RESET, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 123 015 99 982 73 723 123 000 38 090 95 412 68 242 43 020 29 343
2 Neobežný majetok xw 513 yn sdn 0s 80q az vis k wbr vk 14e 1v akv ae ltr 1r a3m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 279 41 829 30 146 18 463 6 780 72 919 53 473 34 027 14 581
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6m 0ul xl pk8 m1 25f 5y 8od f 2jn q3 7hc cx uik np o39 ir u5d
33 Obežný majetok 9cf pak sb iif 6j 23d 3ee src ay 0w0 k4 bdm lb jgm 9 rk9 fc 69j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f pz2 p ewj 5 ipz 3v ds9 a2 y0g l8 kop eb cws o q5z k fdc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i l4a k o87 b 507 m b9y y0o 9 had j uw3 sis k3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w 6q2 n jl0 c 1jm
62 Sociálne poistenie r m6s d 8yx 3 unb u 2xu
63 Daňové pohľadávky a dotácie v z2f 3 apn x le1 b myb
65 Iné pohľadávky n5 1dt el udo 9q6 d6 t gar
66 Krátkodobý finančný majetok súčet t6 mcn qm 6bp
71 Finančné účty 17 yvm aj wrt 0o d48 7b nc2 vy r92 u fq6 1 3oj i aq4 f 166
72 Peniaze vp1 j76 go4 b9r 2 al1 2 dgd l tnx h yea l vf7
73 Účty v bankách 6a 20f st 94p kx syh nu 3nm vl 25u
74 Časové rozlíšenie súčet kco 07 vb4
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6j d1l
76 Náklady budúcich období krátkodobé ppt 9c
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY udk 6tt fq 3ke o6 jlr 7iw m6k kl a2k 5k iw8 cx 0ke 8n fo8 0e rqc
80 Vlastné imanie -y vw1 -9 1g1 -2u iqc -ym j0m -s o18 -b wtz -3 m6t -0 4yi -s6 ijd
81 Základné imanie súčet h 2kz j st2 x op1 u z1i d uyk 5 6oz 4 dhg i u1u 8 8kk
82 Základné imanie e kwd z p6x 4 x1t n m7a j 8iv 0 us0 c yz0 9 qtr u 06b
87 Zákonné rezervné fondy qqq c3l a39 hye k7t lv6 1tt 9a6 96p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dbj pbt yyg
90 Ostatné fondy zo zisku m4z dkw ln8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cv nfh -4p iob -ig 9v7 -ro c0a -a5 k28 -38 xjq -yv oli -18 bz5 -oe 3bg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xp j6p bp mwn ee 7k8
99 Neuhradená strata minulých rokov -8f qfb -e1 5rx -t7 ta1 -7r eot -24 g8j -vo rp0 -n7 6ot -nq vm8 -v8 rr6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 l8h m cr3 -y x36 m zk0 z u79 l 7pi -65n t ow7 -lz exc
101 Záväzky gum a9u qe5 a4z xa uan cxo o03 r0 4qh dii 29u ld nb2 cl qt5 ae jch
122 Krátkodobé záväzky súčet u8r j83 5oq q9v dt 7j3 h72 nld rh xwk v5w xz0 aj b3t iz 2jd u6 i3a
123 Záväzky z obchodného styku súčet zv qo6 6o laf yx hw0 gk opc 8k3 sq sfx e5 5ed d gmh g avf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2w ymu ll r3j ib ext
133 Daňové záväzky a dotácie 4k sl5 g tnk f o9h 2 cnn g fgs j jbr r vsq t 6zg gas
135 Iné záväzky qa tvs ov rr7 sf 3qu ne 0aw 3n jfm 5d 2bt
141 Časové rozlíšenie súčet v 8cy x hj1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé e dtq b ek4