SAS Automotive s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
22790/B
Dátum vzniku
08.11.2000
Konanie menom spoločnosti
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak je konateľov viac, konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne.
Základné imanie
730 267,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 8.11.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.11.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (od 8.11.2000)
 • kompletizácia a montáž automobilových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti (od 8.11.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Eric Marie Yvan Douillet
  Bis Rue de L‘Etang de la Tour 6
  78120 Rambouillet
  Francúzska republika
  Vznik funkcie: 23.03.2022
 • Francois Adrien Barthel
  Berliner str. 65 A
  76185 Karlsruhe
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 28.08.2018
 • Ing. Ondrej Fukna
  Lermontovova 7
  81105 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2015
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.08.2018.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2014.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 22.04.2013.
 • Čestné vyhlásenie o zmene trvalého pobytu zo dňa 16. 08. 2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.8.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.01.2008.
 • Rozhodnutie spoločníka z 3.4.2003.
 • Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny spísané vo forme notárskej zápisnice Nz 720/01, N 758/01 zo dňa 20.9.2001 spísanej JUDr. Ludmilou Jančatovou, notárskou kandidátkou poverenou JUDr.Ivanom Macákom.
 • Vyhlásenie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2000 vo forme notárskej zápisnice N 681/2000 spísanej notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou N 99/2000 Nz 98/2000 zo dňa 26.10.2000 v zmysle ust. § 57 ods. 3 a §§ 105-153 Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Podpisový vzor Ing. Petra Boskovičová
 • Plnomocenstvo - JUDr. Marek Turčan
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2000
 • výročná správa za rok 2001
 • informácia o audite za rok 2001 zo dňa 26.11.2007
 • výročná správa za rok 2002
 • informácia o audite za rok 2002 zo dňa 26.11.2007
 • výročná správa za rok 2003
 • informácia o audite za rok 2003 zo dňa 26.11.2007
 • výročná správa za rok 2004
 • informácia o audite za rok 2004 zo dňa 26.11.2007
 • výročná správa za rok 2005
 • informácia o audite za rok 2005 zo dňa 26.11.2007
 • plnomocenstvo-JUDr. Marek Turčan zo dňa 25.08.2008
 • Plnomocenstvo JUDr. Marekovi Turčanovi dňa 19.2.2009
 • Účtovná závierka za rok 2007,Správa nezávislého audítora dňa 25.1.2008
 • Výročná správa audítora za rok 2007,stanovisko audítora k výročnej správe k 31.12.2007
 • účtovná závierka za rok 2006, správa nezávislého audítora zo dňa 26.01.2007
 • výročná správa za rok 2008
 • Plnomocenstvo
 • plnomocenstvo 9.10.2009
 • účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 9.3.2009
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.08.2008
 • Uznesenie jediného akcionára dňa 4.6.2008
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.12.2002
 • Výročná správa za rok 2009, správa audítora
 • Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2010
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
 • Podpisový vzor konateľa
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.2.2009
 • Podpisové vzory - Ekkehard Klautke, Dr. Wolfgang Braun, Dr. Gerhard Sander
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 22.1.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 5.8.2008
 • Zakladateľská listina z 19.2.2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.4.2003
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, vyhlásenie
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011, Správa nezávislého audítora, Výročná správa
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Výročná správa za rok 2013
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika
 • Uplne znenie zakladatelskej listiny
 • podpisovy vzor Petra Kusa Boskovicova
 • Podpisovy vzor Rainer Fricke
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Podpisovy vzor konatela.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Podpisovy vzor.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Rozhodnutie jedin_ho spolo_n_ka.zep
 • Podpisov_ vzor konate_a.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
22.09.2022
Domény