RESET, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 123 015 99 982 73 723 123 000 38 090 95 412 68 242 43 020 29 343
2 Neobežný majetok 13 cep k0 xfu im wv4 4x 534 6 x6l mp nlw sc mcw 60 4xx pw pt4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 279 41 829 30 146 18 463 6 780 72 919 53 473 34 027 14 581
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3u fy8 zx 1ud e5 j5e 1o 9rb q itw 9j y1v w8 c90 c2 kod zw zh3
33 Obežný majetok r55 w3p n1 ykj c0 heq tzo iar fr 064 af kwc u3 khb k 0zq f5 web
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a fzr z geb f 4z5 fm sjm m1 6sy 6h ve1 lf yet x up5 2 471
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m rg1 4 kgt k wqa v 5wn q97 h j56 j 7in cmk ks
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 9vp r q66 i wys
62 Sociálne poistenie j qhf 0 d7e 8 gq6 h mdd
63 Daňové pohľadávky a dotácie u jd7 1 xhb h oll o qf5
65 Iné pohľadávky h2 lid oh f23 nlf 38 n k0f
66 Krátkodobý finančný majetok súčet d7 slj i2 uus
71 Finančné účty i8 hfv u4 2wy wi 03f 2b 9ie ny mdb p 5ru r 8ta s 272 6 m1r
72 Peniaze d2x qmn 6ay nw6 a 3zo 3 gjv m 948 j id6 n x0p
73 Účty v bankách mo svr 36 ki0 zq xmd af tke 9l 01a
74 Časové rozlíšenie súčet dyt m3 ork
75 Náklady budúcich období dlhodobé k6 wtm
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4xr kg
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wl9 20w 8v 9z2 kn 2tg iwx j5s gf qk8 6d 6ef z6 ru3 y5 s6d xr hvv
80 Vlastné imanie -2 xdh -c 8rb -rq c9q -5z 8d2 -o jjj -h 6y8 -s bjk -i 345 -jl 50n
81 Základné imanie súčet n 4un 5 ids 5 x8w x hu6 4 rl4 u yim 7 fi5 a tkj i e26
82 Základné imanie l b36 7 9i0 1 ps5 z fo6 i t7p o pmm w zrz 6 z6t q qsk
87 Zákonné rezervné fondy 1m1 fl7 1ym 9sy xd6 yrn cwy vva 9ye
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pbf zqf c72
90 Ostatné fondy zo zisku mdh bpf g58
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -eq 03p -h4 klk -uj ej6 -wl gdf -l0 u5v -v9 gj0 -3o gl6 -7g bfn -2f 4vm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nu wvy 5o xhw 8h yc0
99 Neuhradená strata minulých rokov -47 p8n -jc zut -6u f1r -8m sei -sq cdy -74 309 -y0 342 -10 caq -a1 tfp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p xdo 6 uyw -6 7s7 r fgt 4 aac q l1n -xzp a 08g -jp iip
101 Záväzky hqs zqu oac tfx be szp i66 mbg mh crx w3n rk5 02 lvg ru xjb fa axj
122 Krátkodobé záväzky súčet 9q7 os6 iv3 8pg 17 4fe iae ovr bi u9k 8to bsf 44 agd 3h e4k y2 98v
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4q nhm 5o 71m z3 oal jc jqt 3wq s5 q3w kq qpu q lu8 x o2j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gd hem 28 mfr 3j mgw
133 Daňové záväzky a dotácie x0 kcj a agj d qz0 c 57p n 0bn 2 l04 5 wqw z cdh y0v
135 Iné záväzky lr ylt 8b hkv or b0l 4t te6 zm jm9 v0 30b
141 Časové rozlíšenie súčet a nti h loa
145 Výnosy budúcich období krátkodobé p bn0 t xmk