
 • zhotovovanie webových stránok (od 7.6.2006)
 • organizovanie vzdelávacích podujatí a školiaca činnosť (od 7.6.2006)
 • poskytovanie poštových služieb (od 7.6.2006)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.6.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 14.6.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 14.6.2000)
 • reklamná a inzertná činnosť (od 14.6.2000)
 • poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače (od 14.6.2000)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 14.6.2000)
 • predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače (od 14.6.2000)
 • tlač novín, kníh a časopisov (od 14.6.2000)
 • spracovávanie www stránok (od 14.6.2000)
 • výroba nenahraných nosičov údajov pre elektronické médiá (od 14.6.2000)
Akcie
 • Forma: akcie na doručiteľa
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 370000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 13.08.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Alexej Fulmek
  Panská 13
  81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.06.2020
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Peter Mačinga
  Strmý vŕšok 92
  84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.06.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Milan Mokráň
  Revolučná 36
  82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.06.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Tomáš Prokopčák
  Pečnianska 19
  85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.06.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ľubica Tomková
  Pavlovičovo námestie 3860/32
  08001 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.06.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
 • Martin Vajda
  Pod Parukářkou 2
  13000 Praha
  Česká republika
  Vznik funkcie: 28.04.2018
 • Juraj Vajda
  Miletičova 53
  82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.04.2018
 • Ing. Vladimír Rajčák
  Strečnianska 5
  85105 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.04.2021
 • Václav Foglar
  Ostrovní 146/16
  111000 Praha
  Česká republika
  Vznik funkcie: 29.04.2021
 • James Anthony Egan
  Beaconsfield Rd., Blackheath 56
  London SE3 7LG
  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  Vznik funkcie: 29.04.2021
 • Marie Němcová
  Verdunská 724/25
  616000 Praha
  Česká republika
  Vznik funkcie: 29.04.2021
 • Martin Danko
  Klausova 36
  15500 Praha
  Česká republika
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 96/2017, Nz 13861/2017, NCRls 14148/2017 zo dňa 25.04.2017.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 09.10.2013.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice spísanej dňa 06.06.2012.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2011
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 45/2009, NZ 19230/2009 zo dňa 9.6.2009.
 • Notárska zápisnica č. N 73/2007, Nz 53494/2007, NCRls 53095/2007 zo dňa 07.12.2007.
 • Notárska zápisnica N 17/2007, NZ 19588/2007 spísaná dňa 21.05.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
 • Notárska zápisnica N 122/2006, NZ 16681/2006, NCRls 16875/2006 zo dňa 3.5.2006.
 • Notárska zápisnica N 311/2003, Nz 51505/2003 zo dňa 24.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia , na ktorom bola schválená zmena sídiel odštepných závodov, zvýšenie základného imania, zmena členov predstavenstva, zmena členov dozornej rady a zmena Stanov spoločnosti.
 • Notárska zápisnica č. N 185/2002, Nz 163/2002 zo dňa 7.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, riadenie odštepného závodu, zmena členov dozornej rady a zvýšenie základného imania.
 • Zvýšenie základného imania a zmena stanov a.s. schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 279/2001, Nz 248/2001.
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.5.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 141/01, Nz 137/01, napísanej dňa 15.5.2001 notárom JUDr. Lošonským PhD., na ktorom bola schválená zmena stanov a zlúčenie v zmysle ust.§ 69 ods. 3 obchodného zákonníka s Grand Press, a.s. so sídlom Dostojevského rad 1, Bratislava, IČO: 35 790 300. Spoločnosť Petit Press, a.s. preberá všetky práva a povinnosti zrušenej akciovej spoločnosti Grand Press, a.s. so sídlom Dostojevského rad 1, Bratislava, IČO: 35 790 300 dňom 1.7.2001.
 • Notárska zápisnica Nz 315/2000 spísaná notárkou JUDr. Agátou Potančokovou zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.8.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a o zmene stanov spoločnosti.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.5.2000, v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 Zák.č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 861/2013
 • Notárska zápisnica.zep
 • Notárska zápisnica - VZ.zep
 • Zápisnica z MVZ.zep
 • notárska zápisnica.zep
 • Protokol o voľbe.zep
 • Notárska zápisnica
 • Zápisnica z VZ
 • notárska zápisnica N 1152/2013, NCRls 57478/2013 - dodatok k Stanovám.zep
 • Notárska zápisnica N 45/2009, NZ 19230/2009, NCRls 19468/2009
 • Zápis o odvolaní a voľbe členov dozornej rady
 • Notárska zápisnica N 185/2002, Nz 163/2002
 • Notárska zápisnica N 311/2003, NZ 51505/2003
 • Notárska zápisnica N 122/2006, NZ 16681/2006, NCR1s 16875/2006 z 3.5.2006
 • Dohoda zo dňa 24.6.2003
 • Zápis o voľbe členov dozornej rady z 9.6.2009
 • Úplné znenie stanov z 3.5.2005
 • Úplné znenie stanov z 9.3.2009
 • Úplné znenie stanov z 9.6.2009
 • Úplné znenie stanov zo dňa 21.5.2007.
 • Dodatok k stanovám
 • Úplné znenie stanov
 • úplné znenie Stanov z 18.12.2013
 • Úplné znenie stanov.zep
 • Úplné znenie stanov.asice
 • Súhlas člena dozornej rady.asice
 • Vzdanie sa funkcie.asice
 • Vzdanie sa funkcie.zep
 • Podpisový vzor.zep
 • Podpisový vzor 1.zep
 • Podpisový vzor 2.zep
 • Podpisový vzor 3.zep
 • Podpisový vzor - Alexej Fulmek.zep
 • Podpisový vzor - Peter Mačinga.zep
 • Podpisový vzor - Milan Mokráň.zep
 • Podpisový vzor - Ľubica Tomková.zep
 • Podpisový vzor - Edita Slezáková.zep
 • Podpisový vzor
 • Súhlas člena dozornej rady
 • Podpisový vzor - Alexej Fulmek
 • Podpisový vzor - Edita Slezáková
 • Podpisový vzor - Roman Schlarmann
 • Podpisový vzor - Ľubica Tomková
 • VYhlásenie člena dozornej rady zo dšdna 25.6.2003
 • Podpisový vzor - Quirin Wimmer
 • Prehlásenie a podpisové vzory - Ing. Edita Slezáková, Ľubica Tomková, Ing. Roman Schlarmann
 • Audítorská správa za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Audítorská správa za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2002
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
 • účtovná závierka za rok 2003
 • konsolidovaná účtovná závierka
 • výročná správa za rok 2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004 a správa audítora
 • Výročná správa za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005 a správa audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005 a správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008, auditórska správa
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Výročná správa za rok 2007
 • výročná správa 2008 - 2x
 • Výročná správa za rok 2009
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2011
 • účtovná závierka 2012
 • výročná správa 2012
 • konsolidovaná účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka a správa audítora za rok 2006.
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, prehlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Plnomocenstvo
 • Živnostenský list č. OŽP-A/2006/20841-2/CR1 z 25.5.2006
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum aktualizácie
08.12.2021
Domény