RESET, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5yz z8x rij u1v hvh 9ji asw khg k8x 4ro udj dza tc1 5av cgs zr8 750 kq8
3 Tržby z predaja tovaru m gw2 gv s0p 6yt hg7
5 Tržby z predaja služieb 216 400 204 295 198 619 233 983 246 902 229 943 263 047 236 891
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0y 415 cm o96 w a86
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j f3a c 0ld wm l sgc 8 tcr 2 ca4 89
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f6o gye ioh a5r 6na kbx rqy 586 923 38s 0yg yg5 mcw 3hp zgr tnu dxp vr0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 2 351 12 029
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g x8g n aqm 7 gg8 y yc9 x dx5 y 3vx r 6py 5 at9 h ftj
14 Služby t2p ami bp9 qzg uzs 8xg 1tz j0d phy 6f0 4c5 8fu ays 3hx x5t cn5 uly 964
20 Dane a poplatky ytp ibe uar vq1 yw3 bcj 7ct p5w nq4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 129 b r48 3x irq xe npf kx 5uy z6 nxl x3 cvc n1 gxx dg nik
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ze 6j9
25 Opravné položky k pohľadávkam t 94e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fxi f zbp woa 67g u1f c hyo 6 tch q5i 4z5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e w51 3 yha -e 4w5 1 epu x owc t 1cm z hoy h s4f -gt a56
28 Pridaná hodnota n 5vj qa hnk v x7q c8 s23 lo tj9 u nki wu ucx ar g03 uh bit
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rw e47 4f 9 r x k4
39 Výnosové úroky ad ue r f z 5 29
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti np 7x2 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0ca ym2 rn1 ma9 4cd m9s oua 2k1 rdt
52 Kurzové straty 2 z y8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť uye hzq kqa yyg rwm zwz 5q1 9p1 hit
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t29 36 -y0r -86q -o2x -8ut -h83 -942 -wx9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q hxz 8 mha -u 0sy 0 50b 9 lju 0 nsq p hc7 r bpq -z6 kql
57 Daň z príjmov kbs 915 v v w7v u 235 5 0fm t ndl
58 Daň z príjmov splatná vgu wqq 0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 005 1 699 -9 449 6 150 3 734 2 654 -159 1 655 -10 495