RESET, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p7b pdx c4b hyn nl4 tov 3a7 j8b a4k ntd yrl 3ac r8q xaq 4j7 apr n47 1gn 0y2 z9h
3 Tržby z predaja tovaru n 13l oz igq 148 dwm
5 Tržby z predaja služieb 216 400 204 295 198 619 233 983 246 902 229 943 263 047 236 891 197 027
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ht bsw 6v pge 4 62r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z yv2 n vsj ms h abl i p3v w xph 3u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu da8 sto avp 4xo eru q0r yfg nwf auq 28s es1 8ds 6o5 24s b8m 92j z53 35v 9u5 cwd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 2 351 12 029
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n ws7 x ibe o 5cf i fio 2 c4t k a22 m g5i k v5k q mik b f6b
14 Služby dzw pq2 pmz ztk 790 yyl 326 dlg r9a w5j f7z r77 eg4 1so 3mr 25y ujd ab6 aq3 h93
20 Dane a poplatky rup ay3 8dq 5vo mld 7yz bn3 onf 2xl 2m3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5o1 i ku5 kg b4v na f3d yu h8k bw kvw 9n e7m 3t 9iw u6 701 w2 vt4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu pf qwm
25 Opravné položky k pohľadávkam w qvn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cnx t 9sy qd2 o68 qxb 3 82o 4 s2l 9bx qpq u 3vx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n 5oh w 4h1 -4 iwn k tp6 d 9p2 9 w6u 9 is4 4 yn9 -zs 180 -nl i0k
28 Pridaná hodnota 6 m9h 1s h6o p 7eo y9 idl xw 40w 4 gki 2g end g2 e3k ez rdt -c fr0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu dz xrl vf m t e 31 k0
39 Výnosové úroky hd 41 w g f e vf m7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c8 ou1 g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5eo 998 hxr hw0 4gz y5k mgm kie f8e hno
52 Kurzové straty o 3 gs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť naq 9bm lvl x3y kt3 pfk mse 7rf r5s p5l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sho c5 -xsr -l7c -sfc -pxq -1a0 -ff2 -wk6 -psy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d ng7 k 750 -y p0g z e30 k fmv h oeo i ziz b 9nj -70 34e -k1 7rn
57 Daň z príjmov zzj deg c 6 lnn h qlb n 9kz v 1c5
58 Daň z príjmov splatná nhn v2r j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 005 1 699 -9 449 6 150 3 734 2 654 -159 1 655 -10 495 -20 479