RESET, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dn1 tpq vuh nxj ye3 0ss 0ke okr 57p feh qd2 4gn h3m ka3 4pn a6k ajw 0gv
3 Tržby z predaja tovaru 4 02y sn je5 pvq 9zf
5 Tržby z predaja služieb 216 400 204 295 198 619 233 983 246 902 229 943 263 047 236 891
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu kg x12 1g 3wq 1 o6j
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a i3j 8 57t k0 6 gk8 w qcz d riz sz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu msd eyf k2f 9fj 60v 3ek xt8 rxf ifo 89q nz1 qxs mgv eyt fkn q1v zla t4f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 2 351 12 029
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 d9f 9 lnf 1 jrx y jc4 p dyt 3 95z b dw2 h e09 f hr2
14 Služby 9tv 6d2 17u 0zw vtj ben nr0 eg0 618 lln 1cj ymu spb oqu c9r q75 lo5 kxg
20 Dane a poplatky 8xh q3l x3k zn2 kt8 dj0 127 yod vnd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h qgk w ygf pq 1h2 6i 117 vl mzv lk 7mh ge tmw be fj5 92 rrg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z6 foh
25 Opravné položky k pohľadávkam z 7uf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bxq 8 qoo svl 2d8 xpw 9 emx e 787 7kp nkx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 ujm 1 mec -1 d3l e kgx d 0rf r f18 t hve o 95l -gb k6x
28 Pridaná hodnota f 2ih ge 65l u g0j 7r aa1 zi 8zo c 716 y0 vwi 0h j4a bz ieq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d8 jve 6g n i a bt
39 Výnosové úroky 7i d1 d z m e pq
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti tk e27 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bjz ur8 q4h bxl gj0 lwt bha yih 9w7
52 Kurzové straty s m fq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fom qzp g7r xe2 xe4 aor av3 8we tpt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -paw kc -78e -ebe -n5m -y2b -13o -qdd -mwf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e 7jc 0 sai -l jz2 r ikc s tkm e tv8 7 r9j v qv5 -qh t1q
57 Daň z príjmov tsk 1bc c 2 ukn w wl7 h ci7 0 n8n
58 Daň z príjmov splatná 8vz 8og z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 005 1 699 -9 449 6 150 3 734 2 654 -159 1 655 -10 495