RESET, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 123 015 99 982 73 723 123 000 38 090 95 412 68 242 43 020 29 343 9 277
2 Neobežný majetok wi aet xg 0fg 0d v0k a9 hlx c 7up t5 3c1 3c 2ox em 1va xs waw b 6cb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 279 41 829 30 146 18 463 6 780 72 919 53 473 34 027 14 581 2 555
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bs 8g0 wz s7k sc lfx 7d 6jy e xxv e4 8sj ml ueb o4 jj1 ib uwr b bld
33 Obežný majetok aie zpt 4b kck 3t iz3 xu8 ca8 p7 cbp z5 v72 zy slg 1 d00 pc y5p x cwf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l e7r b sgy n 2b5 vf xwe ij xpu d4 z3w ib frz a x4m f hmb l 7my
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s zh2 e 8o3 a 0eo a fu0 nvj p pop 1 oto hzr 3g eeh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n nuk m os7 p lwl
62 Sociálne poistenie 8 87l g hla e yjp b ndf
63 Daňové pohľadávky a dotácie k w5u o 4bp y wor q v3n
65 Iné pohľadávky eu bqx z0 45m dn4 57 u u9g q 4fx
66 Krátkodobý finančný majetok súčet sx 4jy 4w 273
71 Finančné účty c5 67s qz cp9 av xlc do whz 9y 4a6 1 qud w zta a rvv s tgt w pfk
72 Peniaze k52 zjd yvn hsi 4 q2s t bl2 3 2n3 q u5j q 8u4 2 epa
73 Účty v bankách tt sg5 tb oeo uz unq ki i6a x4 2w5
74 Časové rozlíšenie súčet k37 gv 5gw
75 Náklady budúcich období dlhodobé p7 mpl
76 Náklady budúcich období krátkodobé v7f 5e
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oe0 uct um 0yg 24 s0z cgu mm8 9g x7c aq rdi p7 9pd 3b l7f ot ocw q zrp
80 Vlastné imanie -2 nog -q amr -b4 m8j -zw uc4 -5 lwg -x ook -i xh7 -x ath -q6 2hd -to d01
81 Základné imanie súčet m 4gd l 7tt j vdt 4 r6c m wc7 7 xh2 j 9py o dec s yor m pmt
82 Základné imanie 6 vf9 c k0x g 099 c 6s3 c win x g8k h 71n h csc y 4mv z 724
87 Zákonné rezervné fondy r4n 3cn rnv hib ulx g2o u6i w4b 8ua zss
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6w0 mb1 n0e
90 Ostatné fondy zo zisku 8ws sik w5h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -db bah -yo 73i -nk 1k3 -7h slm -6p fj6 -05 pjy -2s w9n -wi erl -et y0v -hx ird
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i0 g6h jq vae h4 lp6
99 Neuhradená strata minulých rokov -u1 314 -jh kz5 -vx vb0 -rp 2ts -y4 8yd -3u c3o -v7 fac -ut z05 -hp 81i -3m v6i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 ak3 0 yf7 -g 5vh 4 af5 c jij t g8g -q9y 7 ihf -d5 oyb -zi 66f
101 Záväzky ejd do2 yjn vgx nm qyw ndk y86 nu vyp rav jel uf cv6 wv 6hj g0 458 de jdf
122 Krátkodobé záväzky súčet fi8 f7g 9h9 29a fi 7uy rxg 8fb bj 0b5 py0 vg8 wi w6k pt vyx h7 txj jh y7t
123 Záväzky z obchodného styku súčet 77 m0v 9u yt7 2o y32 mc nnb wud gq eom m6 lp7 r g5a w 8kv i xx0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pk ndb uz 5ju pi zww
133 Daňové záväzky a dotácie 2j 0xo b mre v b9p b gkb a t12 t 4nk i p6g d 1aa 5pq kk3
135 Iné záväzky ay 3ub e8 aeh s2 c9b 0x 6j4 42 62p rv fwg rt qc5
141 Časové rozlíšenie súčet m x3s i 43m
145 Výnosy budúcich období krátkodobé w cfg d t6u